awatar

Profil użytkownika NowyChomik

Data rejestracji11 grudnia 2012 Ostatnio online13 stycznia 2013, 18:08

Statystyki

177 prac, w tym:

 • 177tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /177 prac/

 • Ocena brak

  Turnusy rehabilitacyjne

  turnusy rehabilitacyjne; forma rehabilitacji stosowana wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, którym dotychczasowe środowisko (najczęściej szpital psychiatryczny, zakład wychowawczy lub opiekuńczy) nie stwarza warunków umożliwiających skuteczne uczenie się prowadzenia samodzielnej, społecznie...

  Ocena /

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka

  turystyka; forma aktywnego wypoczynku szczególnie zalecana dla inwalidów; realizowana przez wycieczki krótkotrwałe (1 —2 dni) łub dłuższe (do kilku tygodni) połączone z celami poznawczymi i elementami sportu. W swych zadaniach rehabilitacyjnych t. zawiera elementy wysiłku fizycznego dostosowanego do...

  Ocena /

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tor oddechowy

  tor oddechowy; charakterystyka oddychania podczas emisji głosu. Znaczenie prawidłowego t. o. dla mowy było przedmiotem wielu prac badawczych. Francuski fizjolog R. Husson (1950) prowadził badania nad charakterystyką t. o. podczas fonacji, podkreślając znaczenie ośrodków nerwowych dla prawidłowego...

  Ocena /

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torowanie nerwowo-mięśniowe

  torowanie nerwowo-mięśniowe; posługiwanie się w technice ćwiczeń leczniczych różnorakimi bodźcami bezwarunkowymi (skórnymi, kinestetycz-nymi, zmysłowymi), mające na celu wywołanie zjawiska obniżenia progu pobudliwości międzysynaptycznej u-kładu ruchowego przez sumowanie pobudzeń podprogowych...

  Ocena /

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tor przeszkód dla niewidomych

  tor przeszkód dla niewidomych; zestaw kilku ćwiczeń, których celem jest wykazanie przez niewidomych sprawności w poruszaniu się w różnych warunkach, umiejętności radzenia sobie przy pokonywaniu przeszkód, orientacji przestrzennej i kierunkowej. Tor p. n. nie jest klasyczną konkurencją sportową...

  Ocena /

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trafność testu

  trafność testu; wartość diagnostyczna określająca, czy dana metoda rzeczywiście mierzy cechę, o którą w badaniu chodzi. Dla dokonania oceny t.t. przeprowadza się obliczenia współczynnika trafności, pozwalającego ocenić, czy dany test jest pod względem swej trafności zbliżony do innych metod, o...

  Ocena /

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transfer

  transfer; wpływ uprzednio wyuczonego materiału na aktualnie przyswajany. Wyróżnia się t. pozytywny — w przypadku dodatniego wpływu, lub t. ujemny — w sytuacji odwrotnej. W warunkowaniu klasycznym generalizacja bodźca odpowiada t. pozytywnemu. Zjawisko t. wykorzystywane jest w procesie rehabilitacji podczas...

  Ocena /

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transkrypcja fonetyczna

  transkrypcja fonetyczna; pisownia pozwalająca zanotować brzmienie każdej głoski, posiadająca własne symbole graficzne. T. f. oddaje usługi w praktyce logopedycznej przy rejestrowaniu występujących u badanej osoby wad artykulacyjnych. Dla celów logopedycznych wprowadza się do t. f. jeszcze dodatkowe...

  Ocena /

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transpozycja

  transpozycja; proces przekształcania informacji zmysłowych i obrazów umysłowych związanych ze spostrzeganiem stosunków przestrzennych. Chodzi tu o przekazywanie (przemieszczanie) informacji pochodzących z modalności zmysłowej. T. ma duże znaczenie przy rozwijaniu orientacji przestrzennej u...

  Ocena /

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transwestytyzm (transwestyzm)

  transwestytyzm (transwestyzm); skłonność do ubierania się w sposób typowy dla płci odmiennej. T. łączy się często z tendencją do perwersji.

  Ocena /

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt

Do góry