awatar

Profil użytkownika Norbert

Data rejestracji15 września 2011 Ostatnio online15 września 2011, 4:32

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm

  zmiana form własności, skupienie i utrwalenie własności prywatnej, zmiana warunków produkcji materialnej

  spadek zatrudnienia w przemyśle, wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Niepełnowymiarowy czas pracy, zatrudnienie na zlecenia

  zatrudnienie w sektorze usług przekracza niekiedy 50%, z...

  Ocena /

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

  Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

  stosunkowo małe

  byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

  technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

  podział ról społecznych ze względu na płeć

  wysoka pozycja ludzi starych

  kultura...

  Ocena /

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia ładu społecznego wg. Ossowskiego

  Ossowski wytypował 4 rodzaje ładu społecznego poprzez skrzyżowanie następujących kategorii działań:

  - koordynacji lub jej braku

  - podejmowania działań w ramach systemu pod wpływem ingerencji innych ośrodków lub jej braku

  a) ład przedstawień zbiorowych

  - zachowania ludzi wyznaczane są przez...

  Ocena /

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miary ubóstwa w świecie

  PKB, roczny dochód w USD na 1 mieszkańca, procent ludzi umierających przed 40 r.ż., procent analfabetów powyżej 15 r.ż., procent ludzi bez dostępu do opieki zdrowotnej, procent dzieci powyżej 5 lat, które nie osiągają właściwej wagi

  Wskaźniki derywacji (niezaspokojenia potrzeb): poziom bezrobocia...

  Ocena /

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki rozwoju ekonomicznego

  PKB (GNP – Gross National Product) to bieżąca wartość rynkowa sumy dóbr i usług finalnych wytwarzanych przez gospodarkę danego państwa w okresie 1 roku

  Wysokość rocznego dochodu w dolarach na 1 mieszkańca albo wykształcenie, zdrowotność itp.

  HDI (Human Development Index) – próba...

  Ocena /

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja formacji społecznej Karola Marksa

  Pojęcie formacji społeczno- ekonomicznej wydaje się być centralnym pojęciem materializmu historycznego.

  Ma związek ze strukturami długiego trwania i powstało na bazie założenia, że „bazą” każdego społeczeństwa jest określony sposób produkcji, który determinuje stosunki społeczne tworzące się w...

  Ocena /

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego

  Mallman – koncepcja rozwoju opacznego

  Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów):

  - środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych)

  - wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości - deficyt jako złożony układ czynników kulturalnych...

  Ocena /

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System społeczny wg. Parsonsa

  Istnieje nieskończona liczba systemów społecznych – może to być partia, rodzina, kolektyw pracowniczy, a nawet para. Każdy system działa w obrębie 4 wzajemnie warunkujących się podsystemów:

  podsystem organizmu

  podsystem osobowości

  podsystem kultury

  podsystem społeczny

  W...

  Ocena /

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy globalizacji społecznej

  Społeczeństwo globalne – możliwości jego powstania upatruje się w coraz szybciej i prężniej rozwijającej się telekomunikacji, tworzeniu się ponad państwowych wspólnot ekonomiczno-politycznych, w kształtowaniu się poczucia odpowiedzialności społecznej za losy całej ludzkości; jego członkami są...

  Ocena /

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie systemu społecznego i społeczeństwa globalnego

  System społeczny to pewien względnie izolowany układ, obejmujący interakcje pomiędzy jednostkami; występuje współzależność pomiędzy elementami systemu społecznego – zmiana w obrębie jednego elementu wywołuje zmiany w innych.

  System społeczny jest pojęciem zbliżonym do struktury społecznej – jest...

  Ocena /

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt

Do góry