awatar

Profil użytkownika Nora

Data rejestracji23 listopada 2012 Ostatnio online23 listopada 2012, 3:19

Statystyki

74 prac, w tym:

 • 74tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /74 prac/

 • Ocena brak

  Hagiografia

  (z gr. “święty i pisanie”). Książki i pisma opowiadające o życiu świętych. Pisma te sięgają wprawdzie czasów wczesnochrześcijańskich, hagiografia jednak naukowy charakter zawdzięcza bodźcowi, jaki otrzymała od jezuity Jana Bollanda (1596-1665).

  Jego dzieło kontynuują do dzisiaj jezuici zwani...

  Ocena /

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hagios

  (gr. “święty”). Grecka antyfona wzywająca Boga trzykrotnie, żeby ukazać pełnię Bożej świętości (zob. Iz 6, 3), stąd lepiej znana jako “Trisagion” (gr. “trzykroć święty”): “Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”.

  W liturgii rzymskiej używa się tej antyfony...

  Ocena /

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hallel

  (hebr. “chwała”). Nazwa, jaką Żydzi nadają Psalmom 113-118 śpiewanym podczas takich uroczy-stości, jak Pascha (zob. Mt 26, 30), Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów (zob. J 7, 2).

  Alleluja (hebr. “Chwała Panu”) to wyraz, który często występuje w tych Psalmach, a którego często używaj ą wszystkie...

  Ocena /

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebrajczycy

  (pochodzenie wyrazu niepewne). Naród, który pod wodzą Mojżesza wkroczył do ziemi obiecanej Abrahamowi. Sami Hebrajczycy woleli się raczej nazywać Izraelitami albo synami Izraela, imieniem zatem nadanym przez Boga Jakubowi (Rdz 32, 28; 35, 10).

  To przeważnie ludzie obcy nazywali ich Hebrajczykami, czasem...

  Ocena /

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezja

  (gr. “wybór”). W Nowym Testamencie ugrupowanie sekciarskie (Dz 5, 17) albo stronnictwo lub opinia prowadząca do rozdarcia (1 Kor 11, 9; Ga 5, 20; 2 P 2, 1).

  Z czasem wyraz “herezja” zaczął oznaczać samowolne i uparte odstępstwo osoby ochrzczonej od prawowiernej nauki wiary (zob. CIC 751, 1364; CCEO...

  Ocena /

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermeneutyka

  (gr. “dotyczący wyjaśniania” od Hermesa, posłańca bogów). Teoria i praktyka rozumie-nia i interpretowania tekstów, biblijnych lub innych. Hermeneutyka, której zadaniem jest:

  a. ustalanie pierwotnego znaczenia tekstu w powiązaniu z jego historycznymi uwarunkowaniami,

  b. wyrażenie tego znaczenia...

  Ocena /

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heroiczność cnót

  Praktykowanie cnót chrześcijańskich w stopniu nadzwyczajnym. Znamionami takiego heroizmu są: miłość, pokora i wytrwałość w długotrwałych trudnościach. Przed beatyfikacją i kanoniza-cją trzeba wykazać, że kandydat na ołtarze praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu nieprzeciętnym.

  Wyjątkiem...

  Ocena /

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hesed

  (hebr. “pełna miłości uprzejmość”). Wyraz wskazujący na znamienną cechę Boga, a występujący w Starym Testamencie 254 razy, w tym w samych Psalmach 127 razy. Izraelici zwracają się do Boga, stosując wyrażenie “mój hesed (Ps 144, 2). Hesed oznacza miłosierną wierność Boga w dotrzymywaniu obietnic...

  Ocena /

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heteronomia

  (gr. “obce prawo”). Wyraz, którego używa się od czasów Immanuela Kanta (1724-1804) na oznaczenie stanu tych ludzi, którzy ani nie są samodzielni, ani samych siebie nie określają, lecz podlegają jakiemuś prawu zewnętrznemu.

  Ponieważ między nami a najwyższym Bożym autorytetem pośredniczy nasza stworzona...

  Ocena /

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hezychazm

  (gr. “spokojny”). Sposób uprawiania nieustannej modlitwy i prowadzenia życia ascetycznego, charakterystyczny dla chrześcijaństwa wschodniego. Uzdalnia on człowieka prowadzącego taki spo-sób życia do pozostawania w pełnym spokoju skupieniu w Bogu.

  Pod względem inspiracji i ogólnego podejścia początki...

  Ocena /

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt

Do góry