awatar

Profil użytkownika Nikos

Data rejestracji5 lipca 2011 Ostatnio online6 lipca 2011, 3:54

Statystyki

52 prac, w tym:

 • 52tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /52 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega metafizyczna koncepcja bytu według Tomasza z Akwinu

  Tomasz podjął zagadnienie istoty Boga. Jak wszyscy teologie chrześcijańscy wiedział on, że właściwym imieniem Boga jest: „Jam jest, którym jest” (Wj 3, 14). Pozostaje jednak problem interpretacji tego imienia. Jak zauważa Gilson, „w ujęciu Tomasza Bóg jest bytem, którego pełna natura wyraża się w tym...

  Ocena /

  Autor /Nikos Dodano /06.07.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw poglądy filozoficzno - teologiczne Alberta Wielkiego i jego recepcję arystotelizmu

  Albertus Magnus, Albert von Bollstdt, Albert z Lauingen, filozof, teolog i przyrodnik. Urodził się w Lauingen, w rodzinie rycerskiej. Studiował w Padwie, w roku 1223 wstąpił do zakonu dominikanów. Wykładał jako profesor w Paryżu i Kolonii. Napisał komentarze do wszystkich ksiąg Arystotelesa. Poza tym...

  Ocena /

  Autor /Nikos Dodano /06.07.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Abelard – jego miejsce w dziejach filozofii XII wieku

  Dojrzałe średniowiecze to czas feudalizmu, formowania państw i narodów, krucjat oraz sporów odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego z papiestwem o władze nad światem chrześcijańskim. To czas wzmocnienia duchowej jedności a także kultury powstałej i odpowiednio przekształconej z zespolenia źródeł starożytnych...

  Ocena /

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega racjonalizm dialektyczny Piotra Abelarda

  W filozofii starożytnej terminu dialektyka używano na określenie sztuki dyskutowania, zwłaszcza umiejętności dochodzenia do prawdy przez ujawnianie i przezwyciężanie sprzeczności w rozumowaniu przeciwnika (sofiści, Platon, Arystoteles) lub na oznaczenie logiki (stoicy). Rozwinęły się zalążki...

  Ocena /

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj dowód na istnienie Boga według Anzelma z Aosty

  Dowód istnienia Boga:

  1. Jeżeli coś ma cechę względną, to musi istnieć i to, ze względu na co ta cecha mu przysługuje. Są ludzie dobrzy - więc jest i Bóg najlepszy. 

  Ontologiczny dowód istnienia Boga:

  2. Musi istnieć naprawdę Bóg, jeżeli jest pojmowany jako najdoskonalszy, bo gdyby nie istniał...

  Ocena /

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega próba pogodzenia teologii i filozofii według Anzelma z Aosty

  Anzelm z Canterbury, inaczej Anzelm z Aosty (1033-1109), święty, teolog i filozof, z pochodzenia Włoch, benedyktyn. Był doktorem Kościoła, twórcą zasady "wiara szukająca rozumienia". Uważany jest za ojca scholastyki. Sformułował tzw. dowód ontologiczny na istnienie Boga.

  W przedmowie do „Monologion”...

  Ocena /

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja wolnej woli według Augustyna i jej konsekwencje w praktyczne

  Św. Augustyn, właściwie Aureliusz Augustyn z Hippony, łac. Aurelius Augustinus (urodzony w roku 354 w Tagaście - zmarł 28 sierpnia 430 roku w Hipponie) był filozofem, teologiem, organizatorem kościelnym.  

  Teoria poznania: Zgodnie z założeniami filozofów okresu hellenistycznego Augustyn kontynuował...

  Ocena /

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /11 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw klasyfikację dzieł Arystotelesa. Co to jest „Novum Organum” problemy? Indukcja, dedukcja, nauka według Arystotelesa

  Arystotelesa (zostały podzielone przez Andronikosa z Rodos) na:

  pisma logiczne (noszą wspólną nazwę "Organon" /tłumaczy się jako narzędzie/)

  pisma przyrodnicze: najważniejszy tytuł: " Fizyka Arystotelesa "

  pisma metafizyczne: najważniejszy tytuł: " Metafizyka Arystotelesa...

  Ocena /

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega koncepcja szczęścia i złotego środka wg Arystotelesa

  Arystoteles odrzucając teorię Platona musiał czymś zapełnić "puste miejsce" po ideach , ponieważ konieczne jest, aby istniało coś, co sprawia ze byty są tym, czym są. Skoro nie są to pozaświatowe, praktycznie niepoznawalne (przynajmniej empirycznie) idee, a wszystkie byty są jednostkowe...

  Ocena /

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /9 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyczna koncepcja bytu – substancji w ujęciu Arystotelesa (2 w 1)

  Najbardziej znana praca Arystotelesa – „ETYKA NIKOMACHEJSKA”, zawiera definicję szczęścia. Jest to według niego najwyższe dobro, do którego dąży człowiek, a osiąga je się przez działanie duszy i życie w zgodzie z dzielnością etyczną. To nieustanne angażowanie się w jakieś czynności, gdyż ten...

  Ocena /

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /5 720

  praca w formacie txt

Do góry