awatar

Profil użytkownika Nikodem

Data rejestracji2 grudnia 2011 Ostatnio online2 grudnia 2011, 18:37

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje przysposobienia

  1. Przysposobienie pełne: pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki sam stosunek jak między rodzicami i dziećmi. Wskutek tej adopcji wygasa władza rodzicielska rodziców, a przysposobiony staje się także członkiem rodziny przysposabiającego (następuje zerwanie więzi z naturalną...

  Ocena /

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki przysposobienia

  Przysposobić można tylko:

  - osobę małoletnią (wymaganie małoletniości powinno zostać spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie),

  - dla jej dobra.

  Przysposobić może tylko:

  - osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca kwalifikacje osobiste uzasadniające...

  Ocena /

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść władzy rodzicielskiej

  W tym zakresie polecam treść art. 92-112 kro (tytuł oddziału władza rodzicielska – liczne zmiany w czerwcu 2009 r.).

  Władza rodzicielska to przede wszystkim wielość obowiązków rodziców względem dziecka. Ich uprawnienia względem dziecka są w pewnym sensie wtórnym składnikiem tej władzy. Władza...

  Ocena /

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalenie ojcostwa małżeńskiego

  Domniemanie ojcostwa odnosi się do ustalenia ojcostwa dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo w pewnym okresie po jego ustania lub unieważnieniu.

  Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa...

  Ocena /

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określ zakres i podmioty obowiązku alimentacyjnego

  Obowiązek alimentacyjny i odpowiadające mu roszczenia alimentacyjne dotyczą dostarczania przez osoby określone w ustawie środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania (art. 128 kro).

  Źródłem obowiązku alimentacyjnego są w zasadzie stosunki rodzinne (pokrewieństwo, przysposobienie...

  Ocena /

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieważnienie małżeństwa

  Zawarcie małżeństwa z uchybieniami prawnymi mogą stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa.

  Te uchybienia to:

  1. wystąpienie tzw. przeszkód małżeńskich (pyt. 5),

  2. wady składanych przez nupturientów oświadczeń woli (art. 15),

  3. wady pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa (art...

  Ocena /

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są skutki prawne orzeczenia separacji?

  Orzeczenie separacji powoduje ustanie obowiązku wspólnego pożycia małżonków, ale skutkiem tego orzeczenia nie jest rozwiązanie małżeństwa. W wyniku separacji powstaje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej, wyłączone jest domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, małżonek...

  Ocena /

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co stanowi przyczynę ustania małżeństwa?

  Małżeństwo ustaje na skutek:

  - jego unieważnienia,

  - śmierci jednego z małżonków,

  - uznania małżonka za zmarłego,

  - orzeczenia rozwodu.

  Ocena /

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki negatywne rozwodu

  Negatywnymi przesłankami rozwodu są takie przesłanki, których zaistnienie powoduje, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami rozwód w danej chwili nie może zostać orzeczony.

  1. jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,

  2. jeżeli rozwód...

  Ocena /

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki pozytywne rozwodu

  Orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź ustaniu małżeństwa kanonicznego nie ma prejudycjalnego wpływu na ważność lub ustanie małżeństwa świeckiego.

  Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne w razie ustalenia przez sąd, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałem rozkładowi.

  Pojęcie...

  Ocena /

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt

Do góry