awatar

Profil użytkownika NeusheNty

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

77 prac, w tym:

 • 77tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /77 prac/

 • Ocena brak

  Łączniki niskiego napięcia

  Łączniki automatyczne służą do przerywania obwodów automatycznie w momencie powstania zakłóceń. Zakłóceniem tym może być zwarcie, przeciążenie lub obniżenie albo zanik napięcia. W produkcji łączników automatycznych występuje podział na dwa zasadnicze rodzaje: - styczniki - wyłączniki Styczniki mają przede wszystkim zapewnić dużą częstotliwość łączeń ze względu na ich charakter pracy. Stycznik to taki łącznik, w którym styki ruchome utrzymywane są w położeniu wymuszonym pod wpływem siły zewnętrznej. Ze względu na położenie styków rozróżnia się styczniki zwierne, rozwierne i zwierno-rozwierne, natomiast ze względu na rodzaj siły zewnętrznej mamy styczniki elektromagnetyczne i pneumatyczne. Ponieważ styczniki nie są dostosowane wyłączania prądów zwarciowych, dla ochrony przed zwarciami muszą współpracować z...

  Ocena /

  Autor /NeusheNty Dodano /10.12.2007 Znaków /8 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje sprzęgieł

  1. Sprzęgłem nazywamy zespół elementów służący do połączenia dwóch obrotowo niezależnie osadzonych elementów maszyny (najczęściej wałów): czynnego i biernego., tzn. napędzanego i napędzającego, o osiach leżących na wspólnej prostej (sprzęgła poste) lub przecinających się pod kątem ostrym (sprzęgła przegubowe), w celu przeniesienia momentu i ruchu obrotowego, przy zachowaniu równości średnich momentów obrotowych w elemencie czynnym i biernym. 2. Poszczególne rodzaje sprzęgieł są używane do określonych celów. W przypadku, gdy nie ma potrzeby szybkiego złączania i rozłączania części czynnej i biernej sprzęgła, są stosowane sprzęgła nierozłączne. Sprzęgła sztywne służą do łączenia dokładnie współosiowych wałów w jedną giętnie i skrętnie sztywną całość. Sprzęgła luźne proste służą do łączenia wałów...

  Ocena /

  Autor /NeusheNty Dodano /23.10.2007 Znaków /12 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrządy pomiarowe - Przetworniki

  Pomiary wymagają stosowania przetworników, podstawowym elementem przetwornika jest czujnik pomiarowy. Rozróżnia się: Czujniki generacyjne wielkość nieelektryczna jest przetwarzana bezpośrednio na wielkość elektryczną. Najczęściej powstają w nich: napięcie lub ładunek elektryczny. Wykorzystują zjawisko indukcji elektromagnetycznej, termoelektryczne, fotoelektryczne, piezoelektryczne. Nie wymagają dostarczania energii. Czujniki parametryczne wielkość wejściowa powoduję zmianę jakiegoś parametru czujnika R, L, C, X, Z. Wymagają dostarczenia energii z zewnątrz. Wielkości charakterystyczne przetworników: klasa dokładności, klasa czułości s = ∆Y/∆X, stała przetwornika (odwrotność czułości) C=∆X/∆Y, zakres przetwarzania, zakres pomiarowy, nieliniowość charakterystyki (największe odchylenie od charakterystyki ideowej, w postaci linii...

  Ocena /

  Autor /NeusheNty Dodano /21.10.2007 Znaków /10 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zmechanizowac zbiór owoców?

  Szczególnie pracochłonne są zbiory owoców jagodowych (porzeczek, malin, agrestu, truskawek, borówek amerykańskich) i pestkowych (wiśni, czereśni i śliwek). Pierwsze poważniejsze prace nad usprawnieniem zbioru owoców rozpoczęto w USA na początku lat 50. ubiegłego wieku. Dotyczyły one wiśni i śliwek. Opracowana metoda polega na oddzielaniu owocu od drzewa przez wprowadzenie rośliny w drgania mechaniczne o odpowiednich parametrach (częstotliwości i amplitudzie), gwarantujących możliwie największą ilość strząśniętych owoców. Prace te zakończyły się opracowaniem w połowie lat 60. maszyn i technologii mechanicznego zbioru wiśni i śliwek. Badania potwierdziły, że tą metodą można wielokrotnie zwiększyć wydajność zbioru i znacząco zmniejszyć koszty. Stan zmechanizowania zbioru Ręczny zbiór owoców pestkowych, a szczególnie wiśni...

  Ocena /

  Autor /NeusheNty Dodano /20.09.2007 Znaków /8 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie wskaźnika naturalnej skłonności skały do gromadzenia energii sprężystej (WE) oraz potencjalnej energii odkształcenia sprężystego (PES)

  1. Cel ćwiczenia Celem przeprowadzonego ćwiczenia było określenie wskaźnika naturalnej skłonności skały do gromadzenia energii sprężystej (WE) oraz potencjalnej energii odkształcenia sprężystego (PES) na podstawie próby obciążania, odciążania i ponownego obciążania próbki skalnej przy jednoosiowym ściskaniu. 2. Budowa stanowiska badawczego Do wykonania próby wyznaczenia wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie użyto standardowej maszyny wytrzymałościowa EDZ-40, która jest zdolna do zadawania maksymalnego obciążenia o wartości 40 T. Na jej budowę składają się następujące elementy : a) korpusu właściwego, w którego skład wchodzi: - silnik elektryczny, - pompa hydrauliczna, - tłok, - walec dystansowy, - cztery kolumny, - dolna płyta oporowa, - górna belka oporowa. b) szafy sterująco-pomiarowej z tarczą siłomierza oraz...

  Ocena /

  Autor /NeusheNty Dodano /16.09.2007 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy analogowe - Układy polaryzacji tranzystorów

  Układy polaryzacji tranzystorów: a) układ dwubateryjny – układ wrażliwy na zmiany temp, napięcia zasilającego i rezystancji. Przy niewielkich wartościach Uwe tranzystor przechodzi w stan nasycenia (powoduje to zniekształcenia sygnału). Stosowany w układach cyfrowych, b) układ dwubateryjny z emiterowym sprzężeniem zwrotnym – dobra stabilizacja punktu pracy (mała wrażliwość na temp i napięcie). Stosowany we wzmacniaczach stałoprądowych z c) układ - dobra stabilizacja punktu pracy, zaletą jest jedno źródło, d) układ z emiterowym sprzężeniem zwrotnym – daje stabilny punkt pracy. Najczęściej stosowany, e) układ z emiterowym sprzężeniem zwrotnym o zwiększonej rezystancji wejściowej, f) układ Bootstropa – stosowany w układach ze źródłem o dużej rezystancji wyjściowej. Wpływ sprzężenia zwrotnego na prace wzmacniacza. Wzmacniacz w...

  Ocena /

  Autor /NeusheNty Dodano /02.08.2007 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Induktor

  1. Wstęp teoretyczny. Istnieje wiele przyrządów i urządzeń zawierających uzwojenia nawinięte na tworzących obwód magnetyczny rdzeniach stalowych i pracujących w takich warunkach, że ujawnia się w obwodzie elektrycznym nieliniowy charakter zależności indukcji magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H ferromagnetycznego materiału rdzenia. Uzwojenie takie wraz z nieliniowym obwodem magnetycznym tworzy induktor nieliniowy. Gdy w uzwojeniu o liczbie zwojów nawiniętym na rdzeniu przepływa prąd o natężeniu i, wówczas w przestrzeni wokół tego uzwojenia powstaje pole magnetyczne o natężeniu H, spełniające prawo Ampere'a dla dowolnego, obejmującego uzwojenie konturu C. W szczególności, gdy istnieje taki kontur o długości l, wzdłuż którego wartość natężenia pola jest stała i wektor jest w każdym punkcie styczny do konturu, wówczas...

  Ocena /

  Autor /NeusheNty Dodano /27.07.2007 Znaków /4 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służy klimatyzator samochodowy?

  Klimatyzator samochodowy służy do zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz kabiny auta, w ścisłej współpracy z systemem jej ogrzewania i wentylacji. W jaki sposób klimatyzator reguluje wilgotność powietrza wewnątrz pojazdu? Wilgotne powietrze wtłaczane dmuchawą do wnętrza pojazdu przepływa najpierw przez wymiennik zimna, czyli parownik, i schładzając się na nim, wykrapla wilgoć, która w postaci kondensatu (wody) wypływa rurką pod samochód. Schłodzone, a zarazem osuszone powietrze przepływa następnie przez nagrzewnicę i jest na niej ogrzewane lub nie, w zależności od tego, czy ogrzewanie zostało włączone (ręcznie lub automatycznie). Tak czy inaczej, mamy w kabinie powietrze osuszone - zimne, jeśli jest taka potrzeba w lecie, lub ogrzane, jeśli zostało jednocześnie włączone ogrzewanie w chłodnej porze roku. Dzięki...

  Ocena /

  Autor /NeusheNty Dodano /26.07.2007 Znaków /10 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zerowowanie manometru, podział ciśnieniomierzy ze względu na zasadę działania oraz ze względu na rodzaj mierzonego cisnienia

  Wyzerowanie manometru kompensacyjnego: zawory zbiornika ustawić w położeniu otwartym; wypoziomować mikromakrometr kompensacyjny; obracając głowicą usatwić ruchomy zbiornik na wysokości 0,00; śruba regulacyjną ustawić zbiornik w takim położeniu aby w lusterku uzyskać obraz dwóch trójkątów stykających się wierzchołkami; odczytać lo na skali mikromanometru z rurką pochyła. Podział ciśnieniomierzy ze względu na zasadę działania: a) cieczowe:pizometr, barometr naczyniowy, ciśnieniomierz cieczowy otwarty dwuramienny, manometr róznicowy b) robciążeniowe: manometr tłokowy, manometr dzwonowy c) sprężyste: rurkowe, przeponowe, mieszkowe c) manometr elektryczny: pojemnościowe, pizoelektryczne, termoelektryczne, jonizacyjne. Podział ciśnieniomierzy ze względu na rodzaj mierzonego cisnienia: a)absolutne – przeznaczone do pomiarów ciśnienia...

  Ocena /

  Autor /NeusheNty Dodano /25.07.2007 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ zasilania paliwem silnikow z zapłonem samoczynnym.

  Zadaniem układu zasilania jest utworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej o składzie zapewniającym jak najlepszy i najekonomiczniejszy przebieg spalania. Układ zasilania silnika z zapłonem samoczynnym składa się z wielu precyzyjnie dobranych części i wymaga wyjątkowo starannej obsługi, ponieważ 7O/o wszystkich niedomagań silnika wypływa właśnie z usterek tego układu. Do układu zasilania zalicza się urządzenia oczyszczające i doprowadzające do cylindrów silnika powietrze i paliwo. Filtry powietrza. Silniki spalinowe stosowane w rolnictwie pracują na ogół w środowisku zawierającym dużo pyłu. Duże, twarde cząsteczki pyłu dostając się do cylindrów wpływają na szybkie zużywanie się części cylindra silnika. W nowoczesnych silnikach do oczyszczania powietrza używa się filtrów kombinowanych, które składają się z filtrów...

  Ocena /

  Autor /NeusheNty Dodano /24.07.2007 Znaków /12 306

  praca w formacie txt

Do góry