awatar

Profil użytkownika NestorxD

Data rejestracji7 stycznia 2012 Ostatnio online7 stycznia 2012, 19:00

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  Podaj i omów fazy rozwiązywania problemów

  Wyróżniamy 4 główne fazy w czynności rozwiązywania problemów

  1.Dostrzeganie problemu – w fazie tej podmiot dostrzega problem, czyli odkrywa go, innymi słowy, uświadamia sobie, że zasób jego wiedzy nie wystarcza do osiągnięcia planowanych celów

  2.Analiza sytuacji problemowej – w fazie tej człowiek...

  Ocena /

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są operacje umysłowe i ich typy?

  *Myślenie składa się z operacji umysło­wych, których zbiory tworzą strategie. Operacje umysłowe są więc podstawowym elementem myślenia.

  *Rozumowanie to proces poznawczy, który przekształca informacje (zbiór przesłanek) tak, aby wyprowadzić z nich wniosek.

  *W wypadku rozumowania proces my­ślowy ma...

  Ocena /

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów metody planowania rozwiązywania problemów

  Istnieją dwie podstawowe metody planowania za pomocą modelowania i planowanie przez analogię.

  *W przypadku planowania za pomocą modelowania jednostka tworzy model realny lub model umysłowy sytuacji problemowej. Model realny przedstawia sytuację problemową w miniaturze. Modele umysłowe to reprezentacje...

  Ocena /

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są sposoby przeszukiwania przestrzeni problemu?

  Strategia przeszukiwania losowego:

  *Polega ona na tworzeniu przypadkowych zestawach kroków, które łącznie mogłyby stanowić rozwiązanie

  *Wykonanie odpowiedniej liczby prób gwarantuje trafienie na prawidłowe rozwiązanie (choć zajmuje to bardzo wiele czasu)

  *Przeszukiwanie to wymaga szybkiego wykonywania...

  Ocena /

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwiązywanie problemów słabo określonych?

  *Podstawowym sposobem rozwiązywania problemów słabo określonych jest stopniowe redukowanie ich otwartości- chodzi o to, aby problemy stawały się coraz lepiej określone

  *Najpierw musimy określić kryteria oceny poprawności rozwiązań, albo też ustalić na czym nam zależy. Następnie może wybierać...

  Ocena /

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe elementy rozwiązywania problemów według Hayesa

  Stan początkowy

  *Punkt, w którym znajduje się jednostka przed przystąpieniem do pracy nad problemem.

  *Dane początkowe dostępne jednostce, kontynuowane są z jej systemem wiedzy, co daje stan początkowy.

  *Ten sam zbiór danych początkowych może doprowadzić do stworzenia różnych stanów początkowych u...

  Ocena /

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj klasyfikację sytuacji problemowych

  Sytuacje źle określone:

  *Problemy źle określone stanowią znaczną cześć naszego życia

  *Sytuacje problemową charakteryzuje maksymalna niejasność, która dotyczy zarówno samych sposobów rozwiązywania problemów, jak i nakładanych na nie ograniczeń

  *Znany jest jedynie stan początkowy, choć nie...

  Ocena /

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj i porównaj trzy koncepcje wyjaśniające rolę języka w myśleniu

  Język jest warunkiem myślenia i podstawowym jego narzędziem,

  *Jest to koncepcja behawiorystyczna – na przykład Watson utożsamiał myślenie z cichym mówieniem

  *Koncepcja ta to szczególny przypadek obwodowej teorii myślenia (która przyjmuje, że myślenie to wykonywanie rozmaitych czynności)

  *Kluczowym...

  Ocena /

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest myślenie i jakie są jego podstawowe fazy według Craika?

  Myślenie – proces łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata (obrazy, pojęcia, schematy, sądy) i dokonywanie na nich przekształceń celem zastąpienia realnych działań. Polega na tworzeniu modelu rzeczywistości za pomocą różnych symboli wewnętrznych.

  *Myślenie jest bardzo złożonym procesem...

  Ocena /

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe rodzaje myślenia

  Myślenie:austyczne, realistyczne: krytyczne, nieproduktywne, produktywne: twórcze, odtwórcze

  Myślenie nieukierunkowane (autystyczne):

  *Proces myślowy nie jest nastawiony na osiągnięcie konkretnego celu, kieruje się własnymi często zmiennymi i nieprzewidywalnymi regułami

  *Przykładem takiej formy...

  Ocena /

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt

Do góry