awatar

Profil użytkownika NaumxD

Data rejestracji23 kwietnia 2013 Ostatnio online25 kwietnia 2013, 15:07

Statystyki

156 prac, w tym:

 • 156tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /156 prac/

 • Ocena brak

  Schizmatycki Kościół konstytucyjny

  Konstytuanta, zaniepokojona wzrastającą opozycją, zażądała (dekrety z 27.11. i 26.12.1790) od wszystkichksięży, piastujących uznane przez państwo stanowiska kościelne, by wobec urzędników złożyliprzysięgę, że będą wierni państwu, prawu i królowi oraz zachowają z wszystkich swych sił...

  Ocena /

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius VI i rewolucja

  W Rzymie śledzono francuskie wydarzenia rewolucyjne z niepokojem. Nie posiadano jednak dobregorozeznania, gdyż francuscy emigranci-uciekinierzy przekazywali jednostronne informacje, a niezbyt dokładnychdostarczał przedstawiciel Francji, kardynał François Bernis. Pocieszano się skrywanym przekonaniem,że...

  Ocena /

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książęta biskupi i febronianizm

  Episkopalizm książąt biskupów niemieckich korzystał już wcześniej z idei francuskiego absolutyzmuoświeconego, gallikanizmu i jansenizmu francusko-niderlandzkiego. Stał się politycznym, po okresieepiskopalizmu praktycznego, gdyż z niezależną od papiestwa władzą kościelną chciał połączyć ich...

  Ocena /

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gravamina i punktacja emska

  Napięcie między książętami elektorami i Stolicą Apostolską, spotęgowane febronianizmem, wzrosłojeszcze bardziej z powodu nowych spraw spornych. Arcybiskupi elektorzy, trewirski Clemens Venzeslausvon Sachsen, moguncki Emmerich Josep von Beidbach-Bűrresheim i koloński Max Friedrich...

  Ocena /

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Marii Teresy

  Cesarzowa Austrii (1740-1780), religijna, impulsywna i dumna, była córką pobożnego, lecz mało tolerancyjnegocesarza Karola VI, który dokonał rekatolicyzacji Śląska. Podejmując więc reformy państwowepod wpływem Oświecenia, nie mogła nie objąć nimi Kościoła, zwłaszcza że w cesarstwie...

  Ocena /

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józefinizm

  W Austrii zapoczątkowany przez Marię Teresę interwencjonizm państwowy w życiu Kościoła rozwinąłjej syn i współregent (od 1770) Józef II. W jednym różnił się od matki: był tolerancyjny wobec innychwyznań, ogłaszając (1781) po jej śmierci edykt, który zapewniał wszystkim obywatelom wolność...

  Ocena /

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Pistoi

  Toskania, niewielki wówczas kraj, potrzebowała reformy sądownictwa, szkolnictwa i gospodarki, a takżeżycia kościelnego, chociaż wydawało się, że w niej stan Kościoła jest znakomity, gdyż miała trzy arcybiskupstwai piętnaście biskupstw, około 11 tysięcy kapłanów diecezjalnych i co najmniej tylu...

  Ocena /

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie w Polsce

  Polsko-francuski dwór Stanisława Leszczyńskiego w Nancy był ośrodkiem promieniowania kultury francuskiejna Polskę, która stała się też chętnym odbiorcą tamtejszej literatury religijnej. Idee francuskiegoOświecenia uświadomiły Polakom konieczność zmian w nauczaniu i wychowaniu. Po reformie...

  Ocena /

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja barska i rozbiór Polski

  Prusy i Rosja ingerowały w wewnętrzne sprawy Polski pod pretekstem uregulowania sporów granicznychi zapewnienia praw innowiercom. Na sejmie (1766) umocniono liberum veto według życzenia carowej Katarzyny II, ale nie przy j eto. innych jej żądań. Wkroczyły więc do Polski nowe wojska rosyjskiei pod ich...

  Ocena /

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzierżawie carskie i katolicy

  Katarzyna II (1762-1796), inteligentna i energiczna, po zamachu stanu i politycznym morderstwie jejmęża. Piotra III, ogłoszona imperatorową Wszechrosji, starała się na początku rządów pozyskać duchowieństwoprawosławne, okazywała przywiązanie do prawosławia i swój rosyjski patriotyzm, choć...

  Ocena /

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 379

  praca w formacie txt

Do góry