awatar

Profil użytkownika nastiyabel

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Co jest największym problemem społecznym w twoim środowisku. Opisz ten problem, podaj jego przyczyny i rozważ możliwe środki zaradcze.

  Na co dzień stykamy się z różnymi problemami dotykającymi nasze społeczeństwo. Niezależnie czy problem dotyczy nas samych, naszych bliskich, znajomych czy też obcych jest problemem społecznym. Wystarczy wyjść na ulice i rozejrzeć się. Zaczynając od prawej strony widzimy: bezdomnych, bezrobotnych, alkoholików, przestępców, narkomanów, prostytutki, złodziei itp. Opierając się na temacie mojej pracy postanowiłam poruszyć problem alkoholizmu. Każdy z nas nie raz miał do czynienia z ludźmi upojonymi alkoholem. Czasami było to podczas jakiejś zabawy, czasami na ulicy a czasami zdarza się, że sami jesteśmy pijani. Jednak nikt do końca nie zdaje sobie sprawy jakie to może mieć skutki w przyszłości. Nie chodzi mi o zdrowie, ponieważ tą dziedziną zajmują się lekarze. Postaram się skupić na problemie socjologicznym, na tym jakie skutki dla...

  Ocena /

  Autor /nastiyabel Dodano /25.12.2007 Znaków /16 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja faktu społecznego u E. Durkheima . Założenia metody E.Durkheima .

  Socjologia jako nauka, starająca się poznać prawa struktury i rozwoju społeczeństwa pojawiła się dopiero w połowie XIX wieku. Jednak studia nad poszczególnymi dziedzinami życia społecznego, prawami rządzącymi zbiorowością są stare i dawne jak ludzkość. Już w społeczeństwach pierwotnych znajdujemy myśli i uogólnienia dotyczące sytuacji wynikających ze wspólnego życia. Socjologia w miarę postępu gospodarczego i społecznego rozwijała koncepcje prowadzące do zbudowania ogólnej teorii rozwoju. Każda epoka miała swoją doktrynę społeczno-polityczną, charakteryzującą ją i wynikającą z całokształtu jej ustroju, kultury ekonomiki. Każda doktryna jest ważna dla swojej epoki i wartość jej trzeba mierzyć kryteriami tej epoki. Wielu socjologów tworzyło wizję społeczeństwa z potocznych obserwacji, własnej intuicji i twórczej siły...

  Ocena /

  Autor /nastiyabel Dodano /14.12.2007 Znaków /15 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizacja narkotyków

  Według mnie legalizacja narkotyków polegałaby na tym, że państwo traktowałoby narkomanów jak chorych, a nie jak przestępców. Państwo przejęłoby po zalegalizowaniu narkotyków kontrolę nad ich produkcją i sprzedażą, co znacznie ograniczyłoby czarny rynek i działalność mafii i dealerów. Za legalizacją mogłyby przemawiać względy ekonomiczne: producenci płaciliby podatki, a narkomani nie siedzieliby w więzieniach. Ale jakie skutki zdrowotne może przynieść taka legalizacja? Ilu młodych ludzi dołączy do grona „starszych” palaczy? Jak wykazują badania, najwięcej narkomanów i palaczy tzw. ”trawki” jest właśnie tam, gdzie prawo jest najsurowsze, np. w USA. W Europie takimi krajami są Niemcy. A w Polsce dla przykładu po 1985 roku, kiedy to wprowadzono liberalną ustawę antynarkotykową, liczba narkomanów spadła. Surowe prawo powoduje...

  Ocena /

  Autor /nastiyabel Dodano /25.11.2007 Znaków /6 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat jako globalna wioska

  „Nie ulega wątpliwości, że w nowym tysiącleciu nastąpi rozwój zjawiska globalizacji, tego procesu, dzięki któremu świat stanie się jednorodny” . „Globalizacja nie jest a priori dobra ani zła. Będzie taka, jaką uczynią ją ludzie” . Jan Paweł II [2001] Wprowadzenie Na pierwszy rzut oka globalizacja kojarzy się z upodobnieniem zachowań konsumentów, prawie wszędzie na świecie kupujących hamburgery z McDonalds i oglądających filmy z Hollywood. Jednak globalizację rozumianą jako postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej lub jako coraz ściślejsze scalanie gospodarek narodowych, prowadzące do powstawania jednolitej gospodarki światowej, tworzy wiele różnorodnych i złożonych zjawisk oraz procesów. Umiędzynaradawianie gospodarek nie jest zjawiskiem nowym. Odkrycia geograficzne otworzyły niegdyś przed...

  Ocena /

  Autor /nastiyabel Dodano /15.10.2007 Znaków /20 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa pielęgniarki wobec śmierci pacjenta

  Każdy człowiek boi się umierania i śmierci ? jeden mniej, drugi bardziej. Badania wykazują, iż ten lęk maleje wraz z wiekiem. Boimy się, że śmierć poprzedzi ciężka choroba, że będziemy umierać w samotności, że nasi bliscy sobie bez nas nie poradzą, boimy się, bo nie wiemy, co nas czeka ?po drugiej stronie? ? może wieczna nagroda, może wieczna kara, może następne wcielenie, a może po prostu zamienimy się w nicość? Nikt tego nie powie nam z całą pewnością. Jedyne, czego możemy być pewni, to tego, ze śmierć jest nieunikniona. W dzisiejszych czasach kultywuje się młodość i zdrowie, a na tematy takie jak choroba, starość i śmierć praktycznie nie rozmawia się , a jeżeli już to jedynie pod kątem wykorzystania ich w celach komercyjnych. Tematy te są dla nas niemalże tabu. Większość reklam w telewizji, ofert pracy, różnych promocji...

  Ocena /

  Autor /nastiyabel Dodano /10.10.2007 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa społeczna - Hobbes i Locke

  Kwestia umowy społecznej stanowi jedną z najbardziej kontrowersyjnych koncepcji w myśli politycznej. Choć zagadnieniem tym zajmowało się kilku teoretyków, na uwagę zasługują nazwiska Thomasa Hobbes?a i Johna Locke?a. Choć obaj byli Anglikami żyjącymi w XVII w., więcej ich dzieli niż łączy. Thomas Hobbes, będący teoretykiem prawa i filozofem, autorem wielu dzieł, głosił pochwałę absolutyzmu. John Locke ? filozof, ekonomista, polityk i politolog uznawany jest za pioniera liberalizmu politycznego (formy demokracji nowożytnej opartej na prawach jednostki). Już próba przybliżenia tych dwóch osób wskazuje na ilość różnic pomiędzy nimi. Obaj jednak starają się pojąć dlaczego w interesie własnym jednostki leży dobrowolna zamiana swobody działania (gwarantowana przez stan natury), na korzyści wynikające z tworzenia struktur społecznych. Umowa...

  Ocena /

  Autor /nastiyabel Dodano /08.10.2007 Znaków /2 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Esej na temat zagadnienia "autorytetu"

  Autorytet. ?Bądźmy godnymi do naśladowania!? Czymże jest ?autorytet?? Autorytet (łac. auctoritas - powaga, znaczenie), wpływ osoby lub organizacji cieszącej się ogólnym uznaniem na określoną sferę życia społecznego. Autorytetowi nauczyciela szczególnie łatwo ulegają dzieci w młodszym wieku szkolnym, w klasach wyższych obserwuje się wzrost krytycyzmu i osłabienie roli autorytetu nauczyciela, niekiedy zaś nawet zanik wszelkich autorytetów. Pedagogika współczesna docenia rolę autorytetu rodziców i nauczycieli, łączy wszakże tę role z rolą świadomej dyscypliny i z takim kształtowaniem wzajemnych stosunków wychowawców z wychowankami, aby cechowało je pełne zrozumienie zdań obu stron, połączone z obustronnym szacunkiem. Moim zdaniem pojęcie autorytetu jest związane z poczuciem silnej autonomii człowieka. Autonomia natomiast to podstawowy...

  Ocena /

  Autor /nastiyabel Dodano /25.09.2007 Znaków /2 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera

  Twórcy teorii i jej korzenie konceptualne Teoria interakcjonizmu symbolicznego należy do szerszego paradygmatu tzw. socjologii interpretatywnej , nawiązującej do tradycji socjologii humanistycznej. Obok teorii strukturalno - funkcjonalnej i teorii konfliktu uznawana jest za główną teorię socjologiczną XX w. Teoria ta zakłada, że rzeczywistość społeczna wyłania się z interakcji - oddziaływań wzajemnych między jednostkami i zbiorowościami, kształtowanych przez znaczenie komunikatywne za pośrednictwem symboli. Znaczącą, symboliczną interakcję uznawali za podstawę rzeczywistości socjokulturowej tacy wybitni socjologowie okresu międzywojennego, jak Pitirim Sorokin, Florian Znaniecki i Robert M. Maclver, jednakże za twórcę teorii interakcjonizmu symbolicznego uważa się Herberta Blumer’a – amerykańskiego socjologa, ucznia G. H. Meada. Pierwsze...

  Ocena /

  Autor /nastiyabel Dodano /15.09.2007 Znaków /26 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stres i radzenie sobie z nim.

  CZYM JEST STRES ? Fizjologiczne podstawy stresu Jedni powiedzą: pochodzimy od zwierząt, inni określą to dosadniej - jesteśmy zwierzętami. Nasze mechanizmy obrony i ataku są podobne do tych, którymi dysponują inne zwierzęta. Cel nadrzędny świata zwierząt jest dwojaki - z jednej strony nie dać się zjeść i przetrwać (filozofia ofiary), z drugiej - zabić i dzięki temu przetrwać (filozofia zabójcy). Do realizacji i jednej i drugiej opcji potrzebna jest możliwość podporządkowania funkcji całego organizmu tylko obronie lub atakowi. Aby układ taki charakteryzowała wysoka sprawność i niezawodność, większość funkcji przystosowawczych realizowana jest odruchowo. Gdy zachodzi taka potrzeba z niewielkich położonych powyżej nerek gruczołów wydzielane są trzy hormony: adrenalina (80%) i w mniejszych ilościach dopamina i noradrenalina. Hormony te...

  Ocena /

  Autor /nastiyabel Dodano /09.09.2007 Znaków /12 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściąga z mikrosocjologii

  INTEGRACJA I DEZINTEGRACJA SPOŁECZNA(mikro) INTEGRACJA etymologicznie to tyle co stan zgodności i sharmonizowania, zjawisko zwartości. UJĘCIE SOCJOLOGICZNE- proces zjednoczenia, łączenia się części składowych w jedną całość. Dotyczy to najczęściej grup społecznych lub kooperacji, powiązania członków w grupie społecznej. Dzięki integracji w społ. ogólnych dochodzi do dostosowania się i rozwiązywania konfliktów. Jntegracja jest stanem lub procesem. Oznacza to, ze jest statyczna i dynamiczna Można powiedzieć, ze w małych grupach (np. grupa ćwiczeniowa na studiach), zachodzi proces spójności a w dużych grupach, (np. grupa wykładowa na studiach), zachodzi proces integracji. Pewne wskaźniki ukazują nam stopień integracji- bądź stopień wzajemnych powiązań, bądź ich brak czyli dezintegrację. SPENCER uważa, że życie społeczne ewoluuje od...

  Ocena /

  Autor /nastiyabel Dodano /07.09.2007 Znaków /10 417

  praca w formacie txt

Do góry