awatar

Profil użytkownika Napoleon

Data rejestracji17 listopada 2011 Ostatnio online17 listopada 2011, 4:37

Statystyki

37 prac, w tym:

 • 37tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /37 prac/

 • Ocena brak

  Skarga pauliańska (działanie na szkodę wierzycieli)

  Skarga pauliańska (actio Pauliana) powstała w czasach justyniańskich. Dotyczyła działania na szkodę wierzycieli przez dłużnika, który specjalnie umniejszał swój majątek aby wierzyciele nie mogli wyegzekwować swoich należności. Skarga ta miła zastosowanie wobec osób które odniosły korzyści na...

  Ocena /

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje zobowiązań

  Zobowiązanie (obligatio) to stosunek prawny między wierzycielem (creditor), który ma prawo żądać od drugiej strony, dłużnika (debitor) określonego świadczenia, zaś ten drugi ma obowiązek to świadczenie spełnić. Stosunek ten powodował powstanie prawa wierzyciela do zwrotu czyli wierzytelności...

  Ocena /

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie - treść, charakter prawny

  Użytkowanie (ususfructus) była to służebność osobista, polegająca na prawie używania (uti) cudzej rzecz i pobierania pożytków (frui), przy równoczesnym obowiązku zachowania jej substancji. Można było odstąpić komuś za wynagrodzeniem prawo jej wykonywania, lecz nie można było jej...

  Ocena /

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny pojęcia osoby prawnej

  Sama osobę prawną stworzono w średniowieczu na podstawie spostrzeżeń iż Rzymianie uznawali nie tylko osoby fizyczne za podmioty praw o obowiązków. Za osoby prawne praw prywatnego uważano:

  a/. gminy (municipia, civitates) - w formie gminy zorganizowane były miasta na prawie rzymskim i latyńskim. Na...

  Ocena /

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najem a dzierżenie

  Różnica między najemcą a dzierżycielem jest prosta. Najemca płacił czynsz i utrzymywał rzecz, nie chcąc zatrzymać jej dla siebie, stawał się jednak właścicielem pożytków. Dzierżyciel posiadał rzecz fizycznie, lecz nie chciał zatrzymać ani jej ani pożytków.

  Ocena /

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt najmu rzeczy - pojęcie, obowiązki stron

  Kontrakt najmu rzeczy (locatio conducio rei) miała miejsce gdy wynajmujący wydawał najemcy rzecz do czasowego używania w zamian za określony czynsz. Wynajmujący odpowiadał za wady fizyczne i z tytułu ewikcji oraz ponosił koszty utrzymania rzeczy w stanie zdatnym do użytku oraz miał prawo zastawu na...

  Ocena /

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesja - pojęcie i rozwój historyczny

  Cesja polegała na przeniesieniu wierzytelności przez wierzyciela (cedenta) na osobę trzecią (cesjonariusza). Nie wymagała ona, rzecz jasna zgody dłużnika. Cedent odpowiadał wobec cesjonariusza tylko za istnienie wierzytelności, nigdy za jej ściągalność. Umowa ta prowadziła do zajęcia przez...

  Ocena /

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność bonitarna - pojęcie

  Własność bonitarna, nazywana także pretorską powstawała wskutek przeniesienia własności res mancipi przy użyciu tradycji. Własność kwirytarna (obejmująca ruchomości i grunty italskie), wynikająca z prawa cywilnego, pozostawała wtedy przy pozbywcy, jednak gdyby chciał on dochodzić swego...

  Ocena /

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Corpus iuris civile

  Corpus iuris civilis to stworzona w średniowieczu nazwa kodyfikacji justyniańskiej wraz z nowelami.

  Ocena /

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie sprawy bez zleceń

  Miało ono miejsce gdy ktoś nie mając obowiązku zarządzał interesami innej osoby lub tymi które pozostały po jej śmierci, nie mając żadnego obowiązku prawnego. Gestorem mógł być wyzwoleniec, lecz mogło to być działanie z własnej inicjatywy (sua sponte), od późnej republiki do tego typu spraw...

  Ocena /

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt

Do góry