awatar

Profil użytkownika muszyn

Data rejestracji2 sierpnia 2012 Ostatnio online2 sierpnia 2012, 12:33

Statystyki

90 prac, w tym:

 • 90tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /90 prac/

 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1935

  Urodzony na Krecie mąż stanu i polityk Eleftherios Wenizelos (1864-1936), w latach 1910-1933 sześciokrotny premier Grecji, był przywódcą antymonarchicznej Partii Liberalnej, która stała w opozycji do Partii Populistów (roja-listów) i jego przywódcy Panayotiego Tsal-darisa (1868-1936), premiera Grecji od...

  Ocena /

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONSZTADZKI BUNT 1921

  Marynarze z bazy morskiej w Kronsztadzie zaniepokoje­ni złym zaopatrzeniem miast w żywność, ograniczeniem swobód oraz wprowadzeniem surowych przepisów w sprawie pracy, poparli strajkujących robotników i ustanowili tym­czasowy komitet rewolucyjny. Marynarze, którzy przyczynili się do zwycięstwa...

  Ocena /

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA FILIPA WOJNA 1675-1676.

  Bez­prawne zagarnięcie przez kolonistów z Ply-mouth wielu ziem indiańskich i niespra­wiedliwe wyroki sądu spowodowały, że na­zywany przez Indian Matakometem król Filip (zm. 1676), syn Massasoita (zm. 1661), sachem (dziedziczny wódz) Indian Wam-panoagów poprowadził plemiona swoje i są­siadów z południowej...

  Ocena /

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA JERZEGO WOJNA 1744-1748

  AUS­TRIACKĄ WOJNĘ SUKCESYJNĄ w Ameryce Północnej toczyła głównie Nowa Anglia przeciw Francuzom na półwyspie Nowej Szkocji. Gubernator William Shirley (1694-1771) z Massachusetts mianował puł­kownika Williama Pepperella (1696-1759), bogatego kupca z Maine, dowódcą milicji Nowej Anglii, która przy...

  Ocena /

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA WILHELMA WOJNA 1689-1697

  Eu­ropejska wojna AUGSBURSKIEJ LIGI roz­szerzyła się na Amerykę Północną, gdzie Brytyjczycy sprzymierzeni z Indianami z plemienia Irokezów walczyli z Francuzami i ich indiańskimi sojusznikami o dolinę górnego biegu rzeki Hudson, o dolinę Rzeki Świętego Wawrzyńca, o Akadię (obecnie Nowa Szkocja i Nowy...

  Ocena /

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLOWEJ ANNY WOJNA 1702-1713

  HI­SZPAŃSKA WOJNA SUKCESYJNA prze­niosła się również do Ameryki Północnej, gdzie Francja i Wielka Brytania toczyły walki o panowanie na kontynencie. Wojna rozpoczęła się w 1702 od brytyjskiego napa­du na St. Augustine w hiszpańskiej Flory­dzie. Francuzi wraz z indiańskimi sojusz­nikami napadali na...

  Ocena /

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUCJATA DZIECIĘCA 1212

  Na początku XIII w. Europę ogarnęła gorączka wypraw krzyżowych (patrz krucjata czwarta 1202-1204); nie ominęła ona również dzieci. Francuski chłopiec, Stephen Yendome, zgromadził tysiące chłopców i dziewcząt, niektórzy z nich nie mieli nawet 12 lat, i poprowadził ich do Marsylii. Cała grupa...

  Ocena /

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUCJATA PIERWSZA 1095-1099

  Zagro­żony przez Turków seldżuckich cesarz bi­zantyjski Aleksy I (1048-1118) szukał po­mocy na Zachodzie. Na synodzie w Cler-mont papież Urban II (ok. 1042-1099) obietnicą odpustu zachęcił chrześcijan do wyprawy w celu uwolnienia Ziemi Świętej spod władzy Turków. Liczba uczestników krucjaty, głównie z...

  Ocena /

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /8 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYMSKA WOJNA 1853-1856

  Uwikłany w dyskusję na temat jurysdykcji w świętych miejscach w okupowanej przez Turków Jerozolimie, car Mikołaj I (1796-1855) ut­rzymywał, że Rosja ma wyłączne prawo do ochrony wyznawców prawosławia na tere­nach tureckiego imperium. Turcja odrzuciła to roszczenie, a wówczas car rozkazał swoim...

  Ocena /

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻAKÓW PODBÓJ PRUS 1233-1283

  W 1226 polski książę Konrad Mazowiecki < zaprosił Krzyżaków (niemiecki zakon rycer­ski założony w okresie krucjat) do osiedlenia się w Polsce, na podległym mu obszarze. Wiązało się to z jego planami chrystianizacji i opanowania Prus. Konrad nadał Krzyża­kom posiadłości w ziemi chełmińskiej o...

  Ocena /

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt

Do góry