awatar

Profil użytkownika Mustafa

Data rejestracji23 listopada 2011 Ostatnio online24 listopada 2011, 4:32

Statystyki

68 prac, w tym:

 • 68tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /68 prac/

 • Ocena brak

  WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE A UNIA EUROPEJSKA (organy, cele, zasady)

  W latach 50 – tych i 60 – tych integracja i współpraca wielostronna w Europie realizowana była przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej. Świadczy o tym powołanie trzech wspólnot, organziacji, odpowiedzialnych przede wszystkim za rozwój gospodarki:

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)...

  Ocena /

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA WOLNOŚCI MÓRZ

  Sytuację prawna morza pełnego określa zasada wolności mórz. Wolność mórz obowiązuje w całej swojej treści jedynie na morzu pełnym jakkolwiek znajduje odbicie również w sytuacji prawnej morza terytorialnego, jako prawo nieszkodliwego przepływu. Zasada wolności mórz podlega ograniczeniom w czasie wojny...

  Ocena /

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "PIRACTWO MORSKIE"

  Piractwo, czyli rozbójnictwo morskie, które było niegdyś plagą mórz i oceanów, uważane jest za zbrodnię prawa narodów. Każde państwo może zatrzymać statek piracki, schwytać pirata, ukarać go według swego prawa wewnętrznego lub wydać go władzy ojczystej. W stosunku do statku pirackiego (który może...

  Ocena /

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEGÓLNA POZYCJA OBSZARÓW PODBIEGUNOWYCH

  Arktyką nazywamy obszary położone wokół bieguna północnego. Obszary te to przeważnie zamarznięte oraz pokryte lodami pływającymi morza i nieliczne wyspy. Teoria sektorów stosowana do obszarów arktycznych polega na ty, że państwo, którego terytorium przylega do obszarów arktycznych, rości sobie prawo do...

  Ocena /

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWA OCHRONA ŚRODOWISKA

  W ramach międzynarodowej ochrony środowiska powstały instytucje międzynarodowe, zaczęło się kształtować prawo w tym zakresie, podjęto różne formy działalności ekonomicznej, społecznej i politycznej. Rozwiązania instytucjonalne:

  Program Środowiskowy NZ (UNEP) – upowszechnia nowoczesne...

  Ocena /

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA I PRAWO WOJENNE

  Wojna w sensie prawnym oznacza zerwanie między państwami obrotu pokojowego (stosunków pokojowych) i przejście do stosunków wojennych, które charakteryzują się walką zbrojną i aktami wrogimi skierowanymi przeciwko drugiemu państwu.

  Stan wojny nie jest równoznaczny z walką zbrojną, czyli działaniami...

  Ocena /

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI NIEWYKONANIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  W prawie międzynarodowym istnieją pewne środki kontroli i przymusu, mające zapewnić wykonywanie umów (np. układ obserwatorów). Jeśli jednak doszło do niewykonania umowy, skutkiem tego może być, np.:

  czasowa okupacja terytorium jakiegoś państwa dla zabezpieczenia wykonywania jakiś zobowiązań...

  Ocena /

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSTĄPIENIE DO TRAKTATU

  Przystąpienie (adhezja, akcesja) do umowy wielostronnej polega na tym, ze państwo nie uczestniczące w rokowaniach, których wynikiem było zawarcie umowy, staje się jej stroną przez złożenie, zgodnie z odnośnymi postanowieniami umowy, jednostronnej deklaracji.

  Do umowy może przystąpić również państwo...

  Ocena /

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE OSÓB CHRONIONYCH W KONFLIKCIE ZBROJNYM PRZEZ PRAWO MIĘDZYNARODOWE

  Pod ochroną prawa wojennego znajduje się przede wszystkim ludność cywilna. Ludność cywilna nie może być obiektem akcji militarnych, ponieważ znajduje się pod ochroną prawa wojennego.Kategoria ta obejmuje wszystkich cywilów, a w tym szczególnie:

  rannych i chorych

  kobiety ciężarne, dzieci...

  Ocena /

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena 1.0

  OCHRONA DÓBR KULTURY W CZASIE KONFLIKTU ZBROJNEGO

  Regulamin Haski z 1907r. nakładał na wojujących (na lądzie) obowiązek podjęcia niezbędnych kroków, ażeby w miarę możności oszczędzone zostały świątynie, gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne... pod warunkiem, ażeby te gmachy i miejsca nie służyły...

  Ocena /1.0

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt

Do góry