awatar

Profil użytkownika mnop611

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

73 prac, w tym:

 • 73tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /73 prac/

 • Ocena brak

  Indywidualne i instytucjonalne formy rzecznictwa interesu j.s.t. w Unii Europejskiej

  Obecnie przy instytucjach Wspólnot Europejskich funkcjonuje ok. 15 tys. lobbystów. Są to grupy, stowarzyszenia traktowane jako ważny element demokracji. Głównie pełnią one rolę pośrednika między obywatelami a organami decyzyjnymi. Poprzez dialog społeczny próbują one zmniejszyć dystans między obywatelami a instytucjami wspólnotowymi. Formy rzecznictwa interesu możemy podzielić na indywidualne i instytucjonalne. Lobbing indywidualny jest bardzo trudny, a czasem wręcz niemożliwy. W UE często korzysta się z pośrednictwa ogólnoeuropejskich stowarzyszeń przedsiębiorców. Mają one przede wszystkim stałe kanały kontaktu z przedstawicielami UE, na bieżąco monitorują proces legislacyjny UE i dysponują znakomitym zapleczem merytorycznym. Głównymi warunkami lobbingu indywidualnego jest wspólne stanowisko, a nie partykularne interesy, pozostające w...

  Ocena /

  Autor /mnop611 Dodano /23.12.2007 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne podstawy życia społecznego.

  EKONOMICZNE PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO Jako organizm biologiczny człowiek jest częścią przyrody. Ta przynależność jednak nie wyznacza mu jego działalność i życie społeczne. Ludzie posiadają właściwości pozwalające uniezależnić się od wpływu przyrody, przystosować się do zastanych warunków, oraz przekształcić je w procesie pracy. Proces celowej działalności człowieka, w toku której przekształca on zastane elementy środowiska naturalnego na środki zaspokojenia swoich potrzeb, na niezbędne do życia dobra materialne nazywamy procesem produkcji. Produkcja dóbr materialnych stanowi stałą i niezbędną podstawę życia społecznego, bez której zbiorowości ludzkie nie mogłyby się utrzymać. Proces produkcji zawiera trzy zasadnicze elementy: 1. Celową działalność człowieka, czyli samą pracę; 2. Przedmiot, który człowiek przez pracę...

  Ocena /

  Autor /mnop611 Dodano /06.12.2007 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Milość graniczy z cudem.

  Nie koniecznie trzeba być samotnym, pustelnikiem, by poznać co to miłość. Jednak krocząc przez życie nie można zapominać, że we własnym, występuje się w roli głównego bohatera. I tak to już się ułożyły ludzkie losy, że żyjemy na wyspie wszechświata zwanej ziemią w otoczeniu ludzi. Nie pozastawia nam to wielkiego wyboru w relacjach interpersonalnych, chociaż kilka wyjść istnieje. Możemy nienawidzić innych bądź kochać, pamiętając wszak o tym, że każda ekspresja uczuć jest odpowiedzią na naszą ich demonstrację. Celowo pomijam obojętność, bo jest to zbliżona forma antypatii. Tak więc albo wóz albo przewóz. Pamiętać jednak należy i o tym, że wiatr który zamyka jedne drzwi, otwiera także następne na których progu znaleźć możemy przebaczenie w przedsionku własnego sumienia. I tutaj rzecz zasadnicza, kochać siebie to nie łatwa...

  Ocena /

  Autor /mnop611 Dodano /21.11.2007 Znaków /4 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narkomania - studencka praca

  Narkomania Narkomania jest to przymuszone wewnętrznie, nałogowe zażywanie różnych środków chemicznych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia przybierający różne formy. Odurzenia wywołują różne środki. Mogą to być zarówno narkotyki autentyczne jak i leki np. nasenne czy też uspakajające, pobudzające. Wszystkie te środki tzn. te prawdziwe narkotyki jak i preparaty farmakologiczne a także substancje chemiczne jak butapren, tri, omo, są silnymi truciznami czyli toksynami. Słowo narkomania pochodzi z języka greckiego od pojęcia „narke” i znaczy odrzucenie, skostnienie; „mania” natomiast to szał, wściekłość, pasja. Termin narkomania wyraża zatem używanie środków odurzających wywołujących stany euforii. Słowo to stosuje się również na opisanie nałogowego zażywania środków odurzających. Uwarunkowania narkomanii: Na...

  Ocena /

  Autor /mnop611 Dodano /21.11.2007 Znaków /23 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park dr Jordana w Krakowie

  Park im. dra Henryka JORDANA. Henryk Jordan – biografia Urodził się 23.07.1842r. w Przemyślu. Henryk Jordan rozpoczął edukacją w gimnazjum w Tarnopolu, którą kontynuował w Tarnowie od 1859r. Henryk Jordan miał żywiołowy charakter, był gorącym patriotą oraz cechowała go odwaga. Za udział w patriotycznej manifestacji był zagrożony nawet wydaleniem z tarnowskiego gimnazjum. Dzięki matce w 1862r. wyjechał do Triestu, gdzie ukończył gimnazjum. W Wiedniu rozpoczął studia medyczne. Gdy okazało się, że koszty utrzymania przekraczają bardzo ograniczone możliwości finansowe po kilku miesiącach przeniósł się do Krakowa gdzie zaczął studiować na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po czterech latach studiów, jeszcze przed złożeniem końcowego egzaminu medycznego, Henryk Jordan udał się do Ameryki. Na utrzymanie zarabiał tam grą...

  Ocena /

  Autor /mnop611 Dodano /16.11.2007 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświata w układzie nierówności społecznej

  OŚWIATA W UKŁADZIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ SOCJOLOGIA EDUKACJI MGR KAROLINA GÓRSKA Stan oświaty w Polsce można nazwać stanem zawieszenia pomiędzy dokonaną przeszłością a ocze-kiwaniami przyszłości, ponieważ dzisiejsze problemy strukturalno – organizacyjno - programowe, pomimo zasadniczych przemian są efektem rozstrzygnięć i zaniechań minionych dziesięcioleci, jak również niedo-pracowanej reformy. Wśród zespołu przyczyn, których wpływ decyduje o stanie i perspektywach rozwoju oświaty wskazuje się dzisiaj na przyczyny uniwersalne, obiektywne – ich oddziaływanie w skali makro jest ciągłe, mają charak-ter demograficzny, gospodarczy, społeczny, polityczny, integracyjny, kulturowy i technologiczny. Do przyczyn subiektywnych w skali mikro, dotyczących poszczególnych krajów zalicza się stosunki społeczno - polityczne, transformację...

  Ocena /

  Autor /mnop611 Dodano /30.10.2007 Znaków /36 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwupokoleiowa rodzina współczesna

  Wstęp Rodzina odgrywała i nadal odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka. Życie rodzinne towarzyszy nam od narodzin, aż do śmierci. W epokach i kulturach na przełomie wieków, w których żyła i rozwijała się ludzkość istniały określone formy życia rodzinnego. Znaczenie rodziny dostrzegano na długo przed powstaniem socjologii, jako odrębnej dziedziny naukowej. Już w starożytności Platon uznawał rodzinę za podstawową komórkę życia społecznego i główną instytucję wychowawczą. Podobne stanowisko przedstawiał Arystoteles, mówiąc o priorytetowej roli rodziny w życiu społecznym. Badaniami nad rodziną zajmowali się historycy, psychologowie i oczywiście socjologowie. August Comte (1798-1857) – twórca socjologii, uważał rodzinę za najważniejszą, podstawową grupę społeczną i nazywał ją pomostem miedzy jednostką a...

  Ocena /

  Autor /mnop611 Dodano /22.10.2007 Znaków /23 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płeć - trwały element różnicujący zbiorowosć

  Płeć to jedna z najbardziej uniwersalnych podstaw stratyfikacji społecznej we wszystkich społeczeństwach. Jest pojęciem biologicznym, na którym opiera się podział gatunku ludzkiego na kobiety i mężczyzn. Kategorii płci używa się, aby lepiej zrozumieć różnice między kobietami i mężczyznami. Jak wiadomo zbiorowości ludzkie składają się z jednostek, które różnią się wzrostem, kolorem oczu, włosów, poziomem inteligencji, karnacją skóry, stopniem podatności na choroby, a także płcią. Mimo, iż społeczeństwo przypisuje mężczyznom i kobietom rozmaite cechy to jednak natura nie zmienia podstawowych cech dzięki którym można odróżnić obie płcie. W społeczeństwach nowoczesnych ujawnił się i nabrał znaczenia podział społeczny, którego podstawą jest różnica płci.1 Płeć jest główną podstawą przypisywania zadań społecznych...

  Ocena /

  Autor /mnop611 Dodano /20.10.2007 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samobójstwa

  To pierwsza praca z psychologii jaką napiasałem. Mam dopiero 17 lat. Przy wyborze tematu kierowałem się aktualnym zapotrzebowaniem potencjalnych czytelników. Chcę poruszyć temat tabu, o którym nadal mało się mówi, mianowicie są to sambójstwa, a w szczególności dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym rozpoczynającym się od 13 lat, a kończącym się przeważnie 18 rokiem życia, czyli tzw. pełnoletniością. Jest to temat trudny i skomplikowany tak jak psychika osób, których dotyczy ten temat. Powodów targnięcia sie na własne życie jest tyle co gwiazd na niebie czy też kropel wody w oceanie. Zwykle mają one podłoże psychologiczne lub społeczne.Jednym z powodów jest nieudny związek. Przykładem tego Marcin K, piętnastolatek szukający dziewczyny. W końcu po długich poszukiwaniach znalazł tę jedną jedyną, wymarzoną jak ze snu. Było to dwa...

  Ocena /

  Autor /mnop611 Dodano /16.10.2007 Znaków /5 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykłady - psychologia kliniczna

  Psychologia kliniczna Wykład I (01.03.2009 r.) Psychologia kliniczna jest nauką o zaburzonym zachowaniu i mechanizmach, które są za te zaburzenia odpowiedzialne. Co to jest: 1. Zachowanie 2. Mechanizmy 3. Zaburzone zachowanie Człowiek ma tendencję do popędu, aby osiągnąć obrany sobie cel; popęd – tendencja cel wewnątrz organizmu jest równowaga Nie wystarczy sam opis sytuacji (społecznej, środowiskowej), bo ważne jest jak daną sytuację człowiek postrzega (czasami błahe zdarzenie człowiek postrzega jako tragedię życiową). Zachwiane stany równowagi zmusza człowieka do poszukiwania określonych obiektów (popęd). Spostrzeganie zagrożenia stwarza mobilizację całego organizmu, co zwiększa szansę przeżycia. Subiektywnie odbierane jest to jako stan napięcia. Po ustaniu zagrożenia, odczuwane jest rozluźnienie i...

  Ocena /

  Autor /mnop611 Dodano /13.10.2007 Znaków /2 956

  praca w formacie txt

Do góry