awatar

Profil użytkownika minysoopsic

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  Rola percepcji/spostrzegania interpersonalnego w procesie komunikacji międzyludzkiej.

  Ważnym elementem procesu komunikacji interpersonalnej jest wzajemne spostrzeganie się. W wyniku tego spostrzegania powstaje obraz partnera w świadomości, który ma istotny wpływ na nasze postawy wobec partnera i dalszy przebieg komunikacji. W procesie spostrzegania interpersonalnego pojawia się szereg efektów psychologicznych, które zniekształcają obraz partnera w naszej świadomości, są to następujące zjawiska: 1. Filtracja informacji – polega ona na selektywnym odbiorze cech, właściwości, które reprezentuje partner. Nasze receptory nie odbierają dokładnie oddziaływujących na nie bodźców. Zwracamy uwagę przede wszystkim na te cechy, które mają dla nas określone znaczenie inne pomijamy. Selektywny odbiór zależy od naszych dotychczasowych kontaktów z ludźmi. Jeżeli są to negatywne doświadczenia to wówczas przenosimy je do aktualnego...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /16.01.2007 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania zachowań agresywnych

  Zjawisko agresji zawsze było, jest i prawdopodobnie będzie obecne w naszym życiu. Niektórych dotyka ono bardziej, innych zaś mniej. Można śmiało stwierdzić, iż każdy z nas dobrze wie czym jest agresja, gdyż jest ona dość popularna. Nie mniej jednak, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pragnę przytoczyć definicję „Słownika Wyrazów Obcych” według którego „Agresja to zachowanie zmierzające do wyładowania niezadowolenia lub gniewu na osobach lub rzeczach". Jednak każdy, kto chociaż raz doświadczył agresji stwierdzi, że definicja ta jest niezwykle uproszczona i nie oddaje w najmniejszym nawet stopniu rozmiarów problemu. Problemu, który jest przez nas ludzi często bagatelizowany bądź nie zauważany. Ale to nie zmienia faktu, że problem ten istnieje i będzie istniał jeśli nie stawimy mu czoła. Uważam, że aby podjąć jakąkolwiek walkę z...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /14.01.2007 Znaków /16 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka.

  Jako punkt wyjścia do analizy sytuacji ekstremalnych należy zapoznać się z pojęciem sytuacji normalnej. To sytuacje, w których obserwujemy zachowania przejawiające aktywność człowieka i wyrażające się w działaniu i czynnościach, które mają zorganizowany i celowy charakter, są więc ukierunkowane na osiągnięcie danego celu. W sytuacjach normalnych nie zostaje zakłócona względna stabilność życia codziennego. Pewne układy warunków, zadań i możliwości ich wykonania przez jednostkę nie są zrównoważone w wyniku : „niedopasowania” poszczególnych elementów (zadania są zbyt skomplikowane w stosunku do możliwości jednostki, warunki nie zapewniają w stopniu wystarczającym szans na realizację zadań, celów). W takich sytuacjach czynności jednostki cechuje brak płynności. Napotykają one różne przeszkody, ulegają zahamowaniom, a niekiedy...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /21.12.2006 Znaków /13 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internet zmienił nasz świat. Dostępność informacji, swoboda komunikowania się z innymi, jest większa niż kiedykolwiek. Jak to może wpłynąć na naszą psychikę?

  Pewna znana mi osoba wstaje rano i pierwsza rzeczą jaką robi po przebudzeniu nie jest zapalenie papierosa, czy też zrobienie sobie kawy. Pierwszą jej czynnością jest włączenie guzika power i czekanie, aż komputer się włączy. Następnie wchodzi do Internetu, aby sprawdzić skrzynkę pocztowa, albo poczytać co się wydarzyło nowego na drugiej stronie świata. Potem wychodzi do pracy, a tam znów ma dostęp do Internetu i irc’uje, rozwiązuje krzyżówki, gra w sieci. Czasami popracuje, gdy go czas nagli. Wraca później zmęczony do domu. Zmęczony, bo cały dzień spędził przed komputerem. Jest podenerwowany, lekko agresywny, bo zrobił sobie przerwę w surfowaniu. Już otwiera drzwi, przekracza próg i wkracza ponownie do świata wirtualnego. Współczesny człowiek oszczędza czas, wiec wpierw włącza komputer, a potem ściąga buty. Całą noc ma przed sobą...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /20.12.2006 Znaków /8 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia pracy:źródła stresu w pracy na przykładzie danego zawodu

  Czynniki wpływające na stres mają bardzo różnorodny charakter. Siła bodźca stresowego jest nie precyzyjnym kryterium gdyż liczy się również znaczenie psychologiczne bodźca, który wpływa na reakcje na stres. Źródła stresu, które nie da się umieści w żadnym kryterium można określić jako stresor. Stresor można scharakteryzować jako taki element bodźca lub sytuacji, który narusza względną równowagę pomiędzy podmiotem a środowiskiem i uruchamia mechanizmy adaptacyjne regulacji psychicznej zachowanie się człowieka. Źródła stresu można podzielić na: 1. Fizyczne czynniki stresu: klimatyczne ( wilgotność temperatura), hałas, wibracje, oświetlenie, promieniowanie jonizujące, promieniowanie mikro falowe, hipoksja(odpowiednie ciśnienie powietrza), przyspieszenie, nieważkość, 2. Chronobiologiczne czynniki stresu: rytmy biologiczne...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /15.12.2006 Znaków /7 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychopatologia

  Symptomatologia- nauka zajmujaca się opisem i grupowaniem objawów choroby stanowiac podstawe diagnostyki jedna nie wnikajac w ich przyczyne wyrózniamy wiele dziedzin symptomatologi(chorób przewodu pokarmowego,diagnostyki chorób tarczycy,choró ucha i nosa,zaburzen psychicznych na podstawie objawów klinicznych) Medycyna psychosomatyczna we GRONEA holistyczne ujecie człowieka w zdrowiu i chorobie nie traktuje się tych zjawisk jako cos odmiennego podejscie takie zajmuje się jednostka od strony biologicznej psychologicznej oraz społecznej. Medycyna Behawiorystyczna wg. WEISSA dziedzina interdyscyplinarna zajmuje się rozwojem i integracja wiedzy i techniki z zakresu nauk behawiorystycznych i biomedycznych pozwalajacych na zrozumienie zdrowia i choroby oraz zastosowaniu tej wiedzy i technik w prewencji diagnozie i leczeniu i rehabilitacji Psychologia zdrowia wg...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /11.12.2006 Znaków /3 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Style radzenia sobie z chorobą

  W języku psychologii sformułowanie ‘style radzenia sobie’ (czyli posiadany przez jednostkę, charakterystyczny dla niej repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi) odnoszone jest przeważnie do sytuacji stresowych, do których choroba, szczególnie w dzisiejszych czasach, zdecydowanie się zalicza. Zmiany w strukturze przyczyn zgonów (choroby zakaźne o ostrym, epidemicznym przebiegu zostały wyeliminowane na skutek gwałtownego rozwoju metod leczenia i zapobiegania im, a zastąpiły je przewlekłe choroby układu krążenia, udary mózgu, nowotwory, wypadki) , rosnąca liczba dowodów na wpływ określonych nawyków na poprawę lub pogorszenie stanu zdrowia (warto tu wspomnieć o tak zwanym Wzorze zachowania A, odporności psychicznej, czyli właściwościach psychicznych umożliwiających utrzymanie dobrego zdrowia mimo niekorzystnych okoliczności czy...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /10.12.2006 Znaków /25 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból

  Każdy człowiek ma w swojej podświadomości ,,wpisane" że powinien reagować na ból, czuć go, lecz mozna to przezwyczerzyc Kazdy z nas może sobie z tym poradzić ale bardzo istotną żeczą jest to jak sie do tego zabierzemy i czy bedziemy mieli na tyle woli by np. ten ból przezwycierzyć i nie czuć go.Podam teraz kilka przykładów które uzmysławiają nam jak i mi że to co czujemy i to że nas coś boli iwyłącznie zaleyż od naszej psychiki, mianowicie: -jezeli skaleczycie sie nie wiedząc o tym np. zachaczając o jakis ostry przedmiot, niewidząc tego do tej pory nas to nie boli ale jak zobaczymy że leci krew jakies inne zmiany to nasza reakcja jest? właśnie wtym momecie czujemy ból. Jest jeszcze wiele innchych sytuacji które podczas skaleczenie itp. nie czujemy bólu. Moim zdaniem wszystko zależy od naszej psychiki i od naszego woli. Każdy z nas w...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /26.11.2006 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ pamięci i procesów uwagi na spostrzeganie i rozumienie zachowań innych osób.

  WPŁYW PAMIĘCI I PROCESÓW UWAGI NA SPOSTRZEGANIE I ROZUMIENIE ZACHOWAŃ INNYCH OSÓB. 1. UWAGA. Uwaga jest mechanizm redukcji nadmiaru informacji1. Jest ona w stanie przetworzyć tylko ułamek tego co jest jej dostępne i dlatego jest zmuszona kontrolować proces odbioru i przetwarzania informacji, aby uniknąć nadmiernego przeładowania i niebezpiecznych skutków nadmiaru docieranych informacji. Uwaga jest mechanizmem, który pozwala nam spostrzegać tylko część bodźców, pozwala przypominać tylko część wcześniej zakodowanych informacji, uruchamia tylko jeden z wielu możliwych procesów myślenia i wykonuje tylko jedną, z wielu możliwych do wykonania reakcji. FUNKCJE UWAGI. Konferencja prasowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Obaj rozmówcy mieli założone na uszach słuchawki. Prezydent Clinton zasłonił usta i część nosa i słuchał z...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /20.11.2006 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia badań nad wpływem społecznym

  Witam - to również jest część pracy dyplomowej z zakresu psychologii wpływu społecznego. Też ogólnikowo ale myślę, że się komuś przyda. 1. 2. Badania nad wpływem społecznym Proces komunikacji towarzyszy człowiekowi od kiedy stąpa po ziemi. I od tego samego momentu ludzie próbują wywierać wpływ na odbiorców swoich komunikatów. Autorzy książki ?Wiek Propagandy?1 przedstawiają pierwsze techniki manipulowania informacją, jakie stosowano w kulturze egipskiej i mezoamerykańskiej. Otóż odnalezione zapisy hieroglifów przedstawiały historię ?...w sposób korzystny dla klasy panującej. Teksty i pomniki Majów często manipulowały datami historycznymi, długością życia władców, cyklami astronomicznymi i rzeczywistymi wydarzeniami aby ukazać aktualnie panującego władcę w korzystnym świetle. Podawano na przykład, że data urodzenia obecnego...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /08.11.2006 Znaków /3 023

  praca w formacie txt

Do góry