awatar

Profil użytkownika minysoopsic

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  Psychologia

  Psychologia 1. Przedmiot badań w Psychologii Psychologia- dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb biologicznych i psychologicznych. Psychologia składa się z wielu działów: Psychologia ogólna- jest to poznawanie ogólnych procesów i zjawisk psychicznych, ich charakterystyki, przebiegu, uwarunkowań z nimi związanych, ma podać ogólna wiedzę. Teoretyczna dziedzina psychologii zajmuje się procesami, które pozwalają się nam orientować w otoczeniu (procesy orientacyjno- poznawcze) pozwalają poznawać otoczenie, zdobywać doświadczenie, wiedzę. Są to: spostrzeżenie, nauka, pamięć, myślenie, mowa, wrażenie, wyobraźnia. Druga grupa procesów to kierunkowe- nadają pewien kierunek działalności człowieka...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /24.04.2007 Znaków /2 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój społeczny

  6lat.- egocentryzm, stale obecny w tym czasie, hamuje głębokie stosunki społeczne. Interakcje z innymi dziećmi w rodzinie często są oparte na współzawodnictwie, ale różnią się w zależności od pozycji zajmowanej przez dziecko w rodzinie wynikającej z kolejności urodzenia. Chociaż przyjaźnią się często niedostosowane, 6-latki często uważają za najlepszego przyjaciela osobę, z którą spędzają dużo czasu. Najbardziej powszechna jest tendencja do wybierania przyjaciół tej samej płci. 7lat wzrost poczucia ja i podwyższana wrażliwość na innych wzmacniają relacje społeczne. Pomimo to zwiększona wrażliwość czyni dziecko przenikliwe świadomym własnych mankamentów, niepowodzeń i krytycznych, kierowanych pod jego adresem uwag. W skutek tego powszechne w tym czasie mogą być: rozpamiętywanie, poczucie wstydu i negatywizm. Rozwinięte zdolności...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /20.04.2007 Znaków /19 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia z psychologii - sciąga

  Fazy rozwojowe Mazurkiewicza: Mazurkiewicza uznawał, iż odpowiednikami życia uczuciowego są neurodynanizmy wegetatywne występują na różnych kierunkach rozwoju rewolucji układu nerwowego. III poziomy układu nerwowego: 1. Rdzeń kręgowy i rdzeń przedłużony odpowiadają za procesy automatyczne, zorganizowane – najgłębszy rdzeń 2. Poziom korowy odpowiada za czynności dowolne magazynowanie siły i tendencje uczuciowe. 3. Płat czołowy: inteligencja jest źródłem ewolucyjnej aktywności. * Okres prologiczny ( 3-6r.) charakteryzuje się myśleniem pragnieniowym i uczuciowym. * Sprężone psychizmy czołowo logiczne od 7 roku życia rozwijają się u dziecka kiedy myślenie wzrokowe przekształca się w myślenie wyrazowe. Nurty psychologii: 1. Nurt materialistyczny zapoczątkowany w VIw.p.n.e. przez Ameksimedesa 2. Nurt materialistyczny – Pawłów...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /10.04.2007 Znaków /14 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza psychologiczna zjawiska społecznego jakim jest SAMOBÓJSTWO

  W każdym społeczeństwie występują zjawiska negatywne i szkodliwe społecznie. Tymi zjawiskami są patologie społeczne. Zjawiska patologiczne stanowią tylko margines rzeczywistości, ale silnie oddziałują na kształtowanie postaw społecznych i w związku z tym negatywnie wpływają na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Samobójstwo jest jednym z najmniej rozpoznawalnych rodzajów zachowań dewiacyjnych. Stanowi jednak poważny problem dla społeczeństwa, gdyż w wyniku samobójstwa rocznie ginie tysiące osób i jednocześnie staje się przyczyną cierpień setek tysięcy tych ludzi od których odeszli bliscy w tak drastyczny sposób. W każdej epoce, w każdej kulturze społecznej inaczej podchodzono do samobójstwa. W zależności od odmiennych okoliczności akceptowano lub nie , autodestrukcyjne zachowania swoich współplemińców. W kulturze chrześcijańskiej...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /09.04.2007 Znaków /33 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Johna Locke'a. Ideały nowożytnej nauki.

  John Locke (ur. 29 sierpnia 1632, zm. 28 października 1704) – angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista. Twórca klasycznej postaci empiryzmu oraz podstaw teoretycznych rządów demokratycznych. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem. Najważniejsze dzieła: • An Essay Concerning Human Understanding (Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego) • Two Treatises of Civil Government (Dwa traktaty o rządzie) • Letters Concerning Toleration (Listy o tolerancji) Poglądy filozoficzne John Locke zajmował się głównie teorią poznania. W jej ramach stworzył aparat poję-ciowy, będący później podstawą wielu systemów filozoficznych od empiryzmu po fenomeno-logię. Wyjściem do jego rozważań była z jednej strony fascynacja jasnością myślenia Karte-zjusza, a z...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /28.03.2007 Znaków /11 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opinie i nacisk społeczny

  Solomon E, Asch Opinie i nacisk społeczny Jaki jest dokładnie wpływ opinii innych na nasze własne opinie? Innymi słowy, jak silna jest potrzeba społecznego konformizmu? Odpowiedź na to pytanie próbowano znaleźć za pomocą niezwykłych eksperymentów. Jest rzeczą oczywistą, że społeczne oddziaływania kształtują działania, sądy i przekonania każdego człowieka. Dziecko opanowuje wszelkie subtelności dialektu, jakim posługują się ludzie z jego otoczenia. Członek plemienia, w którym występują przypadki ludożerstwa, w pełni akceptuje kanibalizm, uznając go za zjawisko właściwe i naturalne. Wszystkie nauki społeczne przyjmują za punkt wyjścia obserwację głębokich efektów, jakie grupy wywierają na swoich członków. Dla psychologów nacisk grupowy na umysły jednostek rodzi wiele problemów, które chcieliby dokładnie zbadać. Czy i w jakim...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /06.03.2007 Znaków /21 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późna adolescencja

  Tematem dzisiejszej prezentacji jest późna adolescencja ,okres w życiu człowieka między 15 ,a 20 rokiem życia. Jako pierwszy temat chciałybyśmy poruszyć dojrzałość uczuciową. Dojrzałość uczuciowa charakteryzuje się przejściem od zależności uczuciowej do niezależności , od niekontrolowanego uzewnętrzniania uczuć do poddania ich kontroli ,a także od nieopanowanego ulegania uczuciom do ich opanowania i poskromienia. Na wiek późnej adolescencji przypada moment ,kiedy młody człowiek wychodzi z tzw. Chaosu uczuciowego. Staje się zdolny do odraczania spontanicznych reakcji ,potrafi zrezygnować z okazania wewnętrznych emocji. Jest to czas stopniowej stabilizacji uczuciowej. Na ten okres przypada rozwój „uczuć wyższych”, do których zaliczyć możemy uczucia estetyczne, moralne czy patriotyczne. Rozwój „uczuć wyższych” ma związek z...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /27.02.2007 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stres

  W szponach STRESU! „PROBLEM zdrowotny numer I w Ameryce!”— alarmował nagłówek artykułu opublikowanego przez Amerykański Instytut Stresu. Zdaniem tej organizacji to nie rak ani AIDS stanowią największe zagrożenie zdrowia. W artykule napisano: „Szacuje się, że od 75 do 90 procent pacjentów odwiedzających lekarzy ogólnych cierpi na choroby o podłożu stresowym . Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że dzisiejsze społeczeństwo tkwi w szponach stresu. Jak podaje działająca w USA Liga Konsumentów, „wśród dorosłych, którzy borykają się z problemami i stresem, źródłem napięć najczęściej jest praca zawodowa (39%), a następnie życie rodzinne (30%). Przyczyną stresu są także kłopoty zdrowotne (10%), sytuacja materialna (9%) oraz zagrożenie konfliktem międzynarodowym i terroryzmem (4%)”. Niejednemu człowiekowi najwięcej stresów...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /23.02.2007 Znaków /18 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres dzieciństwa

  1. Wczesne dzieciństwo ( 1 r. ż. – 3 r. ż.) - intensywne zmiany w sferze percepcyjnej; - małe dziecko nabywa sprawności motorycznych; - rozwija się jego kompetencja komunikacyjna; - nabiera zaufania do swoich opiekunów i samego siebie; - zdolność radzenia sobie pod nieobecność opiekunów. rozwój percepcji ( spostrzegania): wzrok – rozwija się intensywnie; · niemowlę osiąga poziom ostrości wzroku charakterystycznego dla człowieka dorosłego; · 3 – 5 miesiąc = rozwija się spostrzeganie w głębi · w 3. miesiącu dzieci odróżniają cztery barwy: żółta, czerwona, zielona, niebieska; · ruchy oczu – podobne do ruchu oczu dorosłego; · najpierw skupia wzrok na brzegach przedmiotu = później ku części środkowej przedmiotu = dzieci dłużej patrzą na twarz osoby mówiącej i uśmiechającej się; dźwięk – zapoznaje się z...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /09.02.2007 Znaków /15 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście Keatinga- sukces, czy porażka pedagoga. Praca na podstawie filmu "Stowarzyszenie umarłych poetów"

  Nie jest mi łatwo jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy prof. Keating jako pedagog odniósł sukces, czy porażkę. Czy był dobrym, czy złym nauczycielem? Napewno był nauczycielem, którego się pamięta, takim który ma to coś- coś co czyni go Pedagogiem przez duże ,,P?. Starożytni pajdagogowie prowadzili uczniów, prowadzili ich do szkoły, wprowadzali ich w świat wiedzy, w życie. Dzisiejszy nauczyciel też prowadzi uczniów, prowadzi ich przez świat wiedzy, wskazuje drogę, ukierunkowuje. Keating także prowadził swoich uczniów ku wiedzy, ku samodzielnemu myśleniu, chciał by sami umieli interpretować świat, by cieszyło ich życie i edukacja, pragnął by przeżyli swoje życie według własnego pomysłu, by realizowali swoje marzenia, pragnienia, chciał otworzyć ich umysły. Dzięki jego jak na owe czasy niekonwencjonalnym metodom wychowawczym...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /17.01.2007 Znaków /3 066

  praca w formacie txt

Do góry