awatar

Profil użytkownika minysoopsic

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  Konflikty społeczne w zakładzie pracy

  Konflikty występują na wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, poczynając od konfliktów konfliktów sumieniu pojedynczego człowieka przy wyborze decyzji w sprawach osobistych, poprzez konflikty w rodzinie, wąskiej grupie przyjaciół przyjaciół zakładzie pracy oraz mikroskali. W tym przypadku występują konflikty zbiorowe absorbujące uwagę wielu osób, w tym organy państwa i organizację pozapaństwowe wszelkich typów. Konflikty społeczne uznać trzeba za jeden ze stałych elementów życia zbiorowego Pojawiają się one na wszystkich płaszczyznach, zarówno zarówno relacjach między jednostkami, grupami społecznymi, organizacjami, klasami jak i państwami i narodami. Przybierają różne charaktery i formy począwszy od kłótni między dwoma osobami aż po konflikty w szerszych wymiarach. Można przyjąć ,że konflikty są wszechobecne, nieuniknione i...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /12.09.2007 Znaków /20 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty spoleczne i sposoby ich rozwiazywania

  Temat: Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania. Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne, spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocno zróżnicowane lub ze sobą sprzeczne istnieje prawdopodobieństwo powstania konfliktu. Konflikt jest wynikiem słabej komunikacji między ludźmi. Konflikty są nieuchronne i nie można ich uniknąć, można jedynie je kontrolować i rozwiązywać. Nasz organizm włącza naturalne mechanizmy gdy tylko na horyzoncie pojawia się jakaś przesłanka o nadchodzącym konflikcie. Wtedy mechanizmy psychologiczne przygotowują się do ataku lub obrony. Są one częściowo wrodzone, pozwalają utrzymać szacunek do własnej osoby, poczucie własnej wartości, a także zachować takie same stosunki społeczne. Nasze reakcje zarówno w sytuacjach zagrożenia...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /30.08.2007 Znaków /11 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.

  1.uwarunkowania biologiczne - chromosomopatie (różnorakie anomalie dotyczące składu oraz podziału chromosomów płciowych: żeńskich (XX) i męskich (XY); - embriopatie (wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie życia wewnątrzmacicznego); rodzaje embriopati: • wirusowa, spowodowana wirusem grypy, odry, świnki, ospy wietrznej, żółtaczki zakaźnej, różyczki, malarii; • toksoplazmoza wywołana przez pierwotniak o nazwie toxplazma gondii; • aktyniczna wywołana promieniami ultrafioletowymi, promieniami RTG, elementami radioaktywnymi, izotopami oraz wyładowaniami energii atomowej; • toksyczna spowodowana m.in. lekami używkami, barbituranami, solami metali ciężkich, benzenem i jego pochodnymi, tlenkiem węgla, związkami azotu, siarki i aldehydami; • weneryczna spowodowana kiłą; • niedożywieniowa wywołana niedoborem witaminy A oraz B2 a także...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /26.08.2007 Znaków /7 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zachowań społecznych.

  Ludzie różnią się od siebie w sposób zasadniczy stylem zachowania społecznego na wiele sposobów, zwykle zróżnicowanie to zależy od cech osobowości (ekstrawertyk, introwertyk, asertywny), jak i od sytuacji ? ludzie są bardziej hałaśliwi w pubie niż w kościele. Zachowanie społeczne to szerokie i wieloznaczne pojęcie, zazwyczaj przyjmuje się , że są to zachowanie osobników związane z wysyłaniem sygnałów do innych przedstawicieli swojego gatunku. Najważniejsze z nich to : altruizm, współdziałanie, agresja. Wśród zachowań społecznych wyróżniamy zachowania prospołeczne, czyli działania ludzi ukierunkowane na przynoszenie korzyści innym ludziom np. krwiodawstwo, wolontariat i zachowania antyspołeczne- np. bezpodstawne akty wandalizmu i przemocy. Można wyróżnić dwa podstawowe pojęcia określające zachowanie społeczne: 1. Zachowanie...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /16.07.2007 Znaków /2 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i elementy negocjacji.Techniki negocjacji.

  Negocjacje to każda rozmowa, która ma na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska. Prowadzona jest zatem tylko w sytuacjach konfliktowych, które sprzyjają otwartemu postawieniu problemu oraz ustaleniu priorytetów. W sytuacjach konfliktowych ludzie reagują dominacją, wycofaniem się, unikaniem, dążeniem do kompromisu lub próbą rozwiązania konfliktu. Przygotowania do negocjacji to tzw. etap przednegocjacyjny, obejmujący wytyczenie celów, zdefiniowanie problemu i przygotowanie propozycji jego rozwiązania, dokonanie analizy interesów drugiej strony. Ważnym czynnikiem mogącym decydować o powodzeniu rozmów jest dobór zespołu negocjacyjnego. Najczęściej spotykany skład to: -lider(organizuje pracę zespołu, ma kompetencje do podejmowania decyzji), -sekretarz (odpowiada za przygotowanie wszystkich materiałów, notuje przebieg negocjacji), -psycholog(rejestruje...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /07.07.2007 Znaków /7 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć jako zdolność i jako proces. Strelau J., Psychologia tom

  PAMIĘĆ Pamięć to zdolność do zapamiętywania, przechowywania, przypominania, rozpoznawania i lokalizacji czegoś z przeszłości . Możemy rozpatrywać ją na dwa sposoby: jako proces składający się z wielu faz lub jako właściwość jednostki. Rozpatrując pamięć jako proces skupiamy uwagę na jej uniwersalnych cechach gdy pamięć zaś analizujemy jako właściwość jednostki to większą wagę przypisujemy cechom lub różnicom indywidualnym. Pamięć jest procesem odpowiedzialnym za rejestrowanie, przechowywanie i odtwarzanie doświadczenia. W pamieci mogą być przechowywane informacje dotyczące biologicznej struktury organizmu ta forma pamieci zapisywana jest w genach. Indywidualnej przeszłości jednostki oraz właściwości świata, w jakim ta jednostka żyje . Zakłada się, iż pamięć jest zarejestrowana w mózgu jej nosiciela. W naszej pamięci może...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /03.07.2007 Znaków /3 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętności kierownicze.

  Kierowanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Kierownicy osiągają cele organizacji powodując wykonanie potrzebnych zadań przez innych, nie zaś drogą wykonania ich przez nich samych. Proces kierowania poddany był różnorodnym, wielostronnym obserwacjom i analizom. Kierowanie określamy jako proces dlatego, że wszyscy kierownicy, bez względu na osobiste uzdolnienia i umiejętności, podejmują pewne wzajemne powiązane działania dla osiągnięcia pożądanych celów. Powodem, dla którego ludzie podejmują działanie, jest konieczność zaspokojenia własnych potrzeb oraz osiągnięcia celu działań grupowych, takich jak np. wytworzenie określonych przedmiotów. Kierowanie jest to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /23.05.2007 Znaków /17 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie psychologii klinicznej

  8. Wymien najważniejsze źródła wywołujące emocje strachu i lęku u dziecka oraz krótko scharakteryzuj wpływ zdobywanego doświadczenia na ich przeżywanie. Emocja strachu kształtuje się najwcześniej. Dzieli się na 2 fazy:1.-napięcia, znieruchomienia;2.-krzyk, płacz, rozproszone ruchy ciała. Taką 2-fazową reakcję strachu można zaobserwować gdy dziecko jeszcze nie reaguje na nowe bodźce odruchem orientacyjnym. Cechuje się nagłym wystąpieniem i równie nagłym ustąpieniem. Jest to tzw. Reakcja podkorowa. Kiedy dziecko nabywa doświadczeń indywidualnych nie każdy bodziec uważa za zagrożenie. Najpierw reaguje odruchem orientacyjno-badawczym. Źródła-strach wywołują bodźce nagłe i niesprawdzone, niezwykłe, np.nowe, zaciasne ubranie, duże ubranie,sposób zachowania dużego psa a nawet zwierząt, które w bajkach są symbolem zła:burza, silny wieatr...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /19.05.2007 Znaków /37 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój społeczny dziecka od 0 do12 lat

  ROZWÓJ SPOŁECZNY NIEMOWLĘCTWO: Wiek w miesiącach: ASPEKT 0-2 4 6 8 10 12-14 16 18-22 Rozwój społeczny i osobowoś-ciowy Spontaniczne uśmiechy towarzyskie Pierwsze oznaki przywiązania, rozróżnienie siebie i innych Wyraźne przywiązanie Lęk przed nieznajomymi Zabawa z rówieśni-kami Wyraźne dowody samoświadomości Przywiązanie to stan wewnętrzny. Możemy zauważyć jego istnienie poprzez obserwację zachowań przywiązaniowych: uśmiech, podtrzymywanie kontaktu wzrokowego, wołanie, dotykanie, uwieszanie się i płacz. Przywiązanie jest wewnętrznym stanem trwałym, a związane z nim zachowania wywołane są głównie wtedy, gdy jednostka potrzebuje opieki, wsparcia lub otuchy. BOWLBY WYRÓŻNIA TRZY FAZY DZIECIĘCEGO PRZYWIĄZANIA: I FAZA- niesprecyzowane ustosunkowanie i sygnalizacja- wzorce zachowań „wywołujące...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /11.05.2007 Znaków /23 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja fotograficzna dziecka.

  Odpowiedzi na pytania zadane po wykonaniu rysunku przez chłopca. 1.Co robi pani? -Idzie z parasolką. 2. Dokąd pani idzie? - Do domku na rysunku. 3. Jak się pani czuje? -Źle, bo się przewróciła przed wejściem na rysunek i rozbiła nos. 4. Jaki jest świat wokół niej? -Szary. 5. Co robi pani, aby nie zmoknąć? - Trzyma parasolkę. 6. Jak zachowa się, gdy wróci do domu? - Rozbierze się i pójdzie spać. 7. Czy dziecko jest zadowolone z rysunku? - Tak. 8.Czy dziecko chciałoby cos zmienić na rysunku? Co? Dlaczego? -Nie. Bo wszystko mi się podoba. Opis autora rysunku. Autorem rysunku jest 10 letni chłopiec, dobrze radzący sobie w szkole i czerpiący przyjemność z rysowania. Chłopiec ma na imię Filip i ma młodszego o 5 lat brata. Obaj chłopcy są bardzo inteligentni jak na swój wiek i zdyscyplinowani. Filip jest osoba raczej...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /28.04.2007 Znaków /5 310

  praca w formacie txt

Do góry