awatar

Profil użytkownika minysoopsic

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  Nerwica natręctw, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

  Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czyli nerwica natręctw to choroba objawiająca się natrętnymi myślami (obsesjami) oraz czynnościami (kompulsjami), którym nieodłącznie towarzyszy lęk. W przebiegu natręctw pojawia się także depresja, derealizacja, czasem autoagresja. W międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10, ZOK umieszczono w kategorii zaburzeń lękowych i oznaczono symbolem F42. Obsesje (z greckiego obsessio - osaczony) to wyjątkowo uporczywe, natrętne myśli lub wyobrażenia, których nie sposób się pozbyć. Pojawiają się w najmniej pożądanym momencie i pomimo wysiłku woli nie chcą ustąpić. Można porównać je do fragmentów filmowych, które powracają w myślach, zmuszając do przypominania sobie tego, o czym chciałoby się już dawno zapomnieć. Ich treść jest daleka od uznawanych norm, dlatego często powodują poczucie winy. Te...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /28.12.2007 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agresja wśród młodzieży

  SPIS TREŚCI: 1. AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY 2. PRZYCZYNY AGRESJI 3. AGRESJA, DOMINACJA, POPULARNOŚĆ, PRZYWÓDZTO 4. PRZEMOC W SZKOLE I W RODZINIE 5. TELEFONY ZAUFANIA 6. BIBLIOGRAFIA AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY Młodzi ludzie często bywają agresywni, przy czym u młodszej młodzieży agresja przybiera formy bądź bójek, bądź ubliżania słownego. Blurton Jones (1967) wprowadził rozróżnienie między zachowaniami zdefiniowanymi jako agresja fizyczna, w czasie których dochodzi do bicia lub uderzenia drugiego człowieka, a twarz atakującego przybiera wyraz gniewu, i zachowaniami określanymi jak „zabawa w bijatykę”, gdy kuksańcom i przepychance towarzyszy śmiech i radość. Pozorne podobieństwo sprawia, że te dwa typy zachowań bywają z sobą mylone. Wielu badaczy wyróżnia agresję werbalną i fizyczną (kierując się kryterium obecności...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /27.12.2007 Znaków /9 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spostrzeganie społeczne i procesy atrybucji

  Spostrzeganie społeczne i procesy atrybucji Każdy człowiek poświęca sporo czasu i energii, próbując wyjaśnić zachowanie innych ludzi, ponieważ pomaga to nam zrozumieć i przewidzieć nasze społeczne światy. Tematem tej pracy jest spostrzeganie społeczne w celu wyjaśnienia, w jaki sposób tworzymy wyobrażenia innych i formułujemy o nich sądy. Interesującą cechą spostrzegania społecznego jest to, że tworzymy wyobrażenia szybko i bez wysiłku . Ważnym źródłem informacji, z którego korzystamy, jest zachowanie niewerbalne, takie jak mimika i ruchy ciała. O innych ludziach wiemy to, co możemy zobaczyć i usłyszeć. Pomimo że nie należy sądzić książki po okładce, ten rodzaj łatwo dającej się zaobserwować informacji jest kluczowy dla naszego pierwszego wrażenia. Cechy fizyczne, takie jak atrakcyjność i wyraz twarzy wpływają na nasze sądy o...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /25.12.2007 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudności wychowawcze i profilaktyka w młodszym wieku szkolnym .

  Na wstępie musimy wyjaśnić sobie, co rozumiemy przez trudności wychowawcze:” Trudności wychowawcze to wszelkiego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewnętrzne utrudniające prawidłowe zachowanie się dzieci i młodzieży. Doprowadzają one do zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami współżycia społecznego i do zaburzeń poprawnych układów w stosunkach społecznych”. Młodszy wiek szkolny obejmuje okres od 7 do 11-12 lat, kiedy to dziecko uczęszcza do klas I- IV szkoły podstawowej. W Polsce dzieci rozpoczynają systematyczną naukę w wieku 7 lat i ten rok uważany jest za granicę dzielącą okres przedszkolny od nowego okresu - okresu szkolnego. W młodszym wieku szkolnym wzrasta zasób słownictwa i złożoność mowy dziecka. Zasób słów wynosi od 3600 do 5400. Równoważniki zdań występuje również często, jak u dorosłych. Rozwój języka...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /13.12.2007 Znaków /8 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strelau, podstawy psychologii dla nauczycieli.

  J. Strelau i in., Podstawy psychologii dla nauczycieli, s.321-360 1.Czym jest uczenie się? uczenie się jest rozpatrywane przez pewnych psychologów jako proces prowadzący do zmian u wszystkich istot żywych. Inni natomiast używają terminu uczenia się tylko w odniesieniu do zachowania się człowieka i do sytuacji, w których występuje dążenie do osiągnięcia zamierzonego celu. W tym ujęciu uczenie się będzie procesem świadomym, mającym wyodrębnioną specyfikę. Proces uczenia – trwające nieustannie gromadzenie doświadczeń, dzięki którym modyfikowane są dawne formy zachowania lub powstają nowe. Jest procesem ciągłym, obejmującym całość doświadczeń jednostki, a nie tylko ich fragmenty lub określone rodzaje. Czynność uczenia się – zamierzona aktywność jednostki, w wyniku której zdobywa się nowe doświadczenia. Czynność uczenia...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /11.12.2007 Znaków /3 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stres - skutki i przyczyny

  1.Definicja stresu W rzeczywistości stres jest zjawiskiem bardzo powszechnym i każdy zdrowy człowiek go doświadcza. Jest jednym z wielu stanów psychofizjologicznych organizmu, w którym pod wpływem działania specyficznych czynników, zwanych stresorami, zaczyna wzrastać napięcie. Według H.Selye’go, twórcy pojęcia stresu, jest on niespecyficzną reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania. Stres nie jest niczym złym, żadną straszną, niebezpieczną sytuacją, którą należałoby unikać. Jest procesem nieodłącznie związanym z życiem i działaniem człowieka. Bez względu na to, co robimy, zawsze stawiani jesteśmy wobec wymagań, by wykonywać określone działania lub przystosowywać się do zmiennych warunków. Dlatego to, że odczuwamy stres w pewnych sytuacjach, że doświadczamy różnego rodzaju napięć, jest zjawiskiem naturalnym;...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /25.11.2007 Znaków /10 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobraźnia

  Agnieszka Salińska gr. II a Wyobraźnia to proces poznawczy, definiowany jako umiejętność przypomnienia sobie lub wytworzenia w umyśle dowolnych bodźców odbieranych przez zmysły: obrazów, dźwięków, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych. Taką zdolnością obdarzone są wszystkie istoty ludzkie, ale należy zauważyć iż rozwinięta jest ona u różnych osób w niejednakowym stopniu. Wśród naszych znajomych możemy zetknąć się z osobami o wyobraźni bujnej, bogatej jak i ubogiej, którym sprawia trudność wyobrazić sobie lub wymyślić coś, co choć trochę odbiega od rzeczywistości. Wyobraźnia spełnia różną funkcje w poszczególnych okresach życia. U dzieci najczęstsza jest wyobraźnia twórcza kierowana, dorośli muszą dać dziecku inspirację. Wyobraźnia daje możliwość przewidywania, ułatwia przyswajanie sobie wiedzy, staje się ucieczką od...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /16.11.2007 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem

  Badania nad stresem i radzeniem sobie z sytuacją stresową są w psychologii od kilku lat jedną z najbardziej aktywnych dziedzin. W psychologicznym modelu problematyki radzenia sobie ze stresem wyróżnić można w porządku czasowym trzy grupy zmiennych, stanowiące łańcuch przyczynowo-skutkowy: czynniki determinujące, sam proces radzenia sobie i następstwa konfrontacji stresowej(Lazarus,1984). Determinantami radzenia sobie są dwojakiego rodzaju czynniki: sytuacyjne i osobowe. Indywidualny styl radzenia sobie ze stresem mieści się w grupie osobowych determinant radzenia sobie, stanowiąc jednak czynnik o szczególnym znaczeniu. Styl radzenia sobie odnoszony jest bezpośrednio do zachowania w sytuacji stresowej. Przyjmuje się że ludzie różnią się ze względu na nawykowy sposób zachowania się w sytuacjach stresowych, czy też w sytuacjach stresowych określonego...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /12.10.2007 Znaków /7 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólny schemat procesu twórczego

  Ogólny Schemat Procesu Twórczego i jego ograniczenia wg E. Nęcka 1. Ogólny schemat procesu twórczego Proces twórczy jest procesem ciągłego wzajemnego oddziaływania zwanego również interakcją twórczą. W odniesieniu do twórczości elementami takiego oddziaływania są: CELE – jest to cokolwiek, co człowiek pragnie osiągnąć nowego i wartościowego (wyobrażone i zaplanowane wiersze, symfonie, teorie itp.); STRUKTURY PRÓBNE – są to pomysły, szkice, zachowania, które są wytwarzane w odpowiedzi na wymagania celu. Interakcja twórcza jest rozumiana jako ciągłe i wzajemne oddziaływanie na siebie celu i struktur próbnych, które mają go spełniać. Cel wpływa na swe struktury próbne, a struktury te są nakierowane na cel i jemu mają służyć. Zatem są tak długo poszukiwane, przekształcane i uzupełniane, aż całkowicie...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /09.10.2007 Znaków /8 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia rozwojowa - fazy rozwojowe człowieka dorosłego

  Badając rozwój psychiki człowieka wyodrębnić można trzy okresy . Są to : okres zabawy, uczenia i pracy. Działalność dominującą w życiu dzieci stanowi zabawa, w życiu młodzieży – nauka, w życiu dorosłych – praca. My zajmiemy się fazą rozwojową życia człowieka dorosłego. Okres dorosłości cechuje się względną stabilizacją. W przejściu z okresu dorastania do dojrzałości konkretyzuje się plan życiowy, który korygowany jest w zetknięciu z samodzielnym życiem oraz zdobywaniu doświadczeń życiowych. Człowiek zastanawia się nad sensem życia. Rozróżniamy trzy fazy życia dorosłego człowieka. W pierwszej i drugiej fazie dorosły człowiek realizuje swój plan życiowy. Okres ten cechuje zwiększony wysiłek, ogólna koncentracja, ukierunkowanie sił oraz dążenie do osiągnięcia celu. Chodzi tu o poznawanie nowych dziedzin...

  Ocena /

  Autor /minysoopsic Dodano /16.09.2007 Znaków /3 190

  praca w formacie txt

Do góry