awatar

Profil użytkownika milka

Data rejestracji27 stycznia 2014 Ostatnio online28 stycznia 2014, 15:22

Statystyki

168 prac, w tym:

 • 168tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /168 prac/

 • Ocena brak

  Hipofosfatemia

  Uwzględniając czas wystąpienia hipofosfatemii oraz następstwa kliniczne, można wyróżnić postać ostrą, najczęściej wiążącą się z przesunięciem fosforanów do komórek, oraz postać przewlekłą, do której najczęściej prowadzą trzy pierwsze grupy patologii. W okresie noworodkowo-niemowlęeym...

  Ocena /

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperfosfatemia

  Hiperfosfatemię rozpoznaje się, gdy wartości fosforu we krwi przekraczają górną granicę normy dla wieku.

  Przyczyny. Miperfosfatemia może być spowodowana nadmierną podażą fosforanów. Dotyczy to szczególnie niemowląt karmionych mlekiem krowim czy też mieszankami mlecznymi. Do zwiększonego wchłaniania...

  Ocena /

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperkalcemia

  W okresie noworodkowo-niemowlęcym najczęściej stwierdza się jatrogenną hi-perkalcemię, spowodowaną nadmierną podażą wapnia i/lub witaminy D. Ta przyczyna powinna być brana pod uwagę w pierwszej kolejności przed rozszerzeniem rozpoznania o rzadsze zespoły chorobowe. Pierwotna nadczynność przytarczyc...

  Ocena /

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biegunka ostra

  Biegunka ostra to stan chorobowy charakteryzujący się oddawaniem przez dziecko zwiększonej liczby stolców (w ciągu doby 3 lub więcej przy karmieniu sztucznym i 6 lub powyżej przy karmieniu piersią) o nieprawidłowej konsystencji lub oddawaniem stolca z domieszką krwi, ropy lub śluzu. Biegunka ostra...

  Ocena /

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /3 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieswoista biegunka przewlekła

  Przewlekła nieswoista biegunka jest jedną z częściej występujących przyczyn biegunki przewlekłej u dzieci.

  Eliopatogcneza. Wśród przyczyn przewlekłej nieswoistej biegunki można wymienić: zaburzenia wchłaniania węglowodanów (fruktozy, sorbitolu), nadmiar płynów, zaburzenia motoryki jelita cienkiego i...

  Ocena /

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietolerancja pokarmowa

  Jest to stan chorobowy, za który odpowiedzialne są nieimmunologiczne mechanizmy patogenetyczne.

  Przykładem nietolerancji pokarmowych jest nietolerancja węglowodanów. Nietolerancja węglowodanów

  Eliopatogeneza. W warunkach prawidłowych węglowodany z pokarmu są trawione przez enzymy rąbka szczoteczkowego:...

  Ocena /

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /2 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celiakia

  Jesl to przewlekły jelitowy zespól złego wchłaniania spowodowany nietolerancją glutenu.

  Etiopatogeneza. Ib wrodzone zaburzenie jest spowodowane nadwrażliwością na głiadynę. Sianowi ona frakcję glutenu - białka zbożowego, znajdującego się w pszenicy, życie, jęczmieniu i owsie. Głiadyna, działając...

  Ocena /

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Hirsehsprunga

  Jest lo choroba wrodzona, powstała w wyniku odcinkowego brakli śródśeiennyeh zwojów nerwowych w dystalnej części jelita grubego z wtórnym poszerzeniem światła proksymalnej części okrężnicy i utrudnionym oddawaniem stolca.

  Eliopalogeneza. Przyczynę choroby wiąże się z mutacją genu RET albo genu...

  Ocena /

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory żołądka i dwunastnicy

  Nowotwory przewodu pokarmowego stanowią około 3-5% wszystkich nowotworów u dzieci. Guzy żołądka i dwunastnicy występują bardzo rzadko.

  Etiologia

  a.    Nowotwory z I o śliwę. W przeciwieństwie do dorosłych, u których przeważają gruczołakontki żołądka (95-97% wszystkich nowotworów żołądka), u...

  Ocena /

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /4 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wątroby

  W rozpoznawaniu chorób wątroby należy uwzględnić wywiad, badanie fizykalne oraz badania dodatkowe.

  Wywiad: przebieg ciąży ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na czynniki infekcyjne, okres okołoporodowy, rozwój psychosomatyczny, rodzinne występowanie chorób o uwarunkowaniu genetycznym, przebyte...

  Ocena /

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /960

  praca w formacie txt

Do góry