awatar

Profil użytkownika Milenka

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

34 prac, w tym:

 • 34tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /34 prac/

 • Ocena brak

  Obszary zagrożone suszą

  W ciągu ostatnich 50 lat najbardziej uporczywe su­sze i częste klęski głodu występowały na obszarze Afryki, gdzie wskutek panujących warunków kli­matycznych około dwie trzecie obszaru zagrożo­ne jest suszą, a opady deszczu są znikome, nawet w latach, w których nie występuje susza. Ogromnym...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Susza

  Susza niszczy plony i wypala past­wiska. W krajach rozwijających się, gdzie los wielu ludzi zależy od zbiorów z przydomowych poletek, długotrwałe susze wywołują klęski głodu i śmierć tysięcy ofiar. Meteorolodzy suszą nazywają okres, w któ­rym przeciętna ilość opadów na danym obszarze spada...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki suszy, klęski głodu

  Susze są główną przyczyną klęsk głodu w Afryce i niektórych rejonach Azji, w tym między innymi w Chinach i Indiach. Klęską głodu określa się okres, w którym stale występują niedobory żywnoś­ci na dużym obszarze. W takiej sytuacji całe spo­łeczności głodują i w rezultacie ludzie masowo...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenia przeciwpowodziowe

  Inżynierowie w krajach często nawiedzanych przez powodzie opracowali wiele zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Najpowszechniejsze są wały wzdłuż brzegów rzek i wielkie zbiorniki retencyj­ne. W czasie powodzi w 1981 r. w Chinach, kiedy poziom wody w Jangcy podniósł się o dwadzie­ścia siedem metrów...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oberwanie chmury

  Wyjątkowo ulewne deszcze, nazywane potocz­nie oberwaniem chmury, występują, kiedy wstę­pujące prądy powietrza przekraczają prędkość 27 km/h (jest to maksymalna prędkość spadają­cych kropli deszczu). Masy powietrza wędrujące w górę wstrzymują wówczas krople i gwałtownie wzrasta wilgotność...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powodzie

  Oberwanie chmury nad miastem może być nie­zwykle groźne. Na przykład w 1975 roku nad niewielkim osiedlem w Londynie miało miejsce takie zjawisko. W ciągu zaledwie kilku godzin spadło 170 mm wody. Utonęła wówczas jedna osoba, a dwie dalsze zginęły od uderzenia piorunem. Ober­wanie chmury jest często...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagony sztormowe

  Nagony sztormowe powstają, kiedy gwałtowne wiatry chłostają powierzchnię morza i podnoszą poziom wody w pobliżu brzegu. Jeżeli zjawisko to zbiega się w czasie z przypływem, powstają tak wysokie fale, że przelewają się przez umocnienia brzegowe i zalewają tereny nadbrzeżne. Zjawisko to często...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tornada

  Tornada to cyklony, z wirującymi masa­mi powietrza układającymi się w charakterystycz­ny, widoczny gołym okiem lejek, w którego cen­trum panuje bardzo niskie ciśnienie. Tornada zwykle są niewielkie, ich średnica rzadko prze­kracza 500 m. Są też dosyć krótkotrwałe, najczę­ściej nie trwają...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burze i grad

  Frontom atmosferycznym często towarzyszą grzmoty i błyskawice. Występują one z reguły wzdłuż frontów chłodnych, które są powierzchnią graniczną między napływającą masą chłodnego i ustępującą masą ciepłego powietrza. Masa chłod­na gwałtownie wypiera do góry ustępujące powie­trze...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wichury

  Wichura to gwałtowne przemieszczanie się mas powietrza w atmosferze. Najgroź­niejszymi spośród wiatrów są te, które osiągają prędkość powyżej 88 km/h, czyli zajmu­jące trzy ostatnie pozycje na skali Beauforta. Sztorm o sile 10 stopni to wiatr wiejący z prędko­ścią od 88 do 102 km/h...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt

Do góry