awatar

Profil użytkownika mietek456

Data rejestracji17 lipca 2011 Ostatnio online19 lipca 2011, 1:04

Statystyki

80 prac, w tym:

  • 80tekstowych
  • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

  • Ocena brak

    Finansowanie samorządów terytorialnych, dochody i wydatki

    Finansowanie

    a. Udział w podatkach budżetu państwa:

    - Dochody od osób fizycznych

    Gmina – 39%

    Powiat – 10%

    Województwo – 1,6%

    - Dochody od osób prawnych

    Gmina – 6%

    Powiat – 1%

    Województwo – 15%

    b. Transfery z budżetu państwa

    - Subwencje ogólne (o przeznaczeniu środków decyduje samorząd, obiektywne...

    Ocena /

    Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 292

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Formy nadzoru nad samorządem terytorialnym

    - Zasada, że organy nadzoru mogą wkraczać w działalność samorządową tylko w wypadkach określonych ustawami

    - W ramach nadzoru można stosować tylko środki, które przewidują jedynie ustawy a nie prawo

    - Podział np. na: środki informacyjne, korygujące, personalne

    - Podział na nadzór prewencyjny i...

    Ocena /

    Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 121

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Akty normatywne samorządów terytorialnych

    1. Akty wewnętrzne i zewnętrzne

    2. Podział na:

    a. Akty normatywne powszechnie obowiązujące oraz akty normatywne typu wewnętrznego, określone przez ustawy samorządowe jako przepisy prawa miejscowego – kompetencje organów samorządu gminy, powiatu, województwa. Obowiązują na danym terenie. Nazywane są...

    Ocena /

    Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 263

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Samorząd terytorialny w USA – na przykładzie Illinois

    Stan Illinois podzielony jest na 102 powiaty, z których największym, zarówno pod względem ludności jak i powierzchni, jest hrabstwo Cook, na terenie którego położona jest większość metropolii Chicago. Stolicą stanu jest miasto Springfield, położone w środkowej części stanu, w hrabstwie Sangamon...

    Ocena /

    Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /575

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Samorząd terytorialny w Hiszpanii

    Hiszpania dzieli się na 17 wspólnot autonomicznych (Comunidades Autónomas), które cieszą się dużą autonomią (głównie w kwestiach szkolnictwa, podatków, itd.), oraz dwa miasta autonomiczne (Ciudad Autónoma).

    Integralną część Hiszpanii stanowią tzw. hiszpańskie posiadłości w Afryce Północnej...

    Ocena /

    Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /6 188

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Samorząd terytorialny we Włoszech

    Obecnie we Włoszech funkcjonują trzy szczeble samorządu terytorialnego. Jest to dwadzieścia regionów (NUTS II), dziewięćdziesiąt pięć prowincji (NUTS III) oraz osiem tysięcy sto gmin. Gmina jako korporacja samorządowa posiada własny teren i wykonuje na nim uprawnienia wynikające z przyznanej jej...

    Ocena /

    Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 254

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Samorząd terytorialny w Szwajcarii

    Szwajcaria jest federacją czyli związkiem składającym się z państw członkowskich zwanych kantonami, jest ich 26. Określana jest jako Bundesstaat. Kantony są niewielkie obszarowo i pod względem ludności, ok. pow. 1600 km2, a ludność to ok. 27.000 mieszkańców. Cała Szwajcaria to ok. 7 mln...

    Ocena /

    Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /7 558

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Samorząd terytorialny w Belgii

    Belgia jest państwem federalnym, a jej podział administracyjny odzwierciedla złożoną strukturę etniczną, językową i kulturową tego kraju.

    Belgia podzielona jest na trzy wspólnoty, trzy regiony oraz cztery regiony językowe. Dwa z trzech regionów dzielą się dalej na prowincje, po 5 w każdym. Trzeci...

    Ocena /

    Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /4 818

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Samorząd terytorialny w Anglii

    Na potrzeby organizacji samorządów lokalnych w Anglii wyróżnia się nawet cztery poziomy podziału administracyjnego. Na niektórych poziomach różne uwarunkowania prawne doprowadziły do powstania różnych jednostek podziału.

    Anglia podzielona jest na 9 regionów, które zostały utworzone w 1994 roku. Wszystkie...

    Ocena /

    Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 374

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Miasta wyłączone z powiatów

    • Miasta duże, w których ludność przewyższa 100000 mieszkańców są wyłączone z powiatów, stanowiąc przy tym samodzielny powiat.

    • Istnieją także miasta, które pomimo swej dużej liczebności są włączone do powiatów. Ma to miejsce głównie w północnych i południowo zachodnich krajach związkowych...

    Ocena /

    Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /374

    praca w formacie txt

Do góry