awatar

Profil użytkownika Micky

Data rejestracji1 lipca 2011 Ostatnio online2 lipca 2011, 0:04

Statystyki

48 prac, w tym:

 • 48tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /48 prac/

 • Ocena brak

  Konsekwencje braku więzi

  Badania z zakresu psychologii rozwojowej dotyczą nie tylko różnych typów przywiązania, ale także skutków wczesnej rozłąki z matką i tzw. instytucjonalizacji. Pozbawienie małego dziecka opieki macierzyńskiej i umieszczenie go w zakładzie opieki społecznej wraz z innymi osieroconymi czasowo lub trwale...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /02.07.2011 Znaków /3 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy czy cztery style przywiązania?

  W myśl teorii przywiązania wewnętrzne modele związków interpersonalnych wytworzone w okresie dzieciństwa, nie ulegają zmianie w ciągu całego życia. W literaturze przedmiotu najpowszechniejsze są, wymienione powyżej, trzy typy przywiązania opracowane przez Ainsworth. Należy jednak wspomnieć, że...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy style przywiązania

  Studia nad charakterem więzi pogłębiła Mary Ainsworth, wyróżniając trzy style przywiązania. Powiązane są one bardzo ściśle z emocjonalnością matki, jej zachowaniem wobec niemowlęcia oraz stylem wychowania, natomiast ich wyznacznikiem jest jakość i intensywność reakcji dziecka na obecność...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria przywiązania według J. Bowlby'ego

   

  Bardzo duży wkład w rozwój teorii przywiązania u ludzi wniósł Bowlby. Opisał system zachowań przywiązaniowych (attachment behaviors), dzięki którym dziecko nawiązuje i wzmacnia ten specyficzny i intymny związek między nim, a środowiskiem, w którym żyje i od którego jest zależne. System ten opiera...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /2 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery podejścia do przywiązania

  Zasadniczo istnieją cztery teorie przywiązania - behawioralna, psychoanalityczna, etologiczna i poznawczo-rozwojowa. Pierwsza z nich zakłada, ze przywiązanie jest procesem wymagającym uczenia się, nie jest więc wrodzone. Z biegiem czasu dziecko uczy się postrzegać matkę jako obiekt zaspokajający jego...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywiązanie - korzenie życia społecznego

  Człowiek z natury jest istotą społeczną, nazywają przez niektórych wręcz - istotą stadną. Już Arystoteles pisał: "Aby żyć samemu trzeba być bogiem lub zwierzęciem. Skąd w ludziach taka potrzeba - bycia z kimś, poczucia czyjejś bliskości, odnalezienia ciepła i bezpieczeństwa w drugim człowieku...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa - Etyczny profesjonalizm

  Pytanie o to, czy ważniejsze jest, aby psycholog był kompetentny, czy też najważniejsze jest, by był etyczny pozbawione jest sensu. Bowiem nie można być osobą w pełni kompetentną, czyli dobrze wykonującą powierzone sobie zadania bez respektowania norm i wartości, które z daną rolą zawodową...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa - Stadia rozwoju moralnego a tożsamość zawodowa psychologa

  „Jakość” tożsamości osobistej to ważny wyznacznik tego, czy działania psychologa będą etyczne, a dokładniej: czy i jak mogą być etyczne, bo na takim, a nie innym poziomie rozwoju moralnego psycholog się znajduje, nie od razu jest on bowiem gotów do postępowania na poziomie postkonwencjonalnym, mówiąc...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /6 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa - Trzy stany organizacji Ja wg E. H. Eriksona a tożsamość zawodowa psychologa

  E. H. Erikson (1964) omawia trzy typy integracji struktury Ja, tj. zorganizowania składników decydujących o jakości tożsamości jednostki. Są to: struktura A - rozproszenie i pomieszanie w obrębie Ja (diffusion/confusion), struktura B – swobodnie organizująca się całość (wholeness), która „oznacza takie...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa - Proces formowania się tożsamości zawodowej

  Powstaje tutaj pytanie, jak dochodzi do uformowania się dojrzałej tożsamości zawodowej? Dla procesu formowania się tożsamości szczególne znaczenie ma stadium piąte z ośmiu etapów rozwoju człowieka, wyróżnionych przez Erika H. Eriksona (1997) w jego koncepcji psychospołecznego rozwoju ego. To piąte...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /10 692

  praca w formacie txt

Do góry