awatar

Profil użytkownika Micky

Data rejestracji1 lipca 2011 Ostatnio online2 lipca 2011, 0:04

Statystyki

48 prac, w tym:

 • 48tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /48 prac/

 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Związek jednostka - otoczenie

  Jako wyjściowe i podstawowe przyjmuję tutaj założenie, iż człowiek w toku całego swego życia pozostaje w „żywym”, zmiennym, rozwijającym się związku ze swym otoczeniem. Z jednej strony stale podlega wpływom otoczenia i zgodnie z doświadczanymi naciskami w postaci oczekiwań, wymagań czy żądań...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /7 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka

  Problemy, na jakie natrafia osoba pomagająca dzieciom z tzw. grup ryzyka wiążą się przede wszystkim z tym, jak definiuje się grupy ryzyka. Sposób myślenia pociąga bowiem za sobą określony sposób działania, jest podstawą formułowania takich, a nie innych celów pomagania, doboru metod pomocy, kryteriów...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /5 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie może znajdować się pod wpływem oddziaływań wewnętrznych lub zewnętrznych

  Każdy z tych typów oddziaływań nieco inaczej wpływa na proces myślenia. Można zatem wyróżnić dwa rodzaje myślenia:

  Myślenie autystyczne, zdominowane przez oddziaływania wewnętrzne, emocje i procesy motywacyjne Ujawnia się np. przez swobodne skojarzenia, fantazjowanie i marzenia senne. Dostarcza takich...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne metody badania myślenia

  Metody symulacyjne. Sprawdza się, czy komputer rozwiązuje różne zadania podobnie jak człowiek. Jeśli nie, modyfikuje się program tak długo, dopóki nie wykryje się zadowalającej odpowiedniości. Typowym przykładem są programy komputerowe grające w szachy. Charakterystyczne jest to, że znacznie łatwiej...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /3 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko obrazowe

  Człowiek potrafi tworzyć obrazy niedostępnych w danym momencie obiektów w świadomości.

  Obrazy te mają charakter analogowy i holistyczny, ale są mniej wyraziste w porównaniu ze spostrzeżeniami..

  Mają pewną wielkość i położenie w przestrzeni oraz przyjmują pewną pozycję.

  Kosslyn początkowo...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wyobrażeń

  Zaprponowano dwa niezależne sposoby klasyfikowania wyobrażeń:

  Podział oparty na kryterium introspekcyjnym:

  - wyobrażenia odtwórcze - forma obrazów pamięciowych

  - wyobrażenia twórcze

       * „składanki (pegaz, centaur, sfinks, syrena - nie mylić z samochodem)

       * „czyste” wyobrażenia twórcze -...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobraźnia jako okno do badania reprezentacji

  Badania nad wyobraźnią były podstawą do określania podstawowych właściwości reprezentacji umysłowych. Opracowano takie techniki badania wyobrażeń, które pozwalały uwolnić się od niedogodności związanych z wykorzystywaniem introspekcji jako metody badawczej.

  Metody te pozwalają w sposób obiektywny...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobraźnia a wyobrażenia. Wyobraźnia to

  Jest to zdolność do intencjonalnego generowania wyobrażeń.

  Występuje prawdopodobnie tylko u ludzi, natomiast u zwierząt występują jedynie wyobrażenia.

  Jest przykładem przetwarzania top-down, czyli od góry do dołu.

  W przeciwieństwie do pamięci wzrokowej (wyobrażenia odtwórcze) może generować...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobrażenia u zwierząt

  Reakcje odroczone jako przykład badania treści psychicznych bez użycia introspekcji (Konorski). Reakcje odroczone występują również u dzieci (Spelke). Przedmiot zakryty pieluszką był dokładnie pamiętany, a jeśli w okresie odroczenia został zamieniony, u dziecka występowała silna reakcja...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć zależna od stanu

  Proust - „Pamięć i intelekt”

  Goodwin - badania nad studentami. Goodwin i jego współpracownicy (Goodwin, Powell, Bremer, Hoine i Stern, 1969) przeprowadzili pierwsze eksperymenty na ludziach. W tym eksperymencie badani uczyli się raz pod wpływem silnego koktajlu alkoholowego, raz po wypiciu zwykłych napoi...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt

Do góry