awatar

Profil użytkownika Micky

Data rejestracji1 lipca 2011 Ostatnio online2 lipca 2011, 0:04

Statystyki

48 prac, w tym:

 • 48tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /48 prac/

 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa - Statusy tożsamości a tożsamość zawodowa

  James E. Marcia (1980; por. Oleszkowicz, 1995, s. 28-32) w swych analizach okresu dorastania za kluczowe uznaje pojęcie tożsamości, którą definiuje jako „wewnętrzną, skonstruowaną przez samego siebie, dynamiczną organizację popędów, zdolności, przekonań i historii życia jednostki” (op. cit., s. 159)...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /13 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa - Specyfika tożsamości zawodowej psychologa

  Wybory dotyczące zawodu i pracy, czyli rozpoczęcia kariery zawodowej to zadanie rozwojowe okresu adolescencji. Jest to zadanie niezwykle ważne, gdyż każda praca umieszcza daną osobę w określonym kontekście psychologicznym, każda rola zawodowa wywiera odmienne naciski, stawia odmienne wymagania przed...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /12 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa - Tożsamość jednostki: tożsamość osobista, społeczna i zawodowa

  W literaturze spotkać można wiele definicji tożsamości. Według Słownika języka polskiego (1968, s. 832) tożsamość znaczy tyle, co „bycie tym samym”. Termin ten odnoszony jest do konfiguracji cech, które pozwalają zidentyfikować, rozpoznać daną osobę czy grupę osób. Ustalenie czyjeś tożsamości...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /4 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa

  Efektywność pełnienia każdej roli zawodowej zależy przede wszystkim od zasobu posiadanych kompetencji zawodowych, tj. wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie, pozwalających na trafne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, jak pojawiają się w praktyce społecznej w określonym obszarze. W...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /15 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Złota zasadza pomagania: dobra pomoc to pomoc wycofująca się

  Dzieci z układu ryzyka żyją w obiektywnie trudnej sytuacji i bardzo często niewiele można zrobić, by zmniejszyć obciążenia, którym podlegają. Ich możliwości radzenia sobie też bywają znacznie ograniczone lub nawet upośledzone lub po prostu słabo rozwinięte. Zatem zdawałoby się, iż jedyna droga...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Jak pomagać dzieciom z układu ryzyka?

  Obciążenia stymulują rozwój, bo stanowią swoiste wyzwanie dla człowieka, ale tylko wtedy, gdy nie przekraczają jego możliwości, w przeciwnym wypadku stają się czynnikiem coraz bardziej zakłócającym jego funkcjonowanie (por. Rys. 7). Zatem podstawowym zadaniem dorosłych jest taka regulacja obciążeń...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /4 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Podwójna rola dorosłego w życiu dziecka

  Dzieci z układu ryzyka żyją w obiektywnie trudnej sytuacji i bardzo często niewiele można zrobić, by zmniejszyć obciążenia, którym podlegają. Ich możliwości radzenia sobie też bywają znacznie ograniczone lub nawet upośledzone lub po prostu słabo rozwinięte. Zatem jedyna droga pomocy to udzielanie...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /4 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Co to znaczy, że dziecko pochodzi z układu ryzyka?

  W toku powyższych rozważań kilkakrotnie pojawiało się określenie „dzieci ryzyka”. Tutaj chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną możliwość, wynikającą właśnie z przyjęcia perspektywy rozwojowej i podejścia dynamicznego do analizy problemu. Oprócz tego, że dziecko może być dzieckiem ryzyka z uwagi...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Statyczne i dynamiczne podejście do pomagania dzieciom ryzyka

  Szczególnego znaczenie nabiera tutaj kwestia związku między rozpoznaniem problemu (diagnozą) a podejmowanymi próbami jego rozwiązania (pomocą). Trafne rozpoznanie problemu, tj. ustalenie (1) na czym ten problem polega, (2) czy dotyczy on tylko dziecka czy także innych osób z jego bliższego i dalszego...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /5 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Osobista i społeczna funkcja zachowania

  Andrzej Lewicki (1969) mówił o realizowaniu przez zachowanie człowieka dwóch funkcji: funkcji osobistej, związanej z zaspokajaniem własnych potrzeb i funkcji społecznej, związanej z zaspokajaniem oczekiwań społecznych. U osoby zdrowej psychicznie owe dwie funkcje pozostają w równowadze, obie są w...

  Ocena /

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /6 566

  praca w formacie txt

Do góry