awatar

Profil użytkownika michol

Data rejestracji22 lipca 2011 Ostatnio online22 lipca 2011, 4:47

Statystyki

75 prac, w tym:

 • 75tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /75 prac/

 • Ocena brak

  Zwalczanie handlu ludźmi w EU

  Podstawą prawną w zakresie zwalczania handlu ludźmi jest art. 29. Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi, że jej celem jest „zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa”, przez „zapobieganie przestępczości zorganizowanej lub innej i walkę z tymi zjawiskami, zwłaszcza z handlem ludźmi i...

  Ocena /

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy prawne zwalczania handlu narkotykami

  Traktat o Unii Europejskiej w art. 29 wymienia zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami jako przedmiot zainteresowania III filara. Zagadnienie to nadal pozostaje w sferze zainteresowania UE, po wejściu w życie TL, gdyż art. 69b TFUE upoważnia PE i Radę, stanowiące w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą...

  Ocena /

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej w UE

  Podstawą działań podejmowanych przez Unię Europejską na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej jest art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), zgodnie z którym zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu ochrony w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest związane...

  Ocena /

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /5 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy definicyjne dotyczące przestępczości zorganizowanej w UE

  Problem definicji przestępczości zorganizowanej jest bardzo kontrowersyjny i skomplikowany z uwagi na różnorodność form jej występowania i dużą zmienność. Problem tkwi mniej w pojęciu „przestępstwo”, bardziej w określeniu „organizacja”. Przestępczość zorganizowana jest pewnym kontinuum; istnieją...

  Ocena /

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /3 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Nakaz Aresztowania

  Europejski Nakaz Aresztowania

  decyzja sądowa wydana przez państwo członkowskie Unii Europejskiej w celu aresztowania i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby, której dotyczy wniosek w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności bądź środka...

  Ocena /

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja i pościg trans graniczny

  Istotne znaczenie dla rozwoju współpracy w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości miały porozumienia z Schengen. Z jednej strony porozumienia te zapewniały swobodę przepływu osób, usług i towarów na wewnętrznych granicach państw sygnatariuszy, z drugiej zaś wprowadzały środki służące...

  Ocena /

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /3 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurojust

  Tak jak Europol ma na celu poprawę współpracy policyjnej między p. członkowskimi, tak jego odpowiednikiem w zakresie współpracy prokuratorskiej jest Eurojust - Europejski Urząd ds. Współpracy Sądowej

  Jako organ składający się z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialnych...

  Ocena /

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europol

  Europejski Urząd Policji rozpoczął swoją działalność w 1998 r., chociaż Konwencję w sprawie jego powołania, będącą wynikiem wieloletnich doświadczeń w zakresie współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości zorganizowanej między p. członkowskimi UE, przyjęto jeszcze w 1995...

  Ocena /

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Schengen - System Informacji Schengen (Schengen Information System)

  Stanowi on fundament systemu schengeńskiego i jego uruchomienie umożliwiło zlikwidowanie kontroli granicznych na wewnętrznych granicach państw strefy. SIS do komputerowa baza danych, której centralny serwer znajduje się Strasbourgu, zaś w każde państw - członków strefy posiada podłączony doń serwer...

  Ocena /

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Schengen - Współpraca sądowa w ramach Schengen

  -Kraje Schengen są zobowiązane do walki z nielegalnym handlem i przemytem narkotyków.

  -Kraje Schengen są obowiązane zapewniać sobie bezpośrednią współprace w kwestiach prawno-karnych (łącznie z przestępstwami fiskalnymi, ale bez niektórych drobnych przestępstw i wykroczeń). Współpraca może...

  Ocena /

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt

Do góry