awatar

Profil użytkownika merlin

Data rejestracji19 kwietnia 2011 Ostatnio online20 kwietnia 2011, 1:59

Statystyki

50 prac, w tym:

 • 50tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /50 prac/

 • Ocena brak

  Idealizm myśli platońskiej - Platon (ok. 437-347 p.n.e)

  Filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z Sokratesem. Po jego śmierci odbył liczne podróże. Przebywał w Megarze, Kyrene, w Egipcie i Azji Mniejszej, w Italii i na Sycylii. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o...

  Ocena /

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /3 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza w ujęciu Sokratesa - Sokrates (469-399 p.n.e.)

  Filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona oraz pisma Ksenofonta. W kwestiach politycznych był zwolennikiem demokracji.

  W etyce, która stanowiła główną dziedzinę jego zainteresowań (nie prowadził w ogóle dociekań ontologicznych), stał na stanowisku...

  Ocena /

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /6 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści i ich program - Gorgiasz z Leontinoj, Gorgias (ok. 483 - 375 p.n.e.)

  Filozof grecki, słynny sofista i teoretyk wymowy. W 427 p.n.e. wysłany z poselstwem do Aten (w czasie wojny Syrakuz z Leontinoj) tam się osiedlił i prowadził nauczanie jako świetny mówca. Wprowadził do prozy greckiej wiele figur retorycznych.

  W poglądach filozoficznych skłaniał się ku sceptycyzmowi...

  Ocena /

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści i ich program - Protagoras z Abdery (ok. 480-410 p.n.e.)

  Filozof grecki, jeden z czołowych sofistów. Dokonał przewrotu w myśli filozoficznej, kierując ją od kosmologii ku zagadnieniom antropologii. W latach dojrzałych przebywał w Atenach, należał do grona przyjaciół Peryklesa.

  Napisał Rozprawę polemiczną o prawdzie i bycie, poza tym był autorem prac...

  Ocena /

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści i ich program - Sofiści

  Powstała w V w. p.n.e. w Atenach szkoła filozoficzna, której głównymi reprezentantami byli: Protagoras rozwijający teorię filozoficzną bytu i poznania oraz Gorgiasz proponujący nową koncepcję estetyczną.

  Przedmiotem zainteresowania sofistów było nie tyle określenie natury świata, ile antropologia, w...

  Ocena /

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /4 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja Demokryta - Demokryt z Abdery, (ok. 460 - 370 p.n.e.)

  Filozof grecki, główny przedstawiciel starożytnego materializmu. Ok. 430 p.n.e. ogłosił teorię o atomistycznej budowie świata, stąd zwany jest ojcem materializmu.

  Materializm

  kierunek lub kierunki w filozofii wyprowadzające realność istniejących bytów z ich zachowań i procesów, po świadomość...

  Ocena /

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /6 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwinięcie myśli Heraklita - Heraklit z Efezu (ok. 540-480 p.n.e.)

  Filozof grecki, ojciec dialektyki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody. Dzieło jego (z którego zachowało się 130 fragmentów) składało się z trzech traktatów: kosmologicznego, politycznego i teologicznego.

  Za podstawę i zasadę istnienia Wszechświata uważał ogień i jego przemiany. Był...

  Ocena /

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Tales z Miletu (ok. 620 - ok. 540 p.n.e.)

  Filozof, matematyk i astronom grecki, jeden z twórców tzw. szkoły jońskiej. Rozpoczął systematyzowanie wiedzy geometrycznej. Przypisuje mu się wiele twierdzeń (m.in. twierdzenie Talesa, dzięki któremu miał wyznaczyć wysokość piramidy). Uchodzi za ojca matematyki. Znane mu były zjawiska oddziaływania...

  Ocena /

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Anaksymander z Miletu (610-547 p.n.e.)

  Filozof grecki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody, uznawany za autora pierwszego w Grecji dzieła filozoficznego: Peri fyzeos ("O przyrodzie" - zaginęło). Za prazasadę całej rzeczywistości (arché - termin wprowadzony przez Anaksymandra) uznał tzw. apeiron, czynnik nieskończony i nieokreślony...

  Ocena /

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Anaksymenes z Miletu (585-525 p.n.e.)

  Filozof grecki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody; kontynuator myśli Anaksymandera z Miletu, był podobnie jak on autorem dzieła Peri fyzeos ("O przyrodzie" - zachował się z niego 1 fragment). Uważał, że prazasadę rzeczywistości (arché) stanowi powietrze lub tchnienie (tak jak dusza-oddech...

  Ocena /

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /682

  praca w formacie txt

Do góry