awatar

Profil użytkownika MeneuntokeSop

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika pracy-kształcenie ustawiczne doroslych

  RECENZJA: „KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH W OKRESIE ICH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” Temat recenzji zawiera się w książce Zygmunta Wiatrowskiego pt. „Podsatwy pedagogiki pracy” AB, wydanie2005.r ISBN: 83-7096-524-5 Format: B4, 531 stron Książka ta adresowana jest przede wszystkim do studentów pedagogiki pracy i specjalności pokrewnych z bloku orientacji, poradnictwa, i doradztwa zawodowego. Podręcznik trafia również do innych odbiorców w sferze oddziaływań oświatowych i gospodarczych. Edukacja permanentna, edukacja całożyciowa, edukacja ustawiczna, kształcenie nieustające, kształcenie wyjściowe czy ustawiczne oraz inne określenia to nic innego jak terminy zastępujące wyrażenia kształcenie ustawiczne dorosłych w okresie ich aktywności zawodowej co jest jedną z problematyk, którą opisał prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski w...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /24.11.2006 Znaków /12 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowawca, wychowanek, czy możliwe jest porozumienie?

  Wychowawca, wychowanek, czy możliwe jest porozumienie? Szkoła - realizując swe zadania dydaktyczne i wychowawcze - wpływa na uczniów nie tylko dzięki przekazywaniu określonych treści, ale również w wyniku kontaktów interpersonalnych nauczyciela i ucznia. Tymczasem, jakość tych kontaktów jest często daleka od doskonałości, co w dużym stopniu wynika z braku właściwego klimatu społecznego szkoły, odpowiedniej atmosfery pracy. Odsłonięte zostały wszelkie trudności, z jakimi boryka się młode pokolenie Polaków. Trudności tych jest wiele, gdyż obserwujemy obecnie poważny kryzys u dzieci i młodzieży. Rozwiązać problem miała rozpoczęta przed kilku laty reforma systemu szkolnego pomagająca szkołom w skuteczniejszym niż dotąd oddziaływaniu wychowawczym na swoich uczniów. Ważnym narzędziem w tej dziedzinie są opracowywane co roku szkolne...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /06.11.2006 Znaków /10 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie trzech dowolnie wybranych programów nauczania zintegrowanego.

  Wielu z nas stawia sobie zasadnicze pytanie: W jaki sposób wychowywać młode pokolenie, aby świadome zadań, które stawia przed nimi współczesność mogło na miarę swoich zdolności budować kolejne warstwy wielkiej budowli cywilizacji?. Wielka odpowiedzialność spada na nauczycieli nauczania początkowego, którzy obok rodziny są najważniejszym elementem wprowadzającym młodego człowieka w świat współczesnego społeczeństwa. Moment tego wprowadzania przypada na szczególnie ważny etap rozwoju psycho- fizycznego dziecka, tym ważniejsza jest misja pedagogów. Obecnie na rynku wydawniczym znajduje się wiele pozycji programowych dotyczących edukacji zintegrowanej. Są to pozycje niejednokrotnie zakorzenione w różnych filozofiach i stąd wynika ich wielka różnorodność. Mając na względzie dobro dziecka, nauczyciel powinien dokonać wyboru programu...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /05.11.2006 Znaków /11 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogotowie Opiekuńcze

  W przypadku niepomyślnych warunków wychowawczych w rodzinie np. alkoholizm, trudności zdrowotne, bieda i ubóstwo, bezrobocie czy też uzależnienia, należy dążyć do resocjalizacji środowiska rodzinnego. Mówi się o tzw. rewaloryzacji środowiska rodzinnego, które prowadzi do stwarzania dzieciom rodziny zastępczej lub opiekuńczej, umieszczenie dziecka w domu dziecka czy pogotowiu opiekuńczym. Pogotowie opiekuńcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze diagnostyczno- kwalifikacyjno-rozdzielczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, wymagających zapewnienia im całkowitej opieki. Zasadniczym zadaniem pogotowia opiekuńczego jest zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub do rodziny zastępczej oraz doprowadzenie dziecka w czasie jego pobytu do normy w zakresie wychowania. O przyjęciu...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /31.10.2006 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie a Rodzina

  Człowiek przychodząc na świat jako niemowlę jest bezradne, zdolne wyłącznie na swoich rodziców. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dla dziecka. Dając życie dziecku muszą uświadomić sobie własną odpowiedzialność za jego rozwój i wychowanie. Od rodziców zależy jakim człowiekiem będzie ich dziecko. Świadomość wychowawcza rodziców uwzględnić musi możliwości i potrzeby dziecka, które od początku swego życia jest osobą, która ma swój cel w życiu, swoją indywidualność, swoje prawa, które nie mogą być przez rodziców zawłaszczone. Rodzice powinni zdawać sobie sprawę z tego, czym jest wychowanie. Wychowanie w języku pierwotnym oznaczało tyle co żywienie, utrzymanie. Realne znaczenie wychowania dziś polega na przekształcaniu człowieka, na wprowadzaniu rozwijającej się jednostki ze zwierzęcego stanu natury i...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /23.10.2006 Znaków /14 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drama jako metoda aktywizująca

  Drama jest niekonwencjonalną metodą pedagogiczną, w której wchodzenie w określone role, improwizacje nauczyciela i uczniów pozwalają kreować rzeczywistość. Drama ma duże walory wychowawcze. Może być wykorzystana do swoistego ,,wyciszenia” wewnętrznego dzieci i skupienia uwagi na treściach opracowywanych w procesie edukacji. Ułatwia i przyspiesza naukę oraz wszechstronne dojrzewanie dziecka do społecznego i twórczego życia. Umożliwia aktywne zdobywanie indywidualnych i zespołowych doświadczeń w prezentacji i rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Stosowanie technik dramy czy gier dramowych uatrakcyjnia lekcje, pozwala na wykorzystanie spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka, wyzwala te możliwości, które czynią je bardziej otwartym, aktywnym, uczą samodzielnego myślenia i działania, rozwijają wyobraźnię, uczą współżycia i...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /17.10.2006 Znaków /11 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy teorie wychowania wobec potrzeby bezpieczeństwa dziecka spełniają Oczekiwania praktyki edukacyjno – pedagogicznej? Proszę przedstawić własną ocenę wychowania dzieci dla ich bezpieczeństwa i przedstawić swoje propozycje w tej mierze.

  Współcześnie żyjemy w czasach trudnych, strachu, lęku o najbliższych, niepokoju, krytyki czy niknącej nadziei. Uczymy się dostrzegać problemy globalne, jako zagrażające naszej cywilizacji. Olbrzymia przepaść miedzy krajami bogatymi a biednymi. Setki a nawet tysiące dzieci umierających z głodu. Mimo iż żyjemy dziś w cywilizowanym świecie wiele ludzi nie odczuwa bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie boi się żyć we własnym kraju. Wojny ideologiczne, religijne są niezrozumiałe dla współczesnego człowieka. A cóż mają powiedzieć dzieci, które dopiero się uczą miłości, bezpieczeństwa. Ogromną rolę w kształtowaniu takiej postawy mają teorie wielkich pedagogów. Bo dziś brakuje dialogu o którym mówił Janusz Tarnowski czy czy miłości o której mówi Maria Łopatkowa. Zarówno zasady wychowania jak i metody mówią nam, że dziecku należy...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /05.10.2006 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recenzja książki: "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchac żeby dzieci do nas mówiły"

  "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchac żeby dzieci do nas mówiły" Książka autorstwa Adele Faber i Elaine Mazlish w przełożeniu Marioli Więznowskiej jest w pewnym stopniu poradnikiem dobrego rodzicielstwa. Ze wstępu zatytułowanego „List do czytelników” dowiadujemy się, że: problem dylematów rodzicielskich, sposobów nawiązywania współpracy, skuteczności i nieskuteczności pochwał oraz kar, oparty jest na własnych doświadczeniach i głębokiej wiedzy autorek. Lata współpracy z psychologiem dziecięcym dr Haim Ginottem pozwoliły w odmienny, nowy sposób spojrzeć na traktowanie dzieci. Nowe interesujące materiały zdobywały autorki (podczas) udzielając porad podczas pogadanek i wykładów wyjazdowych dla rodziców, kierowników szkół, nauczycieli, pracowników szpitali, opiekunów dziecięcych oraz młodzieży. Inspiracją do...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /21.09.2006 Znaków /7 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjometria

  Socjometria nie jest nową techniką, gdyż powstała w latach dwudziestych XX wieku i stosowana była już przez Janusza Korczaka, zaś swoją nazwę zawdzięcza J.L.Moreno. Obecnie funkcjonuje w wielu postaciach i jest chętnie stosowana przez psychologów, pedagogów i socjologów ze względu na łatwość przeprowadzania i ekonomiczność, pozwalającą w krótkim czasie i przy niewielkim nakładzie pracy uzyskać istotne informacje o grupie badanej. Badanie socjometryczne polega na zadaniu wszystkim członkom danej grupy specjalnie skonstruowanych pytań ujawniających, z jakimi członkami grupy osoba badana najbardziej chciałaby przebywać (lub nie) w określonych sytuacjach społecznych sprecyzowanych w pytaniach. W odpowiedzi osoba badana ma podać osoby, z którymi najbardziej chciałaby wejść w kontakt w sytuacji określonej w pytaniu. Badanie socjometryczne...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /28.08.2006 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo

  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej dziecka określany jako ADHD coraz częściej obserwuje się u dzieci w wieku przedszkolnym. Objawy tego zespołu układają się w trzy grupy: - - zaburzenia koncentracji uwagi, - - nadmierna aktywność ruchowa, - - impulsywność. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo ma trudności z koncentracją uwagi. Tylko przez chwilę potrafi skupić się na wykonywanej czynności. Stale ją przerywa, kręci się, wierci, macha nogami, przeszkadza innym w działaniu. Wszędzie go pełno, stale coś psoci, wchodzi na meble, stwarza sytuacje, zagrażające własnemu bezpieczeństwu i zdrowiu. Podczas zabaw swobodnych często zmienia obiekt zabawy, zainteresowania, np.: zostawia niedokończoną budowlę z klocków, aby przez dwie, trzy minuty pojeździć samochodem, po czym zaczyna układać puzzle, z czego po chwili również rezygnuje. Nigdy...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /12.07.2006 Znaków /4 610

  praca w formacie txt

Do góry