awatar

Profil użytkownika MeneuntokeSop

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Nauka czytania bez stresu

  Jak nauczyć dzieci czytać, by proces ten nie kojarzył się ze stresem i nerwowymi godzinami spędzonymi nad książką ? Na to pytanie próbują znaleźć odpowiedź rodzice, nauczyciele i naukowcy. Niby prosta rzecz (tak nam się wydaje z perspektywy czasu), a tak często przerasta możliwości naszych dzieci. Jak więc to zrobić, od kiedy i w jaki sposób zacząć ? Jest wiele różnych teorii i każda ma swoich zwolenników. Ja przedstawię Wam tę do której jestem przekonana i którą sprawdziłam w praktyce. Przez wiele lat pracowałam w przedszkolu, wprowadzając 6- latki w świat liter i cyfr. Zgodnie z obowiązującym programem nauczania cała nauka czytania opiera się na metodzie analityczno – syntetycznej, czyli takiej gdzie dzieci poznają literę na bazie wyrazu podstawowego np.: m. jak mama, a jak aparat, k jak kot. Gro dzieci radzi sobie z tym świetnie...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /18.03.2007 Znaków /13 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemoc wobec dziecka i jej konsekwencje

  PRZEMOC WOBEC DZIECKA I JEJ KONSEKWENCJE Przemoc jak każde znaczące doświadczenie, odciska swój ślad w psychospołecznym funkcjonowaniu dziecka. Wagę tego doświadczenia podkreśla fakt, że jego sprawcami są rodzice czyli osoby niejako naturalnie predysponowane do zapewniania dziecku poczucia bezpieczeństwa i dawania wsparcia we wszystkich jego trudnych chwilach. Z tego powodu sytuacja dziecka źle traktowanego jest trudna w dwójnasób. Nie tylko przez fakt przeżywania przykrych doświadczeń, ale dodatkowo, ze względu na odczuwaną bezradność i osamotnienie. Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Pojęcie przemocy w rodzinie Przemoc wobec dziecka jest zjawiskiem, które w naszym świecie jest powszechnie znane. Długo nie poświęcano mu jednak systematycznych studiów, gdyż nie rozumiano skutków doświadczania jej w dzieciństwie a stosowaną surowość, a nawet...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /16.03.2007 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwy styl życia- próchnica.

  Próchnica zębów– egzogenny proces polegający na demineralizacji części nieorganicznej i proteolitycznym rozkładzie organicznej twardych tkanek. Próchnicą zębów to najbardziej powszechny problem, przez który lądujemy na fotelu dentystycznym. Prawie każdy z nas ma lub miał ubytki spowodowane próchnicą, czyli potocznie po prostu dziury w zębach. Wydawać by się mogło, że przyczyny rozwoju próchnicy oraz sposoby jej zapobiegania są powszechnie znane. Mimo to, wciąż wielu z nas boryka się z tym problemem. Sprawdźmy, co możemy zrobić, aby uniknąć próchnicy. Czym jest próchnica? Na początek wyjaśnijmy, czym w ogóle jest próchnica. Najprościej rzecz ujmując, próchnicę można określić jako powodowany czynnikami zewnętrznymi rozkład zęba. Przyczyny powstawania próchnicy Fachowe źródła podają cztery podstawowe przyczyny rozwoju...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /01.03.2007 Znaków /3 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seniorzy w rodzinie. Zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych.

  Zmiany strukturalne mają poważne następstwa dla życia rodzinnego starszych osób, dotyczą one nie tylko opieki nad seniorami, ale bardziej złożonych praw, zakresu kompetencji i wzajemnych powinności poszczególnych pokoleń. Są to też zmiany tradycyjnych ról rodzinnych, systemu wartości i więzi rodzinnej której podstawą jest więź oparta na warstwie emocjonalnej. Zakres powinności rodziny powoli się zawęża. Osoby starsze mają poczucie bycia ciężarem. Oddalenie i rozdźwięki międzypokoleniowe oraz brak wzajemnego zrozumienia rodziców i dzieci istniały zawsze, jednak z powodu dokonujących się zmian cywilizacyjnych, kulturowych i obyczajowych zaostrzyły się. Zanikły lub uległy ograniczeniu te funkcje , które dawały szanse seniorom na bycie ważnym i pełnosprawnym członkiem: - prace na rzecz gospodarstwa domowego, zakupy, gotowanie...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /27.02.2007 Znaków /3 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prace A. Niella jako przyczynek do rozumienia współczesnej myśli pedagogicznej.

  Współczesne kierunki pedagogiczne Prace A. Niella jako przyczynek do rozumienia współczesnej myśli pedagogicznej. Celem niniejszej pracy jest omówienie prac A. Niella jako znaczącego wkładu w rozwój nowoczesnej pedagogiki. Zadaniem pedagogiki jako nauki jest wyposażenie tych, którzy organizują przebieg nauczania i wychowania w wiedzę o skuteczności różnego rodzaju zabiegów dydaktyczno-wychowawczych. Towarzyszą temu celowi następujące zadania: • gromadzenie wiadomości o rzeczywistości wychowawczej; • analiza tej rzeczywistości, wykrywanie związków i zależności między elementami owej rzeczywistości i wyjaśnianie ich; • dostarczanie wiedzy potrzebnej do przekształcania rzeczywistości wychowawczej. Nie można poprzestać tylko na dobrym nauczaniu, trzeba jeszcze stosować cały system zabiegów wychowawczych, które dopiero przy...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /23.02.2007 Znaków /13 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moja pedagogiczna wiedza

  Magdalena Żelazowska Pedagogika Rok 2 , gr. III ,,Moja pedagogiczna wiedza? Pojęcie pedagogika ma szerokie znaczenie. Przez pedagogikę rozumiemy : poznanie , naukę , wiedzę , metody poznania , uprawianie nauki , przedmiot i pojęcia pedagogiki , strukturę nauk pedagogicznych , tworzenie teorii pedagogicznych , badania empiryczne i eksperymenty ,stawianie pytań i hipotez , działania opiekuńcze i wychowawcze , edukacje szkolną oraz pedagogikę odpowiedzialności. Mnie osobiście najbardziej zainteresowała metodologia badań w pedagogice , dzięki której zrozumiałam tak naprawdę czym jest pedagogika. Metodologia badań, czyli dziedzina wykorzystująca różnorakie możliwe sposoby w celu dokonania dogłębnej analizy i wyciągania wniosków, towarzyszy każdej z nauk. Tę dogłębną analizę możemy odnaleźć także w pedagogice, w której metodologia badań polega na...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /04.02.2007 Znaków /2 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się poglądów i opinii kryminologicznej.

  Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał. Kryminologia – to nauka społeczna zajmująca się badaniem i gromadzeniem całościowej wiedzy na temat przestępstwa jako pewnej szczególnej formy zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego zjawiska społecznego, a także osoby sprawcy przestępstwa jak również ofiary przestępstwa, zatem współczesna kryminologia bazuje na naukach takich, jak psychologia, psychiatria, socjologia w badaniach nad sylwetką sprawcy i jej typowaniem oraz wyjaśnieniem przyczyn tkwiących u podłoża czynu przestępczego. Przyczyny można podzielić na wewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne czyli psychiczne: (choroba psychiczna, umiarkowana...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /11.01.2007 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologia głosu

  Patologia głosu Choroby narządu głosowego mogą występować z kilku powodów, zarówno natury anatomicznej, jak i funkcjonalnej. Choroby wynikające z zaburzeń anatomicznych nie podlegają rehabilitacji głosowej i nie zależą od techniki fonacyjnej. Są to wszelkiego rodzaju wrodzone zaburzenia rozwojowe krtani, zniekształcenia mechaniczne na skutek rożnych urazów, powodujące zwykle upośledzenia czynności mięśni krtaniowych, zniekształcenia mechaniczne na skutek różnych urazów, powodujące zwykle upośledzenie czynności mięśni krtaniowych, choroby o etiologii onkologicznej, zaburzenia czynnościowe wywołane gruźlicą, chorobami reumatycznymi, patologią gruczołów dokrewnych. Chrypka (dysfonia)- jest to zmiana barwy głosu na twardy, niższy, bezdźwięczny, o nieczystej intonacji. Czasami powodem chrypki jest nagromadzenie śluzu na więzadłach...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /28.12.2006 Znaków /4 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spostrzeganie

  Spostrzeganie- złożony układ procesów dzięki któremu powstaje u człowieka subiektywny obraz rzeczywistości zwany spostrzeganiem. Złożone procesy spostrzegania mają charakter nieukierunkowany; są to czynności konstruowania spostrzeżeń , a spostrzeżenia jako wewnętrzne reprezentacje przedmiotów spostrzeganych są ich wynikiem. Procesy spostrzegania przebiegają na dwóch poziomach: 1. sensomotorycznym (czuciowo- ruchowym)- poznawanie przedmiotów za pomocą zmysłów. Spostrzeganie figur, linii 2. Semantyczno- operacyjnym (znaczeniowo- czynnościowy)- spostrzeganie przedmiotu. Oprócz figury spostrzegamy jej znaczenie. W obu przypadkach spostrzeżenie jako wynik złożonej czynności spostrzegania jest zjawiskiem aktualnym, występującym w świadomości podmiotu. Subiektywnym obrazom odpowiada określony układ funkcjonalny w mózgu który jest...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /26.12.2006 Znaków /4 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświeceniowa myśl pedagogiczna wg Jana Locke'a

  Oświeceniowa myśl pedagogiczna według Jana Locke'a Jan Locke był jednym z najśmielszych i największych myślicieli Europy nowożytnej.Twierdził,że człowiek przychodzi na świat z pustym umysłem,który dopiero wypełniają doświadczenia i wrażenia życiowe.Locke był sensualistą.Jego największym dziełem są:''Myśli o wychowaniu'',spostrzeżenia do tego dzieła gromadził przez całe życie.Był wychowankiem znakomitych szkół humanistycznych.Wykładał na Oxfordzie grekę,retorykę i logikę,jak sam twierdził żywił nienawiść zarówno do samych nauk jak i do systemu ich nauczania.Nie lubił poznawać życia z książek,był bacznym obserwatorem,wnikał w każdy szczegół i drobiazg.Jego wybitne dzieło nie było napisane jako rozprawa naukowa,ale popularnie ujęte rady przedstawione w formie naturalnej i swobodnej.Nie używa w nim wyrazów...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /24.12.2006 Znaków /6 310

  praca w formacie txt

Do góry