awatar

Profil użytkownika MeneuntokeSop

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Rozumienie siebie

  Psychologia społeczna. Temat: Rozumienie siebie. Literatura: 1. E.Aronson „Psychologia społeczna. Serce i umysł.”. 1. Natura Ja Podstawowy dualizm w rdzeniu postrzegania Ja. I. Ja to aktywny odbiorca informacji, który ją przetwarza („poznające” Ja) – świadomość; II. Ja składa się z naszych myśli i przekonań dotyczących nas samych, a także cechy charakteru („poznawane”, Ja) – pojęcie Ja. Obydwa te procesy psychiczne łączą się wzajemnie, tworząc spójna poczucie tożsamości. Niektóre strony Ja są bardziej widoczne, kiedy przebywamy z jedną grupą ludzi, a inne, gdy przebywamy z kimś innym. Rozwój poczucia Ja wymaga zdania sobie sprawy z tego, że jest się poznającym i że istnieje coś, co ma być poznane. Rozpoznawanie siebie, a tym samym zalążki pojęcia Ja rozwijają się stopniowo. Pojęcie Ja wyłania się u dziecka...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /20.05.2007 Znaków /12 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży.

  W naszym społeczeństwie już samo słowo „samobójstwo” wywołuje w człowieku wiele emocji takich jak zażenowanie, strach, niepewność, wrogość, ogólną niechęć. Czasem jest to smutek i żal, że bliska osoba pozbawiła siebie możliwości życia. Większość ludzi woli nie poruszać tego tematu i żyć w świadomości, że problem ten nie dotyczy ani jego, ani jego bliskich. Samobójstwo jednak istnieje i dotyka w coraz większym stopniu, nie tylko dorosłych i nastolatków, ale także i dzieci. T. Mitchel Anthony podaje wiele czynników, które w znacznym stopniu mają wpływ na wzrost liczby zachowań autodestrukcyjnych, są to m.in.: spadek poczucia własnej wartości, brak wiary, sensu i celu istnienia, oraz nieumiejętność radzenia sobie z trudnościami i rozczarowaniami . Wiele zależy od wychowania i ukształtowania w młodej osobie silnych korzeni...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /11.05.2007 Znaków /14 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystywanie seksualne jako ukryty wymiar przemocy we współczesnej rodzinie.

  Rodzina w czasach współczesnych ma wiele definicji. Jedną z nich podaje A. Kamiński uznając rodzinę za podstawowy zespół wspólnoty życia. Definicja ta mówi głównie o wspólnocie emocjonalnej w której przez wiele lat wspólnego życia nastąpiło ?wyrównanie poglądów i ocen, tak wielkie jak to możliwe?. Ludzie tworzący rodzinę kontaktują się ze sobą całą swoją osobowością. Znają dobrze swoje wady i zalety oraz są do nich przyzwyczajeni. Członkowie rodziny w swoim towarzystwie mogą być w pełni naturalni i nie muszą wcielać się w określone role czy kryć się za różnego rodzaju maskami.1 Inna definicja rodziny mówi o rodzinie jako o grupie społecznej w której występują takie cechy jak: wspólne zamieszkanie członków, wspólne nazwisko, wspólna własność, ciągłość biologiczna oraz wspólna kultura duchowa. Jest to grupa podstawowa...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /10.05.2007 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Współzawodnictwo i współdziałanie w procesie wychowania”

  „Współzawodnictwo i współdziałanie w procesie wychowania” Pedagodzy i psycholodzy mają podzielone zdania, jeżeli chodzi o współzawodnictwo i współdziałanie w procesie wychowania. Mieczysław Łobocki wspomina w rozdziale pt. „Współzawodnictwo i współdziałanie w procesie wychowania” z książki „ABC wychowania” , o tym że są również uczeni którzy podejmują próby pogodzenia tych dwóch stanowisk. Współzawodnictwo określa jako dążenie do uzyskiwania jak najlepszych osiągnięć i efektów na drodze rywalizacji z innymi. Jest to zmaganie się o ogólnie założone cele. Prowadzone jest ono według ściśle określonych reguł postępowania. Przy współzawodnictwie żadna ze stron nie może używać siły lub przemocy. Dzięki temu zapewnione jest zdobycie kilku wysoko usytuowanych miejsc, gdzie część z nich może być...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /08.05.2007 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne podstawy edukacji- UG 1 rok

  PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI I. Teoria osobowości (emocje i motywacja) Jak funkcjonuje człowiek? 3 teorie: - behawiorystyczna - koncepcja psychoanalityczna - poznawcza II. Koncepcja rozwoju człowieka Jak rozwija się człowiek? III. Teorie komunikacyjne (sposoby porozumiewania się, czym jest manipulacja? Relacje w grupie) Temat: Behawiorystyczna koncepcja człowieka Definicje osobowości dotyczą 3 obszarów Osobowość: 1) umiejętność funkcjonowania w kontaktach społecznych (praktyczne zastosowanie osobowości) 2) wrażenie jakie jednostka wywiera na innych ludziach (cechy i zachowania człowieka oceniane przez innych członków grupy. Człowiek ma taką osobowość jaką prezentuje w otoczeniu) 3) co odróżnia jednostkę od pozostałych ludzi (indywidualny, ukryty wymiar, który odróżni człowieka od pozostałych członków grupy. Osobowość...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /07.05.2007 Znaków /37 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto , jakie i dlaczego popełnia błędy w wychowaniu wobec dzieci i młodzieży . Jakie mogą być skutki tych błędów ?

  Proces wychowania dziecka rozpoczyna się wraz z jego przyjściem na świat .Tu pojawiają się też pierwsi wychowawcy to znaczy rodzice . To oni decydują o rodzaju wychowania w jakich środowiskach będą się obracały i jaki wpływ będą one na nich wywierały . To rodzice często popełniają nieświadomie pierwsze błędy wychowawcze które będą owocować w późniejszym rozwoju dziecka . Do typowych błędów możemy zaliczyć pozostawienie dziecka bez należytej opieki rodzicielskiej . Tę pustkę młodzi ludzie wypełniają zazwyczaj tym co jest najgorsze . Innym typowym błędem jest mniemanie iż dobrobyt materialny może zrównoważyć obecność rodzica podczas dorastania dziecka . Ma ono co prawda nowe zabawki i ładne ubrania lecz staje się co raz bardziej biednie moralnie , duchowo i psychicznie . Kolejny błąd wychowawczy to obecnie modne ,, wychowanie bez...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /29.04.2007 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemoc psychiczna w szkole.

  Przemoc psychiczna (słowna) – to emocjonalny gwałt i szantaż, zadawanie dotkliwych, niewidocznych gołym okiem ran psychicznych poprzez ponizanie,zastraszanie, prześladowanie, narzucanie własnych racji i norm, cyniczne szydzenie, wyśmiewanie i kpienie, wymuszanie czegokolwiek by osiągnąć wyłącznie własne korzyści, a przede wszystkim by utrzymać stan strachu i poczucie bezsilności w ofiarze. „ Ciepło ubrane dzieci bawią się w ogrodzie.Nagle jedna dziewczynka zrywa z głowy czapkę otyłemu chłopcu, nazywanemu przez matkę pieszczotliwie „Mopsikiem”.Pokrzykujac, ucieka ze swoja zdobyczą, Mopsik goni ja.Kiedy wydaje się, ze niemal ja dogonił, ta rzuca czapkę innemu dziecku.Mopsik zmienia kierunek, rzuca się w ślad za czapką, która wędruje od jednego dziecka do drugiego.Ktores z dzieci w pewnym momencie podstawia mu noge, Mopsik przewraca się i...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /13.04.2007 Znaków /10 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antypedagogika.

  Antypedagogika zwraca uwagę, że w konwencjonalnej, wychowawczej relacji dziecko cierpi i nie ma dokąd uciec. Nikt nie staje po jego stronie, nikt nie uznaje jego racji – co więcej, dorośli żądają, żeby nawet ono samo nie stało po swojej własnej stronie (tj. po stronie tego, co właśnie odczuwa). Żądają, żeby przyznało im słuszność, wyrzekło się własnego punktu widzenia i przyjęło ich pogląd. To jest gwałt, i każdy czuje, że to jest gwałt, ale w toku „wychowania” uczy się ignorować to odczucie, tłumaczyć sobie, że nie powinien czuć tego, co czuje, bo przecież ten ktoś działa „dla mojego dobra”. Staje się bezbronny i bezkrytyczny, ponieważ ktoś działa „dla jego dobra”. Właśnie dlatego później, kiedy sam jest dorosły, gotów jest zaakceptować stosunki, które ranią jego godność bądź niszczą jego zdrowie, gotów jest...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /12.04.2007 Znaków /15 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysleksja

  Dysleksja Dysleksja rozwojowa -To specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. W dysleksji wyróżniamy następujące postaci: •Dysleksja- trudności w czytaniu (najczęściej połączone z trudnościami w pisaniu). •Dysortografia- trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym także błędy ortograficzne). •Dysgrafia- niski poziom graficzny pisma (brzydkie pismo). Spowodowane są zaburzeniami rozwoju niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich współdziałania (integracji percepcyjno – motorycznej), uwarunkowanymi nieprawidłową strukturą i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. Są to zaburzenia głównie funkcji: - Językowych - Spostrzegania: wzrokowego, słuchowego, dotykowo-kinestetycznego - Motoryki - Uwagi - Pamięci: wzrokowej, słuchowej, dotykowej - Orientacji w schemacie ciała i...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /03.04.2007 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celestyn Freinet

  Celestyn Freinet Celestyn Freinet urodził się 15 października 1896 roku we francuskiej wiosce Gars, w ubogiej rodzinie chłopskiej. Wykazywał zainteresowania naukami przyrodniczymi. Znalazło to później odzwierciedlenie w jego teoriach pedagogicznych. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w Nicei, ale powołanie na front uniemożliwiło mu dalszą naukę. Jako inwalida wojenny, 20-letni Celestyn dostał posadę niewykwalifikowanego nauczyciela w wiejskiej szkole eksperymentalnej. Nie był przygotowany do zawodu nauczycielskiego, dlatego też postanawia opierać się na obserwacji swych uczniów, na poznawanie ich zainteresowań, na ich reakcjach i wypowiedziach. Przekonał się o nieefektywności szkoły tradycyjnej. Rozpoczął głębokie studia nad psychologią i pedagogiką. Zgłębiał teorię pedagogiczną Marii Montessori. Współpracował z Henrim...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /24.03.2007 Znaków /9 809

  praca w formacie txt

Do góry