awatar

Profil użytkownika MeneuntokeSop

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Notatka z lektury Dorota Ekiert- Grabowska „Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej”

  Autorka książki pt.: „Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej” w rozdziale pierwszym zaznacza, że dla dzieci w wieku szkolnym głównymi grupami społecznymi są rodzina, klasa szkolna i inne grupy rówieśnicze. To właśnie tam młode jednostki szukają akceptacji. Ekiert- Grabowska wyjaśnia co kryje się pod pojęciem grupa. Pisze, że „ o grupie możemy mówić, wtedy gdy dwie lub więcej jednostek pozostaje ze sobą w bezpośredniej interakcji, gdy mają one względnie jasny cel, posiadają wspólnie ustalone normy i mają względnie rozwiniętą strukturę”. Klasa szkolna to mała grupa społeczna, utworzona w sposób instytucjonalny, o dwoistej strukturze (formalnej i nieformalnej) przy czym nie jest ona wyzwolona, ale stanowi jedno z ogniw w strukturze szkoły. Autorka wyróżnia kilka rodzajów stosunków w klasie szkolnej np.:  stosunki rzeczowe- w...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /28.12.2007 Znaków /6 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realizm metafizyczny Schopenhauera i Herbarta.

  Prace Artura Schopenhauera (1788 – 1860), gdańszczanina z urodzenia, pociągają śmiałymi pomysłami metafizycznymi zgodnymi jednak ze zdrowym rozsądkiem. jego filozofia jest pełna przeciwieństw i sprzeczności. w swych teoriach nawiązywał on do myśli Immanuela Kanta, Platona (ze swoją koncepcja idei). Dołączył do ich filozofii aktualne osiągnięcia nauk przyrodniczych, szczególnie fizyki. Największym źródłem jego poglądów była metafizyka zaczerpnięta z filozofii indyjskiej. Jako pierwszy z filozofów potrafił połączyć kierunki myśli europejskiej z systemami filozoficzno religijnymi Indii. Jego filozofia to filozofia osobistych rozczarowań. Wiele z jej twierdzeń wynikało z jego stosunku do otoczenia. Wszechobecna metafizyka jest odbiciem dużego osamotnienia i alienacji. Początkowo jego dzieła nie znalazły zwolenników, a on sam przekonany o...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /25.12.2007 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachęta do filozofii Arystoteles

  „Zachęta do filozofii” Arystotelesa:  adresatem „Zachęty…” jest Temison król Cypru. 1. - szczęście nie polega na zdobyciu dóbr materialnych lecz na dobrym usposobieniu duszy - mądrość powstaje z wiedzy i z poszukiwania rzeczy, które filozofia pozwala odnaleźć. - obfitość rodzi zuchwalstwo, a ignorancja w połączeniu z wiedzą rodzi szaleństwo 2. „filozofować” tzn. „zastanawiać się nad tym, czy powinniśmy filozofować, czy nie” jak też” oddawać się filozoficznym dociekaniom” 3. Istnieją dwa rodzaje wiedzy: służebna i kierująca. Z tą drugą wiaże się prawdziwe dobro, ten rodzaj wiedzy zapewnia poprawność sądów i ujmuje dobro jako całość, tą wiedzą jest filozofia. 4. rzeczy, które powstały dzięki sztuce mają własne intencje, cel i przyczyne, nie powstały przypadkiem 5. Sztuka naśladuje...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /21.12.2007 Znaków /4 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recenzja naukowa opisowo- krytyczna. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole

  Jest to recenzja naukowa książki "Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole". Książka "Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole" ukierunkowana jest przede wszystkim nauczenie człowieczeństwa o czym wspominają autorki swoim podziękowaniu. Ma ona charakter poradnika psychologiczno wychowawczego z konkretnymi przykładami sytuacji, które mogą zaistnieć w domu lub w szkole. Autorki wykorzystały doświadczenie własne (są zawodowymi nauczycielkami i matkami) oraz opisane w nadesłanej do nich korespondencji. Poradnik rozpoczyna się mottem Haima Giotta, odnoszącego się do znaczenia języka jako środka komunikacji między rodzicami i nauczycielami a dziećmi. Dalej następuje podziękowanie autorek skierowane do osób, przy współpracy których powstało ich dzieło. We wstępie pisarki wyjaśniają genezę ksiązki, oraz uprzedzają...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /15.11.2007 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia kulturowa wykłady WSP TWP

  Antropologia kulturowa – wykłady. Antropologia – wiek XIX znamionował bujny rozkwit nauk formalnych tj. matematyki i logiki, nauk przyrodniczych i humanistycznych rozkrzewiających się na poszczególne dyscypliny coraz to bardziej szczegółowe operujące swoistością przedmiotu badań, metod i języka. Zkojarzone to było z przekonaniem, że szczegółowy opis poszczególnych fragmentów rzeczywistości umożliwi ujęcie jej w całości. Na czoło wysunęło się przy tym podejście związane z paradygmatem mechanizmu. Tymczasem dalszy rozwój cywilizacji powołał do życia problemy których rozwiązanie domagało się nie tylko multidyscyplinarnego (wielodyscyplinarnego) i interdyscyplinarny (rozważania naukowe) rozwiązywanej w coraz większym stopniu angloamerykańskie znaczenie antropologii. Antropologiczna koncepcja kultury Opisem i wyjaśnieniem...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /27.10.2007 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca o schizofrenii

  1. O chorobie Schizofrenia, nazywana inaczej chorobą Bleulera, jest chorobą psychiczną spotykaną u 1% populacji. Jest to choroba ludzi młodych, gdyż najczęściej pojawia się między 15 a 30 rokiem życia. Występuje na całym świecie bez względu na rasę, religię, czy płeć, a częstość zachorowań u kobiet, jak i u mężczyzn jest taka sama, a obraz chorobowy nie przedstawia istotnych różnic. Jest to choroba, która trwa przez całe życie, jednak natężenie objawów zmienia się w różnych okresach. Jako choroba schizofrenia została wyodrębniona w psychiatrii w 1860 roku przez Kraeplina, który nazwał ją otępieniem wczesnym. Nazwa ta pochodzi od stanu większości osób chorych, jakim było otępienie uczuciowe. W tym czasie choroba ta była traktowana jeszcze w kategoriach opętania i chorzy byli trzymani w odosobnieniu, do końca życia przebywając...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /24.10.2007 Znaków /23 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bulimia-chorobliwe obżarstwo

  Spis treści : Wstęp I Pojęcie bulimii II Przyczyny choroby III Objawy i powikłania IV Leczenie bulimii Zakończenie Bibliografia WSTĘP Dwudziesty wiek przyniósł nam niesamowite zmiany we wszystkich dziedzinach. Nie ominęły one także dziedzin dotyczących estetyki i ogólnie pojętego poczucia piękna. Zmieniło się spojrzenie na świat, na człowieka. To co kiedyś było oznaką piękna i dostatku, czyli obfite kształty, przestały zachwycać. Obowiązujące kanony bezlitosnej mody zaczęły natomiast lansować smukłą sylwetkę. Zgrabna sylwetka, smukłe ciało stało się jakby przepustką do lepszego życia, stało się szansą dla tysięcy młodych ludzi na zdobycie sławy i pieniędzy. Nic więc dziwnego, że cały świat zwariował na punkcie odchudzania. Zarówno medycyna jak i środki masowego przekazu twierdzą z pełnym przekonaniem, że...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /20.10.2007 Znaków /18 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka - wykłady.

  Dydaktyka to ~ teoria kształcenia ~ nauka o nauczaniu i uczeniu się, o kształceniu i samokształceniu ~ nauka teoretyczna i praktyczna ~ subdyscyplina pedagogiki ~ ma charakter prakseologiczny – jest słusznościową teorią efektywnego nauczania. Termin dydaktyka pochodzi od greckiego określenia didasco – uczę w znaczeniu nauczam (kogoś), didascalos – nauczyciel. Po raz pierwszy tego sformułowania użyto w XVII w. w Niemczech. Pierwotnie w XVII i XVIII w. dydaktykę traktowano (definiowano) jako sztukę nauczania, czyli przekazywania informacji, skupiających się na osobie nauczyciela i na tym, co robi. Nurt dydaktyki, który dominował w XVIII i XIX w. nazwano dydaktyką tradycyjną, która w dużej mierze wiąże się z nazwiskiem Jana Fryderyka Herbarta. Na przełomie XIX i XX w. wraz z pojawieniem się nurtu tzw. nowego wychowania skupiającego się...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /04.10.2007 Znaków /33 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizm

  "Choroba alkoholowa", "Uzależnienie od alkoholu", "Alkoholizm" - jest to okresowe picie alkoholu w celu doznawania jego działania psychicznego, a czasem także dla uniknięcia złego samopoczucia, wynikające z jego odstawienia. Istotą tej choroby jest więc psychiczne i fizyczne uzależnienie od środka narkotycznego jakim jest alkohol. Uzależnienie psychiczne polega na potrzebie picia alkoholu dla poprawy samopoczucia. Uzależnienie fizyczne objawia się wzrostem tolerancji na alkohol, utratą kontroli nad wypijanym alkoholem (niemożność przerwania picia w z góry zaplanowanym momencie) oraz palimpsestami i występującym Alkoholowym Zespołem Abstynencyjnym po odstawieniu alkoholu. Alkoholizm jest chorobą pierwotną. Oznacza to, że jest przyczyną (podłożem) powstawania wielu innych chorób (somatycznych i psychicznych). Alkoholizm jest chorobą śmiertelną...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /04.10.2007 Znaków /20 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bicie dzieci – metoda wychowawcza czy przejaw agresji rodziców wobec dziecka?

  Bicie dzieci – metoda wychowawcza czy przejaw agresji rodziców wobec dziecka? Niewielu jest rodziców, którzy nigdy nie uderzyli swojego dziecka. Badania socjologiczne - odkąd skala problemu złego traktowania dzieci przez rodziców jest w Polsce diagnozowana, a więc od początku lat 90. - pokazują, że zdecydowana większość, ponad 80% rodziców przyznaje się do stosowania różnych form przemocy fizycznej wobec swoich dzieci. Prowadzone są badania na temat tego, jakie jest podłoże tej agresji i skąd się wywodzi. Czy jest to uwarunkowanie genetyczne (nadmierna agresywność, nadpobudliwość odziedziczona genetycznie po rodzicach), społeczne (przyjmowanie wzorców zachowań rodziców, powielanie ich i stosowanie na własnych dzieciach), czy może agresja ta spowodowana jest nieporozumieniami, brakiem odpowiedniej komunikacji i więzi między rodzicami a...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /27.09.2007 Znaków /8 260

  praca w formacie txt

Do góry