awatar

Profil użytkownika max

Data rejestracji21 marca 2011 Ostatnio online22 marca 2011, 4:50

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 16tekstowych
 • 15multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Analiza SWOT

  Opisując metody analizy strategicznej nie sposób pominąć analizy SWOT, jako metody formułowania strategii rozwoju firmy. Jest ona związana z jednej strony z iden­tyfikacją silnych i słabych stron firmy (Strength, Weaknesses), a z drugiej - szans i zagrożeń występujących w otoczeniu (Opportunities...

  Ocena /

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady metod portfelowych

  Podstawową ideą i przeznaczeniem opisanych powyżej macierzy jest analiza istniejącej działalności firmy zdywersyfikowanej. Są to narzędzia ułatwiające formuło­wanie strategii i alokacji zasobów firmy a także analizę konkurentów. Umożliwiają identyfikację wpływów zewnętrznych i wewnętrznych na...

  Ocena /

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Macierz cyklu życia sektora

  Ocena /

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Model macierzy rozwoju i udziału

  Ocena /

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planiści w organizacji

  Planowanie strategiczne to zadanie planistów, czyli managerów wyższych szczebli, ale także tzw. sztabowców, bez uprawnień decyzyjnych. Istnieją trzy grupy kryteriów, według których można podzielić planistów:

  hierarchia wewnątrz struktury przedsiębiorstwa - w ramach kierownictwa przedsię­biorstwa...

  Ocena /

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczne planowanie a strategiczne zarządzanie

  Planowanie strategiczne jest procesem prowadzącym do sformułowania zamiarów, celów, strategii oraz środków koniecznych do ich realizacji. W takim ujęciu można je przedstawić w postaci poniższego schematu, w którym sformułowany plan strategiczny będzie obejmował:

  plan obrotu i rynku,

  plan...

  Ocena /

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja pojęć. Czynności planistyczne

  H. Kreikebaum ściśle rozróżnia pojęcia: planować, planowanie i plan1. Planować dosłownie znaczy: zaprojektować szkic, schemat. Z kolei przez pojęcie planowania należy rozumieć „ukierunkowaną na przyszłość działalność różnych planistów w organizacji”. Planowanie to także określanie celów i...

  Ocena /

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan strategiczny

  Planowanie strategiczne to bardzo istotny i nieodłączny element procesu zarządzania strategicznego, wynikający z analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia a także uruchamiany po etapie sformułowania, opracowania i wyborze strategii.

  W latach 60. problem strategii często był błędnie utożsamiany z...

  Ocena /

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel i zakres analizy strategicznej

  Jak to udokumentowano w punktach poprzednich strategia firmy wynika z usto­sunkowania się kierownictwa do wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Ana­liza tych czynników jest warunkiem koniecznym do opracowania różnych wariantów strategii. Analiza strategiczna pozwala na określenie pozycji strategicznej...

  Ocena /

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /4 914

  praca w formacie txt

Do góry