awatar

Profil użytkownika Mati123

Data rejestracji30 maja 2011 Ostatnio online31 maja 2011, 1:40

Statystyki

62 prac, w tym:

 • 62tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /62 prac/

 • Ocena brak

  MALEBRANCHE

  Nowe idee, zapoczątkowane przez Kartezjusza, doznały szczególnych przeobrażeń w filozofii Malebranche'a. Były one wynikiem radykalnego spotęgowania tych czynników, które już były silne w kartezjanizmie: czynników spirytualistycznych i religijnych w meta­fizyce, a trzeźwej obserwacji w teorii...

  Ocena /

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALILEUSZ

  Praca przyrodników od początku nowej ery dała nie tylko ważne wyniki faktyczne, ale także uświadomiła właściwą metodę nauki. Wybitnym uczonym, który z filozoficzną rozwagą sformułował nowe idee metodologiczne na samym początku XVII w., był Ga­lileusz.

  ŻYCIE. Galileo Galilei (1564-1642) urodził...

  Ocena /

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /11 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUGI OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (OKRES SYSTEMÓW NOWOŻYTNYCH, WIEK XVII)

  1. okres wielkich systemów. Po nieskrystalizowanym filozoficznie Odrodzeniu do­piero w wieku XVII filozofia nowożytna uświadomiła sobie w pełni cele i opanowała środki. Podjęła teraz pracę pozytywną, podczas gdy Odrodzenie wyładowywało się prze­ważnie w polemice z przeszłością. Będąc bardziej...

  Ocena /

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /4 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII RENESANSOWEJ

  Zakres zagadnień zmienił się znacznie od wieków średnich; minął czas wszech obejmujących „sum", ich zagadnienia rozdzieliły się między filozofów uprawiających roz­maite działy. Bruno filozof przyrody, Grocjusz filozof prawa, Cherbury filozof religii, Bacon metodolog, Ramus logik, Montaigne biotechnik...

  Ocena /

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /11 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA FILOZOFIA ODRODZENIA

  1. humanizm wcześnie, już koło połowy XV w., zawitał do Polski. Humanistą, rene­sansowym człowiekiem czystej krwi był Grzegorz z Sanoka (1403-1477), magister i profesor krakowski, później arcybiskup lwowski. Wróg abstrakcyjnych, scholastycznych dociekań, które miał za „marzenia na jawie", za fantazję...

  Ocena /

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /8 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUAREZ I MODERNIZACJA SCHOLASTYKI

  Na początku nowożytnej ery scholastyka była w upadku i w opozycji do niej formowała się nowa filozofia. Jednakże upadek nie trwał długo, a opozycja bynajmniej nie była po­wszechna. Zupełnie fałszywie wyobraża sobie dobę Odrodzenia, kto sądzi, że z dnia na dzień skończyła się w niej dawna...

  Ocena /

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALNY SYSTEM KULTURY

  Odrodzenie wydało zastęp myślicieli, którzy, zwalczając średniowieczną tradycję i jej doktryny nadprzyrodzone, uznawali za prawdziwe i słuszne to tylko, co rozum swymi naturalnymi środkami pozna. Pragnęli oni wcielić zasady te w życie i unormować wszystkie jego dziedziny wedle wymagań przyrodzonego...

  Ocena /

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /10 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK BACON

  Metodologiczne pomysły Odrodzenia i jego empirystyczne dążności znalazły dojrzały wyraz dopiero w końcu epoki, w pismach Bacona.

  ŻYCIE Franciszka Bacona było życiem człowieka ambitnego. Nie lękał się podjąć dzieła odnowy nauk, choć nie rozporządzał pracami przygotowawczymi, a przy tym...

  Ocena /

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /18 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUNO I RENESANSOWA FILOZOFIA PRZYRODY

  Filozofia przyrody była typową postacią filozofii Odrodzenia: ona to głównie zastąpiła teologiczną filozofię średniowiecza. Była to na ogół metafizyka przyrody, dzieło raczej polotu metafizycznego niż ścisłego myślenia. Ojczyzną jej były Włochy, rozkwit jej trwał przez cały XVI wiek, a...

  Ocena /

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /16 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIŚCI

  Humanistami zwykło się nazywać uczonych, którzy studiują specjalnie człowieka i jego wytwory, którzy sprawy człowieka mają za najdonioślejsze i na świat cały skłonni są patrzeć z jego punktu widzenia.

  Gdy jednak mowa o „humanistach" Odrodzenia, to przeważnie zwęża się ten termin i rozumie przezeń...

  Ocena /

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /27 168

  praca w formacie txt

Do góry