awatar

Profil użytkownika mati

Data rejestracji28 lutego 2011 Ostatnio online28 lutego 2011, 4:23

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  SAVOIA-MARCHETTI S.M. 79 SPARVIERO - samolot

  Włoski samolot bombowo-torpe-dowy skonstruowany w 1934 r., zdobył uznanie załóg podczas walk w Hiszpanii w latach 1936-39. W tym czasie specjalna jednostka wyposażona w te samoloty prze­prowadzała pierwsze udane próby zrzucania torped. W październiku 1939 r. włoskie siły powietrzne otrzymały pierwsze S.M...

  Ocena /

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAUCKEL FRITZ (1894-1946) - polityk

  Członek nazistowskiej partii NSDAP od 1923 r., gauleiter Turyngii, od 1933 r. był równocześnie namiest­nikiem Rzeszy (Reichsstatthalter) w Turyngii. Od 1942 r. generalny pełnomocnik Rzeszy ds. zatrudnie­nia, opracował projekt wykorzysta­nia przymusowych robotników w gospodarce Niemiec i był odpo­wiedzialny za...

  Ocena /

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SARATOGA - okręt

  Lotniskowiec amerykański, budo­wany początkowo jako krążownik liniowy o wyporności 35 500 t, zwodowany 7 kwietnia 1925 r. w stoczni New York S.B. Co. Służ­bę rozpoczął w listopadzie 1928 r. W 1941 r. włączony do Floty Pacy­fiku jako flagowy okręt kontradm. Franka *Fletchera; uniknął zagłady w czasie...

  Ocena /

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAIPAN - inwazja 1944 r.

  Jedna z trzech głównych wysp * Ma­rianów, ważna japońska baza 15 czerwca 1944 r. stała się obiek­tem ataku amerykańskich sił inwa­zyjnych. Do przeprowadzania ope­racj i zdobycia Wysp Mariańskich skierowano potężne siły morskie dowodzone przez adm. Raymonda *Spruance'a: - Połączony Zespół Inwazyjny...

  Ocena /

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYŚ - okręt podwodny

  Polski okręt podwodny zwodowany 14 czerwca 1930 r. w stoczni Chan-tiers de la Loire w Nantes we Fran­cji, osiągnął gotowość bojową w sierpniu 1931 r. W chwili wybu­chu wojny, 1 września 1939 r. o godz. 6.00 skierował się (dowódca kmdr ppor. Aleksander Grochowski) do wyznaczonego sektora w Zatoce...

  Ocena /

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYBAŁKO PAWEŁ (1894-1948) - marszałek wojsk pancernych

  Uczestnik I wojny światowej i wojny domowej, po ukończeniu Akademii Wojskowej im. M. Frunzego zajmo­wał stanowiska dowódcze. W latach 1937-41 był attache wojskowym w wielu państwach (także w Polsce). W maju 1942 r. objął dowództwo 5 armii pancernej, a później 3 armii pancernej gwardii, która w składzie 1...

  Ocena /

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUNDSTEDT GERD von (1875-1953) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, absolwent presti­żowej Kriegsakademie, którą ukoń­czył w czerwcu 1892 r. W czasie I wojny światowej walczył na fron­cie wschodnim i zachodnim. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w styczniu 1933 r. prywatnie wyra­żał niechęć wobec Fiihrera, ale pu­blicznie poparł go, co ten...

  Ocena /

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUHRY ZAGŁĘBIE - bombardowania

  Intensywne brytyjskie naloty na naj­bardziej uprzemysłowiony rejon Niemiec w środkowej części Nadre-nii-Westfalii rozpoczął 5 marca 1943 r. atak 442 samolotów prowa­dzonych przez 35 „pathfinderów" (samoloty wskazujące cele) na Es­sen; 1/ 3 samolotów uzbrojona była w bomby burzące, a reszta - zapala­jące...

  Ocena /

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RSHA - (Reichssicherheitshauptamt - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy)

  Centralny organ służby bezpie­czeństwa Rzeszy, utworzony na mocy rozkazu Heinricha * Himmle­ra z 27 września 1939 r. (obowiązu­jącego od 1 października tego roku); w skład weszła policja bez­pieczeństwa (Sipo, Sicherheitspoli-zei), policja kryminalna (Kriminal-polizei - Kripo) oraz tajna służba...

  Ocena /

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓMMEL JULIUSZ KAROL (1881-1967) - generał

  Oficer zawodowy armii rosyjskiej (1903-17), uczestnik I wojny świa­towej, od sierpnia 1917 r. brał udział w organizowaniu oddziałów polskich na Ukrainie. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął 3 li­stopada 1918 r. 23 marca 1939 r. został dowódcą armii „Łódź", którą dowodził do 7 września 1939 r., kiedy...

  Ocena /

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 003

  praca w formacie txt

Do góry