awatar

Profil użytkownika marisa

Data rejestracji2 kwietnia 2011 Ostatnio online2 kwietnia 2011, 13:01

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 38tekstowych
 • 21multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Spółki kapitałowe

   

  Spółki kapitałowe – akcyjna i z o.o. – stworzona zgodnie z prawem handlowym, inwestorzy odpowiedzialność ograniczoną; inwestorzy zwykle nie uczestniczą w zarządzaniu bieżącą działalnością; Cechy + - ograniczona odpowiedzialność, łatwy transfer własności, łatwość w pozyskaniu nowego...

  Ocena /

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans Majątkowy

   

  Bilans Majątkowy – finansowy obraz na dany dzień, moment czasu

  Elementy bilansu: aktywa- zasoby firmy, co do których spodziewany jest ich przyszły wzrost, lub które spowodują przyszłe przepływy pieniężne; zobowiązania – z. firmy wobec innych jednostek lub roszczenia dotyczące aktywów (długi firmy)...

  Ocena /

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość

   

  Rachunkowość – to proces identyfikacji, pomiaru, rejestracji, przetwarzania i raportowania ekonomicznych informacji dla celów podejmowania decyzji w formie sprawozdań finansowych.

  Rachunkowość finansowa – ogniskuje się na specyficznych potrzebach zewnętrznych decydentów takich jak: akcjonariusze...

  Ocena /

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość nominalna

   

  Wartość nominalna miara zabezpieczenia inwestorów-określając minimalną kwotę zobowiązania inwestora, Niektórzy inwestorzy kupują akcje bezpośrednio od firmy – (rejestruje ona wzrost gotówki i wzrost kapitału własnego (o wart. Nominalnej i agio), gdy w transakcji kupna akcji występują 2 lub więcej...

  Ocena /

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostki prawne prowadzone przez osobę fizyczną

   

  Jednostki prawne prowadzone przez osobę fizyczną – oddzielne jednostki z jednym właścicielem, zwykle małe firmy usługowe, lub handlowe; właściciel aktywnie zarządza bieżącymi spawami firmy Cechy + : brak podatków na poziomie spółki, negatywne: nieograniczona odpowiedzialność, trudność w...

  Ocena /

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych

   

  Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych – wyjaśnia zmiany w ich stanie, raportuje wpływy gotówki i jej płatności w danym okresie czasu dla działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, pokazuje związki zysku netto z saldem końcowym środków pieniężnych; pomaga: określić przyszłe...

  Ocena /

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja jednostkowa

   

  Amortyzacja jednostkowa – metoda oparta na liczbie usług wykonywanych, obliczana jako iloraz wartości do zamortyzowania i czasu życia środka trwałego, aby obliczyć wartość amortyzacji należy obliczyć iloczyn amortyzacji jednostkowej i rzeczywistego wykorzystania środka trwałego

  Ocena /

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda procentu należności

   

  Metoda procentu należności - podziel średnie koszty złych długów przez średnią wartość należności bieżących aby obliczyć procent złych długów, wykorzystaj to do obliczenia salda końcowego rezerw na należności nieściągalne (procent*należności bieżące) i przygotuj zapis korygujący aby...

  Ocena /

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność inwestycyjna

   

  Działalność inwestycyjna – działalność związana z dostarczaniem i gromadzeniem gotówki jako pożyczkodawca i właściciel papierów wartościowych i pozyskiwaniem i sprzedawaniem majątku trwałego wpływy: sprzedaż ziemi, maszyn, urządzeń i wyposażenia, sprzedaż papierów (ekwiwalentów dla gotówki)...

  Ocena /

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność finansowa

   

  Działalność finansowa – działania związane między innymi z pozyskiwaniem zasobów jako pożyczkobiorca lub jako emitent akcji, wpływy: pożyczki od kredytodawców, emisja papierów wartościowych, obligacji, wydatki: spłaty pożyczek, odkupienie papierów, akcji, płatność...

  Ocena /

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt

Do góry