awatar

Profil użytkownika marecki

Data rejestracji7 marca 2013 Ostatnio online8 marca 2013, 11:37

Statystyki

150 prac, w tym:

 • 150tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /150 prac/

 • Ocena brak

  SIT

  SIT (Juncus sp.) — roślina z rodziny sitowatych(Juncaceae). Na wilgotnych i mokrych łąkach pospoliciewystępują: s i t r o z p i e r z c h ł y (Juncuseffusus), s i t s k u p i o n y (J. conglomeratus)i s i t s i n y (J. inflexus)\ są to rośliny wieloletnie,tworzące kępy; osiągają wysokość do 1 m.Sity...

  Ocena /

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARPA

  SKARPA — boczna płaszczyzna nasypu lubwykopu, o odpowiednim nachyleniu; nachylenieokreśla się stosunkiem wysokości do długościskarpy w przekroju poprzecznym (np. 1 : 1 lub1 : 2). Jeśli nachylenie skarpy przekracza kąt naturalnegozsypu gruntu, trzeba ją umocnić, w celuzabezpieczenia przed osuwaniem się...

  Ocena /

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKIBA

  SKIBA — część powierzchniowej warstwy gleby,w* kształcie wstęgi, podcinana lemieszem pracującegopługa i odkładana na bok po jej odwróceniu;podczas odwracania skiba podlega kruszeniui spulchnieniu.

  Ocena /

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAŁA MACIERZYSTA

  SKAŁA MACIERZYSTA — warstwa skorupyziemskiej leżąca zazwyczaj na głębokości 1—2 mpod glebą, która nie podlegała jeszcze większemuwpływowi wietrzenia; może to być nic zwietrzałaglina, piasek albo twarda skała. Np. rędzina powstajez wapienia; nie zwietrzały wapień jest więcskałą macierzystą...

  Ocena /

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLEROTY

  SKLEROTY, skle roc ja grzybów — okrągła-Wc lub falisto-meregularne, nieco wydłużone,rzadziej siatkowate, twarde utwory zbudowaneze ściśle przylegających do siebie strzępek grzybni;składają się z ciemnej warstwy zewnętrzneji zwykle jaśniejszej, czasem białej części wewnętrznej.Zawierają dużo...

  Ocena /

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOCZOGONY

  SKOCZOGONY (Collembola) — owady bezskrzydłe,drobne, zwykle długości poniżej 3 mm,krępe lub wydłużone; głowa zaopatrzona w stosunkowokrótkie i grube czułki; narządy gębowegryzące; nogi tułowiowe dobrze rozwinięte, a nabrzusznej stronie przedostatniego członu odwłokawyrostek rozwidlony ruchomy...

  Ocena /

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKORKI

  SKORKI (Dermatoptera) — owady średniej wielkości,długości do paru centymetrów, o ciele wydłużonym;skrzydła pierwszej pary przekształconew' krótkie, twarde pokrywy, pod którymiskładają w czasie spoczynku skrzydła błoniastedrugiej pary; na końcu odwłoka silnie rozwiniętewyrostki w postaci kleszczy;...

  Ocena /

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKORUPA LODOWA

  SKORUPA LODOWA — skorupa, która tworzysię na zasiewach roślin ozimych, gdy zamarzawoda z deszczu lub roztopionego śniegu; pokrywaczasem całe pole kilkucentymetrową warstwąlodu. Najniebezpieczniejsza i najtrudniejsza dozwalczania dla roślin jest skorupa złączona w jednącałość ze zmarzniętą ziemią...

  Ocena /

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOŚNIK BURACZAK

  SKOŚNIK BURACZAK (Phthorimaea ocellatella)— motyl z rodziny skośnikowatych (Gelechudae);gąsienice długości do 14 mm, szarozielonez czerwonymi przerywanymi liniami wzdłużgrzbietu i boków, z trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,sprzędzają młode środkowe liście buraka ze...

  Ocena /

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKÓRNE GRUCZOŁY

  SKÓRNE GRUCZOŁY — gruczoły różnychtypów, wykształcone z naskórka okrywającegopowierzchnię całej skóry; najliczniejsze są gruczoły-* łojowe i potowe, poza tym gruczoły-♦woszczkowe, a także gruczoły mlecznei szereg mniej ważnych, charakterystycznych jedyniedla niektórych gatunków zwierząt, np.gruczoły...

  Ocena /

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt

Do góry