awatar

Profil użytkownika maluch

Data rejestracji21 lutego 2011 Ostatnio online21 lutego 2011, 21:20

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  B-26 MARAUDER, Martin - samolot

  Dowództwo amerykańskich sił po­wietrznych (US Army Air Corps USAAC) w styczniu 1939 r. za­mówiło w zakładach Glenn Martin Co. szybki, dobrze uzbrojony bom­bowiec średniego zasięgu. Projekt spodobał się dowództwu USAAC, które długo przed startem pierwsze­go samolotu złożyło zamówienie na 1100 bombowców...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B-25 MITCHELL, North American - samolot

  Amerykański średni bombowiec sta­nowił wersję rozwojową prototypu NA-40 oblatanego w styczniu 1939 r. Konstruktorzy wprowadzili wiele poprawek i nowy model NA-40-1 z silnikami o większej mocy został zaakceptowany przez dowództwo *US Army Air Corps, zamierzające wprowadzić do uzbrojenia lotnictwa bombowce...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /3 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B-1 7 FLYING FORTRESS Boeing („Latająca forteca") - samolot

  Amerykański ciężki bombowiec zbudowany w zakładach Boeing Aicraf t Co., które prowadziły prace konstrukcyjne od 1934 r. nie mając zamówienia rządowego. Zakładano, że będzie przenosić ładunek 907 kg bomb na odległość 1650-3500 km z prędkością 320-400 km/h. Do­świadczenia nabyte przy konstruo­waniu...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVENGER TBF, Grumman - samolot

  Najcięższy i najliczniej budowany amerykański jednosilnikowy samo­lot torpedowo-bombowy. Prototyp (XTBF-1), zamówiony przez amery­kańską marynarkę wojenną, został oblatany 1 sierpnia 1941 r. i natych­miast skierowany do produkcji se­ryjnej. 30 stycznia 1942 r. pierwsze samoloty TBF-1 dostarczono jedno­stkom...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUCHINLECK CLAUDE (1884-1981) - marszałek polny

  Brytyjski oficer, zyskał uznanie w czasie służby w Armii Indyjskiej, gdzie awansował do stopnia genera-ła-majora. W 1940 r. powrócił do Wielkiej Brytanii i objął dowódz­two IV korpusu. Po kampanii w Norwegii, gdzie dowodził wojska­mi brytyjskimi, organizował *Home Guard, a następnie wyjechał po­nownie...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATTLEE CLEMENT (1883-1967) - polityk

  Brytyjski polityk, weteran I wojny światowej (walczył we Francji i na Bliskim Wschodzie), w 1922 r. zo­stał posłem do parlamentu. Ener­gicznie występował przeciwko fa­szyzmowi i zwalczał politykę *ap-peasementu. Od 1935 r. (do 1955) przewodził Partii Pracy. W maju 1940 r., wycofując poparcie swojej partii...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOMOWA BOMBA

  Prace nad skonstruowaniem bomby, w której na skutek procesu roz­szczepiania jąder uranu powstają ogromne ilości energii, rozpoczęły się w 1939 r. w Stanach Zjedno­czonych. Decyzję podjął prezydent Franklin D. Roosevelt 12 paździer­nika po zapoznaniu się z listem zre­dagowanym przez Leo Szilarda i...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /4 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATLANTYK - bitwa 1940-45

  Najdłuższa bitwa II wojny świato­wej, którą Niemcy podjęli dążąc do przecięcia oceanicznych linii prze­wozu wojsk i zaopatrzenia do Wiel­kiej Brytanii. Koncepcja działania Niemców wynikała z ich doświad­czeń z I wojny światowej, gdy wskutek ataków okrętów podwod­nych Wielkiej Brytanii groziło...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /13 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATLANTYCKI WAŁ - umocnienia

  System umocnień na atlantyckim wybrzeżu Europy od granic Hiszpa­nii do północnych krańców Holandii (2685 km), wzniesiony przez Niem­ców dla obrony przed inwazją wojsk alianckich. Hitler 28 marca 1942 r. rjodtńsat „D-yrektyw^ TO 4Q" wska­zującą, budowę umocnień, aczkol­wiek pierwsze obiekty wału...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATLANTYCKA KARTA - deklaracja

  Deklaracja podpisana 14 sierpnia 1941 r. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roo-sevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla na pokładzie pancernika *Prince ofWales, na At­lantyku, zawierająca 8 podsta­wowych zasad polityki obydwu państw:

  1. żadnych terytorialnych zdobyczy

  2...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt

Do góry