awatar

Profil użytkownika maluch

Data rejestracji21 lutego 2011 Ostatnio online21 lutego 2011, 21:20

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  ATHENIA - statek

  Brytyjski statek pasażerski storpe­dowany przez niemiecki okręt podwodny 3 września 1939 r. o go­dzinie 19.39, niespełna 8 godzin po wypowiedzeniu przez Wielką Bryta­nię wojny Niemcom. Na jego pokła­dzie znajdowało się 1103 pasażerów i 315 członków załogi. Atak nastą­pił w odległości 250 mil na...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASDIC - sonar

  Urządzenie do wykrywania okrętów podwodnych. Jego nazwa jest skrótem od Allied Subrnarine De-tection Investigation Committee -organizacji powołanej w 1915 r. w Wielkiej Brytanii z zadaniem opracowania najskuteczniejszych metod wykrywania zanurzonych okrętów. Przy współpracy z grupą naukowców francuskiej...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARRAS - atak brytyjski 1940 r.

  Jedna z najbardziej śmiałych akcji brytyjskich w czasie walk we Francji w 1940 r. Była fragmentem operacji mającej na celu odcięcie niemieckiego klina pancernego, który wyszedł nad brzeg kanału La Manche w rejonie Abbeville. 21 maja oddziały dowodzone przez gen. Franklyna, w skład których weszły 4 i 7...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD HENRY „HAP" (1886-1956) - generał

  Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych amerykańskich pilotów wojsko­wych. Już w 1911 r. pobierał lekcje pilotażu u braci Wright. W 1918 r. jako najmłodszy pułkownik w armii amerykańskiej objął stanowsko asy-Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNIM JURGEN von (1891-1971) - generał

  Niemiecki dowódca dywizji pancer­nej i korpusu na froncie wschodnim w latach 1941-42. W listopadzie 1942 r. został skierowany do Tune­zji, gdzie jako dowódca 5 armii nie­mieckiej przejął dowództwo nad częścią wojsk państw „osi". W mar­cu 1943 r., po powrocie do Niemiec felmarsz. Erwina *Rommla, został...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNHEM - operacja „Market-Garden" 1944 r.

  Wielka operacja powietrznodesanto-wa i lądowa wojsk alianckich za­planowana przez marszałka polnego Bernarda L.*Montgomery'ego, do­wódcę 21 Grupy Armii, odpowie­dzialnego za koordynację działań wojsk lądowych. Zaproponował on uderzenie powietrznodesantowe na północy Holandii, w rejonie...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /6 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

  Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r. Szybki rozwój nastąpił na początku lat trzydziestych, co łączyło się z budową przemysłu zbrojeniowego w ramach I planu pięcioletniego (1929-32). Lata trzydzieste...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /6 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

  Po zakończeniu I wojny światowej flota powietrzna Francji stanowiła znaczącą siłę, lecz nieprzeprowadze-nie koniecznej modernizacji sprzętu sprawiło, że w połowie lat trzydzie­stych jej wartość bojowa była znacz­nie niższa niż sił powietrznych Wiel­kiej Brytanii, Włoch czy Niemiec. Sytuację...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKTYCZNE KONWOJE - konwoje morskie

  Konwoje morskie z materiałami wo­jennymi wysyłane w latach 1941-45 przez zachodnich aliantów do po­rtów radzieckich (głównie *Mur-mańska, Archangielska, Mołotow-ska i innych portów na Morzu Bia­łym). Pierwszy konwój wyszedł z bazy Scapa Flow w Wielkiej Bry­tanii 21 sierpnia 1941 r. z ładunkiem samolotów...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /6 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARK ROYAL - okręt

  Brytyjski lotniskowiec zwodowany w kwietniu 1937 r., rozpoczął służ­bę w 1939 r. Szybko zyskał miano „okrętu, którego Niemcy nie są w stanie zatopić". Przyczyną opty­mizmu Anglików były częste fał­szywe doniesienia niemieckiej prasy twierdzącej, że Ark Royal został za­topiony na skutek...

  Ocena /

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt

Do góry