awatar

Profil użytkownika maciana

Data rejestracji5 lutego 2012 Ostatnio online31 marca 2012, 11:23

Statystyki

84 prac, w tym:

 • 84tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /84 prac/

 • Ocena brak

  SZUKIEWICZ MACIEJ, pseud. Cyprian, Odrowąż, Sem

  SZUKIEWICZ MACIEJ, pseud. Cyprian, Odrowąż, Sem, ur. 13 V 1870 w Sztokholmie, zm. 28 IX 1943 w Krakowie, dramaturg, poeta, tłumacz. Studiował chemię w Pradze i we Lwowie, ukończył wydz. filoz. UJ. Od 1899 kustosz Muzeum Nar. w Krakowie, a nast. Domu Matejki. Związany z cyganerią skupioną wokół S...

  Ocena /

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZUJSKI JÓZEF

  SZUJSKI JÓZEF, ur. 16 VI 1835 w Tarnowie, zm. 7 II 1883 w Krakowie, historyk, polityk, publicysta, dramaturg, poeta, powieściopisarz. Pochodził z drobnej szlachty, studiował na UJ, nast. w Wiedniu. Początkowo szlach. demokrata, w okresie powstania styczniowego wydawał konspiracyjne pismo „Naprzód"...

  Ocena /

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /3 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTYRMER LUDWIK, pseud. Eleonora Sztyrmer

  SZTYRMER LUDWIK, pseud. Eleonora Sztyrmer, ur. 30 IV 1809 w Płońsku, zm. 4 VI 1886 w Wilnie, powieściopisarz, krytyk literacki. Syn lekarza wojsk., pochodzenia mieszcz., ukończył kaliski korpus kadetów i Szkołę Aplikacyjną (wyższą oficerską) w Warszawie (1829); debiutował w druku 1830 art. O...

  Ocena /

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /4 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA RYMOTWÓRCZA, poemat dydakt. w 4 pieśniach F.K. Dmochowskiego

  SZTUKA RYMOTWÓRCZA, poemat dydakt. w 4 pieśniach F.K. Dmochowskiego, dedykowany królowi, wyd. w Warszawie 1788 (wyd. 2 Wilno 1820), wykładający zasady twórczości poet. i konfrontujący je z dawną, a szczególnie współcz. poezją polską. Adaptacja L'art poetique N. Boileau (1674), uzup. inspiracjami...

  Ocena /

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA I NARÓD (SiN), konspiracyjny miesięcznik lit.

  SZTUKA I NARÓD (SiN), konspiracyjny miesięcznik lit., wyd. w Warszawie od kwietnia 1942 do lipca 1944 przez grupę młodych polonistów, członków narodowo-radykalnej organizacji polit. Konfederacja Narodu, początkowo w postaci zeszytów powielanych, od jesieni 1943 drukiem (łącznie 16 nrów); stałe motto...

  Ocena /

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA, miesięcznik lit.-artyst.

  SZTUKA, miesięcznik lit.-artyst., wyd. (nieregularnie) w Warszawie 1911-12 i w Krakowie 1913-14, pod red. H. Juszkiewicza, przy współpracy zmieniających się komitetów red., złożonych gł. z plastyków. Będąc w znacznej mierze kontynuacją —» „Chimery", pismo głosiło postulat integracji rozmaitych...

  Ocena /

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA, miesięcznik poświęcony sztukom plast. i poezji, wyd. w Paryżu

  SZTUKA, miesięcznik poświęcony sztukom plast. i poezji, wyd. w Paryżu, 1904-05; red. A. Potocki, kierownik artyst. i wydawca W. Granzow. Zamierzeniem red. było ukazanie odkrywczości i znaczenia pol. malarstwa i rzeźby na tle nowoczesnych kierunków sztuki europejskiej. Celowi temu służyły art. o...

  Ocena /

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTAUDYNGER JAN IZYDOR

  SZTAUDYNGER JAN IZYDOR, ur. 28 IV 1904 w Krakowie, zm. 12 IX 1970 tamże, poeta, satyryk, znawca i propagator teatru lalkowego, tłumacz. Studiował filologię pol. i germ. na UJ. Podczas studiów należał do Akad. Związku Pacyfistów przy UJ oraz do grupy lit.-artyst. Helion. W 1928-35 nauczyciel gimn. w...

  Ocena /

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZRAMEK EMIL, pseud. Ludomir

  SZRAMEK EMIL, pseud. Ludomir, ur. 29 IX 1887 w Tworkowie (okolice Raciborza), zm. 13 I 1942 w Dachau, historyk, socjolog, bibliolog; organizator życia nauk. na Śląsku; ksiądz. Studiował teologię we Wrocławiu. W okresie powstań i plebiscytu czynny w pracy propagandowej. Był jednym z założycieli Tow...

  Ocena /

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZPILKI, tygodnik satyr.

  SZPILKI, tygodnik satyr., wyd. w Warszawie od 1935; zał. i red. do 1939 przez E. Lipińskiego, Z. Mitznera i A. Nowickiego. Związany z środowiskiem lewicy PPS i Frontu Lud., uprawiał satyrę polit., wymierzoną przeciw rządzącemu obozowi sanacji, piętnował próby faszyzacji życia kult. i politycznego. Z...

  Ocena /

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt

Do góry