awatar

Profil użytkownika Longin

Data rejestracji1 grudnia 2011 Ostatnio online2 grudnia 2011, 4:38

Statystyki

80 prac, w tym:

 • 80tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

 • Ocena brak

  Jak rozwiązać problem głodu na świecie?

  Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że w latach dziewięć­dziesiątych 1,2 mld ludzi na świe­cie cierpiało wskutek chronicznego niedożywienia; każdego roku od 40 do 60 min ludzi umierało z głodu i związanych z nim chorób. Podstawowym problemem większości miesz­kańców państw rozwijających...

  Ocena /

  Autor /Longin Dodano /31.01.2012 Znaków /7 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się rolnictwo intensywne?

  Na wielu ranczach stosuje się bardzo nowoczesne metody produkcji rolnej. Należy do nich przywra­canie naturalnej roślinności w rejonach o korzyst­nych warunkach, podnoszenie jakości paszy po­przez stosowanie pestycydów i herbicydów (środ­ki chwastobójcze), poprawianie warunków wod­nych (melioracja) i...

  Ocena /

  Autor /Longin Dodano /31.01.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się rolnictwo ekstensywne?

  W miarę jak wzrastała liczba ludności świata, ko­nieczne było zagospodarowywanie coraz suchszych obszarów. Tereny te co jakiś czas nawiedzane są przez klęski suszy, które mogą utrzymywać się nawet przez kilka lat. Powoduje to znaczne różni­ce w podaży żywności na rynkach światowych po­między...

  Ocena /

  Autor /Longin Dodano /31.01.2012 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest uprawa zbóż?

  Prowadzona na wielką skalę ekstensywna uprawa zbóż, głównie pszenicy i kukurydzy, jest stosunkowo nowym zjawiskiem w historii ludzkości. Wy­stępuje głównie w regionach, które zostały zasied­lone i rozwijały się w ciągu ostatnich 150 lat. Impulsem do uprawy zbóż w tych regionach był rozwój miast...

  Ocena /

  Autor /Longin Dodano /31.01.2012 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest hodowla zwierząt?

  Hodowla wymaga właściwie tylko dużej po­wierzchni naturalnych łąk, na których zwierzęta, najczęściej bydło i owce, mogą się wypasać. Oprócz trawy zwierzęta potrzebują wody, często niezbędne również okazuje się postawienie ogro­dzeń. Pierwsi hodowcy bydła w Ameryce Płn. wy­pasali...

  Ocena /

  Autor /Longin Dodano /31.01.2012 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rolnictwo ekstensywne?

  Rozległe połacie terenu w strefie umiarkowanej charakteryzują się stosunkowo małymi opadami desz­czu, a gleba jest tam niezbyt żyzna, Regiony te specjalizują się w ekstensywnej gospodarce rolnej - hodowli bydła i uprawie takich zbóż, jak pszenica czy kukurydza. Rolnictwo ekstensywne charakteryzuje się...

  Ocena /

  Autor /Longin Dodano /31.01.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda rolnictwo w klimacie śródziemnomorskim?

  Klimat śródziemnomorski, taki w którym lato jest gorące i suche, a zimy łagodne i wilgotne, spoty­kamy nie tylko w basenie Morza Śródziemnego. Bardzo podobne warunki klimatyczne panują na przykład w południowej Kalifornii, w środkowej części Chile, w południowo-zachodniej części RPA, na południu i...

  Ocena /

  Autor /Longin Dodano /31.01.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest współczesne rolnictwo intensywne?

  Intensywne rolnictwo krajów rozwiniętych ciągle ulega różnym zmianom, jednak pewne trendy są szczególnie widoczne. Przede wszystkim rolnic­two staje się coraz bardziej dochodowym biznesem. Zyskowność produkcji rolniczej wzrosła dzięki zastosowaniu coraz to nowocześniejszych nawo­zów, herbicydów...

  Ocena /

  Autor /Longin Dodano /31.01.2012 Znaków /4 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rolnictwo wielokierunkowe?

  W gospodarstwach mieszanych (wielokierunko­wych) uprawia się rośliny zarówno na sprzedaż, jak i w celu wyżywienia inwentarza żywego. Część zwierząt hoduje się dla uzyskiwanego z nich mięsa. Gospodarstwa tego typu mogą być bardzo docho­dowe. Odpowiadają one zwłaszcza tym rolnikom, którzy mają...

  Ocena /

  Autor /Longin Dodano /31.01.2012 Znaków /2 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest mleczarstwo?

  Mleko od dawna jest jednym z podstawowych składników naszego pożywienia. Gospodarstwa największych producentów mleka na świecie znaj­dują się w Europie Zachodniej, w szerokim pasie od atlantyckiego wybrzeża USA aż do środkowej Kanady, w południowo-wschodniej Australii, Tas­manii i Nowej...

  Ocena /

  Autor /Longin Dodano /31.01.2012 Znaków /2 522

  praca w formacie txt

Do góry