awatar

Profil użytkownika LolekBB

Data rejestracji29 kwietnia 2013 Ostatnio online1 maja 2013, 17:22

Statystyki

162 prac, w tym:

 • 162tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /162 prac/

 • Ocena brak

  Duszpasterstwo polskie (1914 - 1978)

  W Kościele powszechnym wzbudziło szczególne zainteresowanie po wyborze Jana Pawła II, bo wiedziano,że ukształtowały go specyficzne warunki polskiego duszpasterstwa lat powojennych, które jednakw znacznym stopniu było kontynuacją duszpasterstwa okresu międzywojennego.

  Po 1918 roku rozwijało się...

  Ocena /

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterstwo emigracyjne (1914 - 1978)

  W formie zorganizowanej wyrosło z opieki Kościoła nad emigrantami, zalecanej episkopatom w szczególniejszysposób już przez Leona XIII i Piusa X. Podstawę prawną otrzymało w Kodeksie Prawa Kanonicznego,który pozwolił za specjalnym indultem Stolicy Apostolskiej tworzyć parafie (personalne) dlagrup...

  Ocena /

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowieństwo polskie (1914 - 1978)

  Po 1918 roku wydało się, że w Polsce jest znaczna liczba duchowieństwa. Faktycznie było go wówczasdwa razy mniej niż w Niemczech, a cztery razy mniej niż we Włoszech, na dodatek nieproporcjonalnierozlokowanego. W Poznańskiem jeden kapłan przypadał na 1700 wiernych, w Małopolsce na 2200, wdawnej...

  Ocena /

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia praktyczna

  Nazwa i definicja teologii praktycznej była przedmiotem. dyskusji przed drugą wojną światową, gdy wPolsce chętnie utożsamiano ją z teologią, której wszakże jest tylko jednym działem. Nie przestała byćprzedmiotem dyskusji nawet po Soborze Watykańskim Drugim, gdy powrócił problem teologicznej...

  Ocena /

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głoszenie kazań

  Słowo, o którym mówił teolog niemiecki Franz X. Arnold, że należy do istotnych form duszpasterskiejdziałalności Kościoła, działało jako nauczanie duszpasterskie bądź w liturgii eucharystycznej (homiletyka),bądź w szkolnym wykładzie prawd wiary i zasad chrześcijańskich (katechetyka). O drugim...

  Ocena /

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie religii (1914 - 1978)

  Kościół pragnął, by nauka religii odbywała się w szkołach publicznych: podstawowych (elementarnych,powszechnych) i średnich. W konkordatach zawsze starał się to zabezpieczyć. W niektórych krajach władzepaństwowe pozwalały jej udzielać tylko w katolickich szkołach prywatnych lub przy kościele, w...

  Ocena /

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katecheza odnowiona

  Śmiałym rozwiązaniom w nauczaniu katechetycznym we Francji dał początek sulpicjanin, Joseph Colomb,dyrektor nauczania religii w Lyonie, następnie dyrektor Krajowego Centrum Nauczania Religijnegow Paryżu. W licznych publikacjach zabiegał, by katechizm stał się skuteczniejszy. Taki też tytuł (Pourun...

  Ocena /

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo katolickie (1914 - 1978)

  W zakładaniu i prowadzeniu szkół Kościół miał wielowiekowe doświadczenie i osiągnięcia. Do tych zadańpowstawały zakony i zgromadzenia zakonne, które w XX wieku nadal się rozwijały, zwłaszcza braciaszkolni (Instytut braci szkól chrześcijańskich), licząc 16 700 braci oraz prowadząc 1125 szkół...

  Ocena /

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie religijne

  Dla potrzeb katolickiego szkolnictwa, w tym także dla kościelnych zakładów wychowawczych, jak sierocińce,a nadto dla potrzeb katolickiego wychowania w rodzinie i organizacjach rozwinięto katolicką pedagogikę,często nazywaną pedagogiką religijną. Zajmując się całym człowiekiem, pedagogika tauznawała...

  Ocena /

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadkowie wiary

  W nauczaniu i wychowaniu Kościół zawsze sięgał do przykładu i ukazywał chrześcijańskie wzorce życiai działania, które odczytywano jako dawanie świadectwa wiary.

  Hagiografia jako nauka rozwijała się, doskonaląc krytyczne metody badania, wydawania tekstów i opracowaniabiografii świętych. Podstawowe...

  Ocena /

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 714

  praca w formacie txt

Do góry