awatar

Profil użytkownika lolek

Data rejestracji21 lutego 2011 Ostatnio online22 lutego 2011, 0:33

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  BIRMA - walki 1941-45

  Głównym celem japońskiej inwazji na Birmę było przecięcie drogi stra­tegicznej (*Birmańska Droga, Bur-ma Road) z Lashio do Kunmingu w Chinach. Po 1938 r. była to jedy­na lądowa droga, którą docierało zaopatrzenie dla oddziałów *Czang Kai-szeka. Plan uderzenia, które miała wykonać 15 armia japońska (3...

  Ocena /

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /6 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIG WING - formacja lotnicza

  Opracowana w okresie międzywo­jennym przez włoskiego oficera Italo *Balbo taktyka polegająca na przeczesywaniu przestrzeni powie­trznej przez duże formacje myśliw­ski e (zwykle 3-5 eskadr) w poszu­kiwaniu samolotów nieprzyjaciel­skich. W październiku 1940 r. uzyskała akceptacją Rady Lotni­cze j (Air...

  Ocena /

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIG WEEK - operacja powietrzna

  Kryptonim alianckich nalotów na niemieckie zakłady przemysłu lot­niczego, w których uczestniczyły samoloty *RAF oraz amerykańskiej 8 i 15 armii lotniczej. Rozpoczęły się w nocy z 19 na 20 lutego 1944 r., gdy 800 bombowców bry­tyjskich zaatakowało Lipsk. W cią­gu 6-dniowej operacji samoloty amerykańskie...

  Ocena /

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBER - miniaturowy okręt podwodny

  Pierwszy niemiecki miniaturowy okręt podwodny, skonstruowany na początku 1944 r. przy wykorzysta­niu rozwiązań brytyjskiego lilipu­ciego okrętu Welman, zdobytego przez Niemców w Bergen. Plany, opracowane pod kierunkiem kpt. Hansa Bartelsa, przedstawiono 4 lutego 1944 r. dyrekcji stoczni Flenderwerke w Lubece...

  Ocena /

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁYSTOK - MIŃSK - bitwa 1941 r.

  Jedna z głównych bitew stoczonych w pierwszym etapie wojny niemiec-ko-radzieckiej. Niemieckie wojskapancerne (2 i 3 grupa pancerna)dowodzone przez gen. Heinza *Gu-deriana i gen. Hermanna *Hotha,nacierając z północy i z południa,doszły do Mińska, zamknęływ okrążeniu i zniszczyły zgrupo­wanie 300 tys...

  Ocena /

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁORUŚ - operacja „Bagration" 1944 r.

  W czerwcu 1944 r. Niemcy, obawia­jąc się natarcia wojsk radzieckich na południe od Polesia, wzmocnili tam obronę, osłabiając jednocześnie siły na Białorusi. Tymczasem 22 czer­wca 1944 r. Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę siłami czte­rech Frontów, 12 korpusów pancer­nych i zmechanizowanych (166...

  Ocena /

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNADOTTE FOLKE (1895-1948) - polityk

  Szwedzki polityk, kuzyn króla Szwecji Gustawa V, od 1943 r. wice­prezes Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, dwukrotnie organizował wymianę chorych i kalekich jeń-ców wojennych. W lutym 1945 r. zwrócił się do niego Reichsfuhrer SS Heinrich * Himmler prosząc, aby podjął się pośrednictwa w negocja-cjach między...

  Ocena /

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERLING ZYGMUNT (1896-1980) - generał

  Polski oficer, służbę wojskową roz­począł w 1914 r. w Legionach Pol­skich. Miał opinię zdolnego oficera, ale o trudnym charakterze. Przed wybuchem wojny dowódca pułku, w związku z poważnym zaniedba­niem służbowym został zawieszony w czynnościach. We wrześniu 1939 r. wyjechał do Wilna, gdzie...

  Ocena /

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERLIN - naloty 1943 r.

  Po sukcesach, jakimi zakończyły się zmasowane naloty brytyjskich sa­molotów na Zagłębie *Ruhry (ma­rzec - lipiec 1943 r.) i *Hamburg (lipiec - sierpień 1943 r.), główno­dowodzący lotnictwem bombowym gen. Arthur * Harris zdecydował się skierować bombowce na Berlin. Uważał, że zniszczenie stolicy...

  Ocena /

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /2 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERLIN - bitwa 1945 r.

  Przygotowania do operacji zdobycia stolicy III Rzeszy dowództwo ra­dzieckie podjęło w końcu marca 1945 r. Wówczas Józef Stalin we­zwał na Kreml marsz. Gieorgija *Żukowa, dowodzącego wojskami 1 Frontu Białoruskiego, oraz marsz. Iwana * Koniewa, dowódcę 1 Frontu Ukraińskiego. Nakazał im przygoto­wanie w...

  Ocena /

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /7 600

  praca w formacie txt

Do góry