awatar

Profil użytkownika Lisa

Data rejestracji3 maja 2011 Ostatnio online3 maja 2011, 9:23

Statystyki

49 prac, w tym:

 • 49tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /49 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega pozioma i pionowa analiza bilansu.

   

  Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przed wszystkim na danych bilansowych i z tego względu określana jest jako wstępna analiza bilansu.

  Obejmuje ona:

  - badanie struktury majątku ( aktywów),

  - struktury kapitałowej (pasywów), - badanie relacji zachodzących między strukturą majątku i...

  Ocena /

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i znaczenie bilansu rachunku zakupów i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

   

  Bilans jest dokumentem zawierającym statystyczne zestawienia na określony moment w ujęciu wartościowym stanu środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł finansowania (pochodzenia) z uwzględnieniem wyniku finansowego (zysku lub straty), czyli pasywów. Bilans jest fotografią majątku przedsiębiorstwa i...

  Ocena /

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja a komercjalizacja przedsiębiorstw

   

  Proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwową osób prawnych lub fizycznych w drodze:

  udostępnienia osobom trzecim akcji, udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa,

  udostępnienie osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa,

  sprzedaży...

  Ocena /

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja a reprywatyzacja.

   

  Prywatyzacja jest częścią przekształceń własnościowych w gospodarce.

  Przekształcenia te przybierają formę prywatyzacji reprywatyzacji, komunalizacji.

   

  Prywatyzacja jest to proces przejmowania własności majątku przedsiębiorstwa przez osoby prywatne oraz wpływania przez nie na funkcjonowanie...

  Ocena /

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

   

  stworzenie i umocnienie roli i znaczenia rynku kapitałowego w działalności przedsiębiorstwa

  przywracanie równowagi budżetowej przez dochody ze sprzedaży przedsiębiorstw likwidację nierentownych przedsiębiorstw, wzrost wpływów z podatków,

  zmniejszenie zadłużenia...

  Ocena /

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

   

  Prywatyzacja jest to proces przejmowania praw własności majątku przedsiębiorstwa od państwa przez osoby prywatne (fizyczne, prawne )

   

  I. Rezygnacja z własności jest formą, metodą jest :

       

  sprzedaż ;

   

  pojedynczy nabywca,

  społeczeństwo,

  kierownictwo...

  Ocena /

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holding jako forma koncentracji gospodarczej.

   

  Holding- forma koncentracji gospodarczej, polegającej na centralnej alokacji kapitału i zysków przez sprawowanie kontroli nad prawnie samodzielnymi podmiotami( z reguły spółki kapitałowe)

  Istnieją w tej formie :

  Spółka dominująca ( matka ) i spółki zależne ( córki, filialne).

  Charakterystyczne cechy...

  Ocena /

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa kredytowa i jej elementy

   

  Umowa kredytowa - umowa określająca podstawowe obowiązki stron umowy, kwotę kredytu, termin spłaty kredytu, oprocentowanie, wielkość prowizji, zakres uprawnień banku, warunki korzystania przez kredytobiorcę z kredytu oraz termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; wymóg formy...

  Ocena /

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hidden champions

   

   

  Hidden champions - przedsiębiorstwa średnie lub małe mające często 80-90% udział w rynku światowym wybranej, niezauważonej przez innych niszy. Większość ich produktów to maszyny lub części produktów końcowych. Unikają kontaktów z mediami by jak najdłużej utrzymać pozycję lidera w swej niszy...

  Ocena /

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja i cechy charakterystyczne małych firm.

   

  Firma to zespół środków - rzeczy i praw majątkowych, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie „małej firmy” jest umowne i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego państwa. Kryteriami wyróżniającymi małe firmy są:

  zatrudnienie - umownie do 50 osób, lecz przy dużych...

  Ocena /

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 566

  praca w formacie txt

Do góry