awatar

Profil użytkownika Lily

Data rejestracji7 kwietnia 2011 Ostatnio online7 kwietnia 2011, 13:25

Statystyki

51 prac, w tym:

 • 51tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /51 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko walutowe i zarządzanie nim

   

  Z dniem 12 kwietnia polski złoty został całkowicie uwolniony, co oznacza, że kurs złotego może kształtować się swobodnie, bez żadnych ograniczeń. Powoduje to zwiększone ryzyko walutowe, z którym firmy będą miały do czynienia w transakcjach handlowych i w transakcjach związanych z kredytami...

  Ocena /

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /8 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

   

  Ryzyko stopy procentowej to możliwość negatywnego wpływu zmian stóp procentowych na wyniki finansowe Banku. Występuje ono, jeśli nie jest możliwe rekompensowanie spadku dochodów z tytułu obniżki stóp procentowych udzielonych kredytów poprzez obniżenie poziomu odsetek wypłacanych depozytariuszom...

  Ocena /

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /7 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem płynności.

   

  Ryzyko płynności to kluczowe zagadnienie dla funkcjonowania banku, systemu finansowego i całej gospodarki. Zdolność banku do realizacji zobowiązań uregulowana jest w art.8 prawa bankowego („ bank jest obowiązany do utrzymania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej...

  Ocena /

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /5 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kredytowe i zarządzanie nim

   

  Gdy bank podpisuje umowę kredytową, to podejmuje ryzyko, że kredytobiorca może w przyszłości nie spłacić całości zaciągniętego kredytu, albo nie będzie dotrzymywał wyznaczonych terminów spłat rat kapitałowych lub odsetek w następstwie utraty lub zachwiania zdolności kredytowej. Bank może...

  Ocena /

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /7 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady zarządzania ryzykiem bankowym.

   

  Kluczem do zarządzania ryzykiem jest uświadomienie sobie występowania ryzyka, poznanie jego typów, oraz ustalenie zależności pomiędzy wymienionymi typami ryzyka (ponieważ grupy ryzyka nie wykluczają się wzajemnie i zazwyczaj występują łącznie ).

   

  W zarządzaniu ryzykiem można wyróżnić cztery...

  Ocena /

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /3 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rodzaje ryzyka bankowego

   

  Ryzyko –to prawdopodobieństwo poniesienia straty związane z podjęciem określonej decyzji gospodarczej. Ryzyko jest miarą niepewności dochodów, oczekiwanych w przyszłości jako efekt określonej inwestycji kapitału. Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe występuje, gdy zrealizowana stopa...

  Ocena /

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze pojęcia

   

  - uniwersalizm

  - przenikanie się całości i części we wszystkich sferach i na wszystkich stopniach życia

  - dążność do sharmonizowania wszystkich elementów w olbrzymi kosmos, ład - zasadnicza cecha średniowiecznej umysłowości (gradualizm i corpus Christianum)

  - np. społeczeństwo...

  Ocena /

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /5 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze w Europie

   

  - nazwa polska jest tłumaczeniem łacińskiej nazwy media tempora (wieki średnie) - nazwa wprowadzona przez twórców renesansu

  - styl romański w architekturze

  - budynki proste, racjonalnie rozplanowane, zwykle zaokrąglone, o grubych murach, łatwo uchwytnych proporcjach, często z kolumnami

  - surowość...

  Ocena /

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - dualizm

   

  - św. Aureliusz Augustyn (354-430)

  - twórca dualizmu

  - istnieją dwa równoległe byty: materialny i duchowy

  - dominacja i zwierzchność bytu duchowego nad materialnym

  - rozdarcie i konflikt między cielesnością a duchowością

  - koncepcja metafizyczna

  - Bóg zajmuje centralne miejsce -...

  Ocena /

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ascezy

   

  - w starożytności ascetami nazywano atletów (askesis - świczenie, systematyczny wysiłek; askein - obrabiać, kształtować)

  - teoria ascezy została wprowadzona do chrześcijaństwa w III w. n.e. przez Klemensa z Aleksandrii oraz Orygenesa

  - celem ascezy chrześcijańskiej jest udowodnienie miłości Bogu...

  Ocena /

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt

Do góry