awatar

Profil użytkownika Liliana

Data rejestracji26 marca 2011 Ostatnio online26 marca 2011, 19:29

Statystyki

49 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 19multimedialnych

Dodane prace /49 prac/

 • Ocena brak

  Stosowanie prawa

   

  Stosowanie prawa należy do tych pojęć, które wywołują nieporozumienia, jest ono bowiem często mylone z przestrzeganiem prawa. Przez przestrzegania prawa należy rozumieć takie postępowanie obywateli i organów państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

  Stosowanie prawa polega na...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdarzenia prawne i ich podział

   

  W pewnych przypadkach, dość rzadkich jednak, stosunek prawny powstaje w chwili wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego prawa i obowiązki będące treścią stosunku prawnego. Z reguły jednak norma prawna ustala, że przewidziany w niej obowiązek określonego zachowania się różnych podmiotów...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo podmiotowe

   

  Prawo podmiotowe – przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od innego podmiotu pewnego zachowania się. Prawa podmiotowe wynikają z przepisów prawa. Egzekwowanie praw podmiotowych może zastępować na grodze prawnej. Uprawniony może domagać się od odpowiednich organów...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek prawny

   

  Człowiek w swoim powszednim dniu wiele razy styka się z ludźmi, także instytucjami, przedsiębiorstwami itd. Dochodzi do powstawania więzi zwanych stosunkami społecznymi. Stosunek społeczny zachodzi między co najmniej dwiema osobami, z których przynajmniej jedna oddziaływa na drugą lub których...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepis prawny

   

  Akt normatywny składa się z przepisów prawnych.

  Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punk, ustęp, itp.

  Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Względy techniczno-prawne uzasadniają często zamieszczenie pewnych...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma prawna

   

  Norma – powszechnie obowiązująca reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

   

  Cechy normy prawnej:

  Ma charakter ogólny i nie indywidualizuje osoby, na której ciąży wynikający z niej obowiązek

  Ma charakter dwustronny. Z jednej normy...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praworządność i jej elementy

   

  Praworządność – zasada przestrzegania prawa przez organy państwa.

  Na praworządność składają się dwie przesłanki:

  Istnienie stosunkowo szerokiej regulacji prawnej, obejmującej wszystkie istotne dziedziny życia. Przyjmuje się, że są w państwie dwie dziedziny życia społecznego...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość prawna

   

  Świadomość prawna – ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo, postulaty dotyczące zmiany prawa w pożądanym przez społeczeństwo kierunku.

  Świadomość prawna to zbiór tych wszystkich norm, które – zdaniem społeczeństwa – powinny tworzyć prawo. Im większa jest różnica między prawem, które...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo a moralność

   

  W wielu sytuacjach nie uregulowanych przez prawo ludzie przejawiają podobny sposób postępowania.

  Czynnikami pozaprawnymi kształtującymi postępowanie są normy obyczajowe, a także normy towarzyskie, sportowe i inne. Ważną rolę odgrywają normy moralne.

  Moralności – to ukształtowany w procesie...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota prawa

   

  Trzeba odróżnić prawo w znaczeniu przedmiotowym (prawo przedmiotowe) od prawa w znaczeniu podmiotowym (prawo podmiotowe). Prawo w znaczeniu przedmiotowym jest podstawowym pojęciem używanym w naukach prawnych.

  Prawo – zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt

Do góry