awatar

Profil użytkownika Lew

Data rejestracji26 grudnia 2012 Ostatnio online27 grudnia 2012, 16:32

Statystyki

46 prac, w tym:

 • 46tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /46 prac/

 • Ocena brak

  Anzelm z Canterbury - Świat

  Boża aseitas oznacza, że istota Boga istnieje w sposób absolutnie konieczny, tzn.taki, że nie może nie istnieć, i dlatego nie ma potrzeby podawać żadnego argumentu.Istota Boga jest więc identyczna z Jego istnieniem, i tylko na grunciechrześcijańskim, gdzie Bóg identyfikuje się z b y t em (Ego sum, qui...

  Ocena /

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /11 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o uniwersalia

  Zanim przejdziemy do tętniącego życiem umysłowym wieku XII, musimy poznaćwszystkie strumienie prowadzące do tego pierwszego renesansu. Omówiliśmyspory teologiczne dialektyków i antydialektyków, dzieło Anzelma, pozostajenam jeszcze do opracowania zagadnienie powszechników, tzw. spór o...

  Ocena /

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /15 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy życia intelektualnego wczesnego średniowiecza

  Zanim przejdziemy do omawiania doktryn filozoficznych XII w., zajmiemy się następującymizagadnieniami: organizacją szkolnictwa, zasobem dzieł filozoficznychwe wczesnym średniowieczu oraz poglądami na świat ówczesnego człowieka.

  Wkład i wysiłek średniowiecza w dziedzinie kształtowania...

  Ocena /

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Canterbury - Bóg

  Problem Boga jest rozpatrywany przez Anzelma na różne sposoby w dwóchdziełach w Monologionie i Proslogionie.

  Monologion (czyli Soliloąuium) stanowi streszczenie wykładów Anzelmaw Bec. Pisane było na prośbę głęboko wierzących zakonników i w dużej mierzejest zależne od dzieła 0 Trójcy Augustyna, którego...

  Ocena /

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /21 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Bóg i podział natury (divisio naturae)

  Chaotyczność i dwutorowość formuł spotykanych u Eriugeny może prowadzićdo różnych, nawet sprzecznych interpretacji zasadniczego stanowiska metafizycznegoich autora. Nie można twierdzić po prostu, iż Eriugena jest panteistąbez dodania, co rozumiemy przez słowo „panteizm". Spróbujmy więc określić,czym...

  Ocena /

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Podział natury (divisio naturae)

  Zakres znaczenia wyrazu „natura" jest dla Eriugeny bardzo szeroki, to Bóg1 świat stworzony, wszystko, co istnieje. W świecie znajdujemy nieskończonąilość sposobów podziału natury, ale Jan Szkot mówi, iż zasadniczy jest czwórpodzial.Jest to jego klasyczna i sławna tetrachotomia.

  Na początku O podziale...

  Ocena /

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Objawianie się Boga w stworzeniu

  Skoro idee są teofaniami (objawieniami) to również są nimi stworzenia:

  Bóg wszystko przebiega i nie stoi w żaden sposób, lecz napełnia wszystkoprzebiegając.

  [Deus] omnia currit e nullo modo stat, sed omnia currendo implet.

  Stanowisko to należy rozumieć w duchu neoplatońskiej metafizyki...

  Ocena /

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /3 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Człowiek i powrót rzeczy do Boga

  Cielesność człowieka jest przyczyną upadku natury ludzkiej. Przepaść międzyczłowiekiem a światem czysto duchowym (aniołami) tkwi właśnie w istociegrzechu pierworodnego. Przez grzech pierworodny człowiek stał się niepodobny(dissimilis) do Boga. Pierwotnie ludzie mając ciało duchowe, dzielili swój...

  Ocena /

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /14 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku

  Kończący się IX wiek i cały wiek X to cfkres wielkiego upadku w sferze moralności,działalności intelektualnej i stosunków gospodarczych5 5 , w 814 r. Normanowiespalili i splądrowali klasztory Loary, dotarli nawet w okolice Paryża i złupilisłynne opactwo Saint Germain des Prćs.

  Proces odbudowy kultury...

  Ocena /

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku - Spór o przeznaczenie i wolność

  Spór ten wszczął Gotszalk (Godescalcus lub Gotescalcus z Orbais) mnich przebywającynajpierw w klasztorze w Fuldzie, a skazany przez króla Ludwika naodosobnienie w klasztorze Orbais, zmarł około 866-869 r. Nawiązując do wątpliwościśw. Augustyna wyrażonych w traktacie O łasce i wolnej woli, twierdził,iż...

  Ocena /

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt

Do góry