awatar

Profil użytkownika Lesly

Data rejestracji21 kwietnia 2011 Ostatnio online21 kwietnia 2011, 12:26

Statystyki

49 prac, w tym:

 • 49tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /49 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje szkoleń dla pracowników

   

  Szkolenia stały się sprawą prestiżową dla większości przedsiębiorstw. Wskaźnikiem nowoczesności organizacji jest dbałość o pracownika, a jej wyrazem przede wszystkim liczba treningów. Obecnie szkolenia są celem samym w sobie, a nie narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa. W firmie tej...

  Ocena /

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /9 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki zawodowe

   

  Omawiając rolę związków zawodowych przy respektowaniu postanowień Europejskiej Karty Społecznej należy wziąć pod uwagę dwie ustawy:

  o związkach zawodowych,

  o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców.

  Działalność związków zawodowych uregulowana...

  Ocena /

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Karta Społeczna

   

  Do społecznych instrumentów kształtowania wynagrodzeń, które mają swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych w Polsce, zaliczyć należy:

  Europejską Kartę Społeczną,

  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,

  Powszechną Deklarację Praw...

  Ocena /

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /10 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o pracę

   

  Wzór umowy o pracę został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W rozporządzeniu omówiono takie zagadnienia...

  Ocena /

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowe regulaminy wynagradzania

   

  Zgodnie z art. 777 § 1 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników oraz nie są oni objęci zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym, wówczas warunki wynagradzania za pracę muszą być określone w regulaminie wynagradzania. W regulaminie...

  Ocena /

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /2 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ zbiorowy pracy

   

  Układ zbiorowy pracy obowiązuje od 1 czerwca 1996 roku zgodnie z postanowieniami działu jedenastego znowelizowanego Kodeksu Pracy (ustawa z 2 lutego 1996r.).

   

  Każdy układ zbiorowy pracy powinien regulować minimum dwie następujące kwestie:

  Wzajemne zobowiązania układających się stron w...

  Ocena /

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks Pracy

   

  Podstawowym instrumentem prawnym, który reguluje kwestie wynagrodzenia w Polsce jest Kodeks Pracy, który został uchwalony w dniu 26 czerwca 1974 roku. W dokumencie tym znalazły rozwiązanie m.in. następujące kwestie:

  ogólne zasady ustalania wynagrodzenia za pracę, gdzie określono m.in. poziom...

  Ocena /

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /6 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty prawne wynagrodzeń.

   

  Rozpatrując jakikolwiek system wynagrodzeń należy uwzględnić go w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz innych regulacji, które dany kraj zobowiązał się przestrzegać. Tylko w tym przypadku można mówić o stosowalności danego systemu w rozpatrywanym kraju. W Polsce mamy do czynienia z...

  Ocena /

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje wynagrodzenia

   

  funkcje wynagrodzenia:

  funkcja kosztowa,

  funkcja motywacyjno-informacyjna,

  funkcja dochodowa,

  funkcja społeczna

  Funkcja kosztowa – wiąże się z tym, że płace stanowią istotny element kosztów pracy, a tym samym kosztów całkowitych przedsiębiorstwa, wpływając na...

  Ocena /

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /5 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i funkcje wynagradzania pracowników.

   

  Podstawowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika jest wynagrodzenie za pracę, które pracodawca obowiązany jest okresowo wypłacać pracownikowi w zamian za wykonywaną przez niego pracę w ramach stosunku pracy. Wysokość tego wynagrodzenia wynika z umowy o pracę oraz dodatkowo zakładowego...

  Ocena /

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /5 927

  praca w formacie txt

Do góry