awatar

Profil użytkownika Leonard

Data rejestracji2 grudnia 2011 Ostatnio online2 grudnia 2011, 4:23

Statystyki

44 prac, w tym:

 • 44tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /44 prac/

 • Ocena brak

  Przedmioty inne niż rzeczy

  PRZEDMIOTY NIEMATERIALNE:

  ENERGIA – może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Natomiast gospodarka różnymi rodzajami energii uregulowana jest w ustawach szczególnych

  DOBRA O CHARAKTERZE INTELEKTUALNYM – utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, wzory użytkowe. Stanowią one wytwór...

  Ocena /

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieruchomości i ruchomości – pojęcie i znaczenie podziału

  Rzeczy w prawie rzeczowym dzielą się na:

  nieruchomości /rzeczy nieruchome/

  ruchomości /rzeczy ruchome/

  Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności /grunty/, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli...

  Ocena /

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecz stanowi część składową rzeczy, jeżeli…

  Części składowe rzeczy to coś co nie może być odłączone od rzeczy bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (np. drzewo na działce, dom na działce) Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności czyli nie...

  Ocena /

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecz stanowi przynależność, jeżeli…

  Przynależność – jest to odrębna rzecz ruchoma, która pozostaje z rzeczą główną w stałym i faktycznym związku, która jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej np. klucz do samochodu, koło zapasowe. Właścicielem przynależności jest właściciel rzeczy głównej. Gdy sprzedajemy rzecz główną to...

  Ocena /

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się prawo rzeczowe?

  Prawo rzeczowe obok przepisów części ogólnej prawa zobowiązań i prawa spadkowego stanowi jednej z podstawowych działów prawa cywilnego, prawo rzeczowe z zespołu przepisów prawnych regulujących powstanie i zmianę i ustanie oraz treść i ochronę szczególnych form prawnych: korzystania z rzeczy.

  Formy...

  Ocena /

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie to są terminy zawite (prekluzyjne)?

  Przedawnienie nie reguluje bezczynności uprawnionego. Wiele z nich ma na względzie innego rodzaju uprawnienia niż roszczenia majątkowe lub przewiduje bardziej rygorystyczne od przedawnienia skutki prawne, polegające na zgaśnięciu samego prawa lub roszczenia. W odróżnieniu od przedawnienia terminy zawite...

  Ocena /

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utrata posiadania

  PIERWOTNE NABYCIE – polega na jednostronnym objęciu rzeczy w posiadanie z wolą wykonywania określonego prawa, następuje w wyniku objęcia rzeczy nie będącej w posiadaniu innej osoby, albo poprzez pozbawienie innej osoby posiadania i zawładnięcie cudzą rzeczą

  POCHODNE NABYCIE - jest ot przeniesienie...

  Ocena /

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domniemanie związane z posiadaniem

  - domniemanie posiadania samoistnego – ten kto faktycznie włada rzeczą jest posiadaczem samoistnym, wynika z tego, że ten kto wykonuje faktyczne władztwo jest posiadaczem i że posiadanie ma charakter samoistny

  - domniemanie zgodności posiadania z prawem – z faktu posiadania domniemywa się, że jest...

  Ocena /

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współposiadanie

  Jest to posiadanie tej samej rzeczy wykonywane przez kilka osób. Współposiadacze władają rzeczą z wolą wykonywania wspólnego prawa dla siebie.

  Współposiadanie samoistne występuje gdy zakres ich wspólnego władztwa odpowiada władztwu jakie ma miejsce przy współwłasności.

  Współposiadanie zależne...

  Ocena /

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie

  Posiadanie określa się jako faktyczne władztwo nad rzeczą. Może ono być związane z wykonywaniem prawa, ale może to też być władztwo nie związane z prawem np. rzeczą włada osoba nie uprawniona. Skutki mogą polegać na przyznaniu posiadaczowi określonych korzyści i roszczeń m.in. roszczenia o zwrot...

  Ocena /

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt

Do góry