awatar

Profil użytkownika Lena

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

32 prac, w tym:

 • 32tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /32 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest Buddyzm?

  Buddyzm, jedna z głównych religii Chin, Japonii i południowo-wschodniej Azji został założony przez hinduskiego księcia Siddharthę Gautamę, lepiej znanego jako Budda, czyli „przebudzony".

  Ocena /

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Konfucjanizm?

  Konfucjanizm to tradycyjna religia Chińczyków. Pierwotnie był to jedynie system filozoficzno-etyczny stworzony przez Konfucjusza. Dopiero je­go następcy dodali do niego elementy teologiczne i teistyczne, dzięki czemu z czasem konfucjanizm stał się religią. Nauka Konfucjusza - imię to jest zlatynizowaną...

  Ocena /

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Chrześcijaństwo?

  Wielu ludzi uważa, że Mesjasz pojawił się na ziemi dwa tysią­ce lat temu w osobie Jezusa Chrystusa. Od tego momentu zaczęła się rozwijać religia, nazywana od imienia swojego założyciela chrześcijaństwem. Obecnie chrześcijaństwo ma na całym świecie po­nad 1,5 mld wyznawców. Pierwotnie jednorodne...

  Ocena /

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Islam?

  Wielką religią monoteistyczną jest islam, co oznacza „pokorę", czyli absolutne poddanie się woli Allacha (Boga). Wyznawców islamu nazywa się muzułmanami. Słowo „muzułmanin" oznacza w języku arabskim poddanego. Islam został zało­żony około 600 r. n.e. przez proroka Mahometa. Wierzył on, że jego...

  Ocena /

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Hinduizm?

  Najstarszą wielką religią politeistyczną jest hin­duizm. Jego korzenie sięgają trzy tysiące lat wstecz. W Indiach, swojej ojczyźnie, hinduizm ma 690 mi­lionów wyznawców. Nie można wskazać jednego założyciela hinduizmu, najważniejszymi bogami są Brahma - stwórca świata, Wisznu, który pozwa­la...

  Ocena /

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Szintoizm?

  Szintoizm jest tradycyjną religią Japończyków. Religia ta uznaje wielu bogów uosabiających siły natury oraz ustanawia surowe zasady zachowania.

  Ocena /

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są religie politeistyczne?

  Reli­gia ta czci wielu bogów, stąd też określa się je mianem religii politeistycznych. Najstarszą wielką religią politeistyczną jest hin­duizm. Jego korzenie sięgają trzy tysiące lat wstecz. W Indiach, swojej ojczyźnie, hinduizm ma 690 mi­lionów wyznawców. Nie można wskazać jednego założyciela...

  Ocena /

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Judaizm?

  Judaizm, religia Żydów, uważany jest za najstarszą z obecnie istniejących religii monoteistycznych. Za początek judaizmu, i równocześnie narodu ży­dowskiego, uznaje się moment, w którym Mojżesz zawarł przymierze z Bogiem i otrzymał tablice z przykazaniami. Religię, która jako pierwsza uczy­ła...

  Ocena /

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są religie monoteistyczne?

  Wyznawcy chrześcijaństwa, judaizmu czy islamu wierzą w jednego Boga, dlatego nazywamy te reli­gie monoteistycznymi. Judaizm, religia Żydów, uważany jest za najstarszą z obecnie istniejących religii monoteistycznych. Za początek judaizmu, i równocześnie narodu ży­dowskiego, uznaje się moment, w...

  Ocena /

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest język uniwersalny?

  Od dawna podejmowano próby stworzenia sztucz­nego języka uniwersalnego, tzn. takiego, który byłby drugim językiem wszystkich mieszkańców Ziemi. Największym dotychczas sukcesem po­chwalić się może język esperanto, stworzony w ro­ku 1887 przez polskiego lekarza Ludwika Zamen­hofa. Niestety, obecnie...

  Ocena /

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt

Do góry