awatar

Profil użytkownika lasuch

Data rejestracji25 lutego 2011 Ostatnio online25 lutego 2011, 2:25

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  KORCZYC WŁADYSŁAW (1893-1966) - generał

  Oficer od 1918 r. służący w Armii Czerwonej, w 1944 r. objął stano­wisko szefa sztabu Armii Polskiej w ZSRR. Od września do paździer­nika tego roku był szefem Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a od października do grudnia 1944 r. dowodził 1 armią WP. Od stycznia 1945 r. ponownie był szefem Szta­bu...

  Ocena /

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORALOWE MORZE - bitwa 1942 r.

  Pierwsza w historii wojen morskich bitwa, w której załogi walczących okrętów nie widziały się, i pierwszy ważniejszy bój lotniskowców ja­pońskich i amerykańskich. Na wio­snę 1942 r. dowództwo japońskie zdecydowało się zająć południowo-zachodnią część Nowej Gwinei (głównie Port Moresby) i wyspę...

  Ocena /

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /3 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWOJE MORSKIE

  Zespół statków handlowych lub transportowców z wojskiem płyną­cych w eskorcie okrętów wojen­nych już w czasie I wojny świato­wej zapewniał najlepsze warunki ochrony przed atakami okrętów podwodnych. W czasie II wojny światowej alianci stosowali trzy ro­dzaje konwojów: - regularne, korzystające z tych...

  Ocena /

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /9 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONOE FUMIMARO (1891-1945) - polityk

  Książę japoński, członek parlamentu od 1916 r., w 1919 r. towarzyszył przedstawicielowi Japonii Saionji Kinmochi na obradach konferencji w Wersalu. W czerwcu 1937 r., tuż przed wybuchem wojny chińsko--japońskiej, objął urząd premiera rządu japońskiego. Uważał, że agre­sja na kontynencie azjatyckim...

  Ocena /

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KÓNIGSTIGER PzKpfw VI TIGER II (Sd. Kfz 182) - czołg

  Niemiecki czołg, największy (dłu­gość 10,26 m, szerokość 3,76 m, wysokość 3,08 m) i najcięższy (681) z czołgów użytych operacyjnie w czasie II wojny światowej, skon­struowany w zakładach Henschla w listopadzie 1943 r. Produkcja seryjna rozpoczęła się w styczniu 1944 r., a pewne opóźnienie...

  Ocena /

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIEW IWAN (1897-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

  Oficer radziecki, rozpoczął służbę wojskową w 1915 r. jako szerego­wiec w armii carskiej. W 1918 r., będąc już członkiem partii komuni­stycznej, wstąpił do Armii Czerwo­nej i brał udział w wojnie domo­wej. W 1934 r. ukończył Akademię Wojskową im. Michaiła Frunzego i następnie dowodził pułkiem...

  Ocena /

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONGO - okręt

  Pancernik japoński zwodowany 18 marca 1912 r. w brytyjskiej stoczni Vickers, rozpoczął służbą w sierpniu 1913 r. Po 23 latach przeszedł gruntowną modernizacją. W chwili wybuchu wojny na Pacy­fiku wraz z trzema innymi pancer­nikami tego typu (Hiei, Kirishima, Haruna, budowanymi już w stocz­niach...

  Ocena /

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFERENCJE SPRZYMIERZONYCH

  Konferencje i spotkania na szczy­cie przywódców trzech mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, stały się podstawą kształtowania wspólnej polityki i działań militar­nych oraz struktury powojennego świata. W lutym i marcu 1941 r. w Wa­szyngtonie rozpoczęły się tajne...

  Ocena /

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /11 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMOROWSKI TADEUSZ (1895-1966) - generał

  Przybrane nazwisko: Jerzy Korab-ski. Pseudonimy: „Bór", „Korczak", „Lawina", „Znicz". Absolwent akademii wojskowej w Wiener-Neustadt, w czasie I woj­ny światowej dowodził plutonem na froncie włoskim i rosyjskim. We wrześniu 1939 r. w stopniu pułkow­nika był zastępcą dowódcy kombi­nowanej brygady kawalerii i...

  Ocena /

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOISO KUNIAKI (1880-1950) - generał

  Japoński oficer, w latach 1932-34był szefem sztabu Armii *Kwan-tuńskiej. W 1939 r. objął stano­wisko ministra ds. kolonii, któresprawował przez rok. Od 1942 r. byłgubernatorem generalnym Korei.Po dymisji premiera Hideki *Tojow październiku 1944 r. przejął sta­nowisko szefa rządu i sprawował jedo...

  Ocena /

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt

Do góry