awatar

Profil użytkownika Lambert

Data rejestracji9 listopada 2011 Ostatnio online10 listopada 2011, 5:11

Statystyki

53 prac, w tym:

 • 53tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /53 prac/

 • Ocena brak

  Życie polityczne i organizacje spisków w Królestwie Polskim do 1830 roku

  1. Ograniczanie uprawnień konstytucyjnych

  2. opozycja sejmowa i tajne związki

  Wkrótce po ogłoszeniu konstytucji 1815 roku car Aleksander I odsunął od życia politycznego ks. Adama Czartoryskiego, w dodatku wcześniej bezpośrednio po Kongresie wiedeńskim car obiecywał Czartoryskim rozszerzenie granic...

  Ocena /

  Autor /Lambert Dodano /10.11.2011 Znaków /4 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie utworzenia monarchii konstytucyjnej w Anglii

  Chcąc wykazać znaczenie utworzenia monarchii konstytucyjnej w Anglii należy, moim zdaniem, poznać jej rozwój i kształtowanie się na przełomie wieków.Anglia z epooki średniowiecza wyszła z już ukształtowanym parlamentem wybieranym na podstawie cenzusu majątkowego. Organ państwowy formalnie składał...

  Ocena /

  Autor /Lambert Dodano /10.11.2011 Znaków /7 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie powstania styczniowego

  Upadek powstania spowodował represje wobec Polaków. Klasy posiadające, a zwłaszcza ziemiaństwo poniosło duże straty z tytułu grzywien i kontrybucji nakładanych przez rząd zaborczy. Konfiskaty oraz nakazy sprzedaży majątku w ręce rosyjskie dotknęły na "ziemiach zabranych" nie tylko właścicieli...

  Ocena /

  Autor /Lambert Dodano /10.11.2011 Znaków /3 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Złoty wiek" - Informacje Ogólne

  Wiek XVI w Polsce nazwany został "złotym wiekiem" ponieważ, przyniósł on ogromny wzrost znaczenia Polski w różnych dziedzinach życia na arenie międzynarodowej.

  Wśród państw Europy Środkowej Polska zajmowała czołowe miejsce jako potęga polityczna, militarna, kulturalna i ekonomiczna.

  Wielkim...

  Ocena /

  Autor /Lambert Dodano /10.11.2011 Znaków /5 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczenie Włoch

  W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów. Pokazały one, że ludzie nie byli zadowoleni z rządów, że chcieli i powinni mieć wpływ na władzę. Władcy dążyli do stłumienia siłą tych wystąpień i chcieli przywrócić stary system władzy. Jednak wydarzenia z...

  Ocena /

  Autor /Lambert Dodano /10.11.2011 Znaków /5 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczenie Niemiec

  Wśród potęg europejskich szczególne miejsce zajmowały Prusy.

  Wyraźnie ekspansywna polityka tego państwa przejawiła się w wojnie z Danią o Szlezwik i Holsztyn (1864) oraz z Austrią (1866). Klęska Austrii zakończyła trwającą blisko 100 lat rywalizację Austrii i Prus o dominację nad państwami...

  Ocena /

  Autor /Lambert Dodano /10.11.2011 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

  Państwo polskie po wielu latach przebywania pod zaborami odrodziło się po pierwszej wojnie światowej jako wolny i niepodległy kraj. Jego mieszkańcy nie cieszyli się jednak odzyskaną wolnością zbyt długo.

  Sąsiadujący z Polską Niemcy szybko zdołali odbudować swoją armię i we wrześniu 1939 roku...

  Ocena /

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /22 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanalizuj konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

  Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze zniesieniem...

  Ocena /

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /14 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamach majowy na Józefa Piłsudskiego 12 - 14.5.1926 r.

  I Przyczyny zamachu.

  1. Problemy wynikające z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej z uwagi na duże rozbicie polityczne. W ciągu 8 lat niepodległel Polski kraj nasz miał 13 rządów. Ministrowie zmieniali się jeszcze częściej.

  2. Wojna celna z Niemcami podjęta w 1925 r. przez Niemcy...

  Ocena /

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachodni sąsiedzi polski

  1. Powstanie Królestwa Pruskiego.

  2. Wielonarodowościowy charakter monarchii austriackiej

  Na przełomie XVII i XVIII w. najsilniejszym państwem w Rzeszy Niemieckiej było państwo brandenbursko - pruskie. Umocnienie tego państwa przynoszą traktaty welawsko - bydgoskie z 1657 r. Także skutki wojny 30 -...

  Ocena /

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /5 689

  praca w formacie txt

Do góry