awatar

Profil użytkownika ktos

Data rejestracji27 czerwca 2012 Ostatnio online27 czerwca 2012, 17:12

Statystyki

53 prac, w tym:

 • 53tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /53 prac/

 • Ocena brak

  BOŻEK ARKADIUSZ, Arka Bożek

  ur. 21 I 1899 w Markowicach(k. Raciborza), zm. 28 XI 1954 tamże, Działacz lud.i kat. na Śląsku Opolskim.

  Brał udział w powstaniach śląskich, był delegatem GórnośląskiejKomisji Mieszanej (1920), wieloletnim działaczem -»Związku Polaków w Niemczech (członek Rady Naczelnej i wiceprezesDzielnicy I tegoż...

  Ocena /

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŻOGROBCY

  Zakonnicy podwójnego krzyża, FratresCrociferi Dominici Sepulchri Hierosolymitani, Canonici RegularesCustodes Sanctissimi Sepulchri Hierosolymitani, zał. 1114 wJerozolimie wspólnota kanoników regularnych.

  I. GENEZA i DZIEJE — B. najprawdopodobniej powstali w wynikuzbieżnych tendencji reformistycznego ruchu...

  Ocena /

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /23 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŻY GRÓB

  Liturgiczny obrzęd wielkopiątkowy (paschalnemisterium) dla uczczenia pamiątki złożenia ciała JezusaChrystusa do grobu (grób Chrystusa) przez adorację symboliczną(miejsce, krzyż, figura, obraz) i eucharyst. (—adoracjaNajświętszego Sakramentu I) w niektórych krajach EuropyZach., Środk. i Pd., w tym także...

  Ocena /

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /10 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - CZŁOWIEK

  Tytuł przysługujący -> Jezusowi Chrystusowiz racji unii -> hipostatycznej, w której -> Syn Boży doswej osoby boskiej przyjął przez -> wcielenie naturę ludzką; wyrażadwuwymiarową strukturę bytową Jezusa Chrystusa, któryprzebywając w rzeczywistości immanentnej (przyrodzonej), partycypowałbytowo (jako...

  Ocena /

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG OJCIEC

  Pierwsza osoba boska -» Trójcy Świętej,niezależna w istnieniu i działaniu, będąca jednocześnie źródłemimmanentnych pochodzeń osoby -> Syna Bożego i osoby Ducha Świętego.

  I. W TEOLOGII -> Bóg (II-III, V-V1), -> Trójca Święta (I).

  II. W IKONOGRAFII — Do XII w. brak ściśle określonegofiguralnego...

  Ocena /

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /14 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŻE, COŚ POLSKĘ

  Polska pieśń patriotyczno-religijna;tradycyjnie uważano ją za hymn narodowy.

  Tekst pierwotny, pt. Pieśń narodowa za pomyślność króla,napisał 1816 A. Feliński jako pieśń na cześć ces. Aleksandra I(pierwodruk pt. Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiegoz woli Naczelnego Wodza wojsku polskiemu...

  Ocena /

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /7 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŻE NARODZENIE

  Święto chrzęść wprowadzonew starożytności dla uczczenia tajemnicy narodzenia JezusaChrystusa; rangę święta podkreśla szczególnie liturgia oraz związane z nią zwyczaje, wyrosłe w związku z recepcją obrzędówliturg. w kulturze różnych krajów; nadto popularna nazwafaktu narodzenia Jezusa Chrystusa...

  Ocena /

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /50 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŻEK

  W niektórych religiach pozachrześc. — przedmiotsakr. ( -» bałwan, idol, bohater kulturowy), wyobrażającyobecność bóstwa; w sensie religioznawczym — b ó s t w o o mniejszymznaczeniu w -» panteonie danej religii politeistycznej(np. Kupido — b. miłości).

  U podstaw występujących w wielu religiach...

  Ocena /

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOYM MICHAŁ PIOTR SJ

  ur. ok. 1612 we Lwowie, zm.22 VIII 1659 w prow. Kuangsi (pd. Chiny), Misjonarz, sinolog.

  W 1631 wstąpił w Krakowie do zakonu z zamiarem poświęceniasię pracy mis. na Dalekim Wschodzie; 1641 przyjął święceniakapł.; w Chinach, dokąd dotarł z towarzyszami 1645, występowałpod nazwiskiem Pu Mi-ko;...

  Ocena /

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOZWELI NEOFIT, Neofit Chilandarski, Petrow Kotlenec

  ur. ok. 1785 w Koteł (Bułgaria), zm. 4 VI 1848 na Athos (Grecja),Archimandryta, działacz bułg. odrodzenia.

  Szczególne zasługi położył (wraz z Hilarionem Makariopolskim)w walce o uniezależnienie Kościoła prawosł. od Grekówi o szkołę bułg.; 1839 założył w Konstantynopolu cerkiew bułg.i gminę...

  Ocena /

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt

Do góry